Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

341 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • oude kist. Maar de deksel valt in het slot en ze kan er niet uit. Niemand hoort haar hulpgeroep. Tenslotte wordt aangenomen
 • slot
 • Tijdens haar bruiloftsfeest verstopt de bruid zich in een kist, maar kan er niet meer uit komen. Jaren later wordt de kist geopend, en vindt men haar gebeente.

raadsel uit 1998
 • slot
 • Waarom heeft Marc Dutroux kunnen ontsnappen? Er zat een kinderslotje op de deur.

mop uit 1973
 • slot
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

sprookje uit 2007
 • Bertha. Gijsbrecht en Bertha woonden op het Slot IJsselstein. Op een kwade dag werd Gijsbrecht, in de bossen dicht bij
 • . Als eerste probeerde hij als marskramer mooie spullen te verkopen in het Dordse Slot. De gevangenenbewaarder vertrouwde
 • Slot IJsselstein
 • Slot Heukelom
 • slot
 • Hoe Fulco de Minstreel zijn heer Gijsbrecht van Amstel wist te redden uit Kasteel Dordrecht en als dank tot ridder werd geslagen.

sage uit 1937
 • slot
 • Op de plek waar de ruïne van een klein kasteel staat, zwerft de "Juffer zonder Kop" ieder nacht om 12 uur rond. Nadat het laatste gedeelte van de ruïne is afgebroken, ziet men ook de geest niet meer…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • nacht doen alle meisjesstudenten angstvallig hun kamerdeur op slot. In het holst van de nacht hoort één van de meisjes aan
 • gekreun en er wordt aan de deur gekrabt. Ze verbergt haar hoofd onder de dekens en hoopt maar dat het slot het niet begeven
 • meisjesstudenten angstvallig hun kamerdeur op slot. In het holst van de nacht hoort één van de meisjes aan haar deurknop morrelen. Ze
 • gekrabt. Ze verbergt haar hoofd onder de dekens en hoopt maar dat het slot het niet begeven zal. De volgende ochtend wordt de
 • slot
 • In een zeker universiteitsstadje wordt een politiebericht uitgezonden: uit een inrichting in de buurt is een moordlustige krankzinnige ontsnapt. Herkenningsteken: hij heeft een ijzeren haak in plaats…

mop uit 1996
 • slot
 • Marc Dutroux is ontsnapt uit de gevangenis: er zat geen kinderslot op zijn deur.

sage uit 1955
 • , dy't by syn libben op it slot to Eastemar wenne hat. Nei't er stoarn wie, spoeke er op it Heechsân om en makke in bulte
 • slot
 • Na zijn dood spookt een slotheer rond en maakt mensen bang. Een man die beweert dat een ontmoeting hem niets doet, schrikt toch vreselijk.

sage uit 1955
 • By de Skilige Piip hat froeger in slot stien. Yn dat slot wenne in âlde hear. Letter is dy âlde hear formoarde en sûnt
 • Bij de Skilige Piip stond een slot. De heer van het kasteel is vermoord en sindsien spookt het er. Mensen hebben zijn
 • slot
 • Bij de Skilige Piip stond een slot. De heer van het kasteel is vermoord en sindsien spookt het er. Mensen hebben zijn geest gezien bij de Boppewei, soms zelfs overdag.

sage uit 1966
 • Ymke de Jong, de bikende gûchelder, hie hwat útheefd en woarde to Ljouwert yn 'e gefangenis set. De doar kom op slot
 • sit, mat dan wol 'k de doar op slot ha. Hwant de doar hied er al wer los. Se koenen in doar net sa bot skoattelje of Ymke
 • slot
 • Ymke de Jong, een goochelaar, zit in de gevangenis van Ljouwert. Hij weet iedere keer de deur te ontgrendelen en ontsnapt uiteindelijk via de gracht. Hij kan op het water zitten en op een heel andere…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • een hele straat ingebroken. Alle huizen waren beroofd, behalve het huis dat niet op slot stond. Mijn tante vermoedde dat
 • In een straat in een dorp wordt bij alle huizen ingebroken, behalve bij het huis wat niet op slot was gedaan. Er wordt
 • slot
 • In een straat in een dorp wordt bij alle huizen ingebroken, behalve bij het huis wat niet op slot was gedaan. Er wordt gedacht dat de inbreker het niet vertrouwde en daarom maar het huis oversloeg.

sprookje uit 1966
 • er nei de hearen fan it slot ta, dy't him lûd forwolkommen, doe't se him libben út 'e bosk weikommen seagen. Evert sei
 • slot
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft dat er zeven heeft doodgemaakt, en speldt dat op zijn pet. De mensen in een dorp…

sage uit 1966
 • It izeren hek by it slot to Hurdegaryp kinne se net ticht hâlde.
 • Het ijzeren hek bij het slot bij Hardegarijp kan men niet dicht houden.
 • slot
 • Het ijzeren hek bij het slot bij Hardegarijp kan men niet dicht houden.

sage uit 1966
 • Piter Scheper koe samar troch in sluten doar hinnekomme. Gjin slot wie tsjin syn tovermacht birekkene.
 • Een man kan zomaar door sloten heenkomen. Geen slot is tegen zijn toverkracht bestand.
 • slot
 • Een man kan zomaar door sloten heenkomen. Geen slot is tegen zijn toverkracht bestand.

Trefwoorden: open, slot, tovenaar


sage uit 1966
 • Doe't op it slot fan 'e Haarsma's hjir yn Aldegea de lêste biwenner forstoar, siet der safolle jild yn 'e kelder, dat
 • Toen op slot Haarsma in Oudega de laatste bewoner stierf, zat er zoveel geld in de kelder dat er twee volle dagen
 • slot
 • Toen op slot Haarsma in Oudega de laatste bewoner stierf, zat er zoveel geld in de kelder dat er twee volle dagen mannen nodig waren om het weg te krijgen.

Trefwoorden: geld, kelder, rijkdom, schatsage, slot


mop uit 1999
 • slot
 • Als Jantje uiteindelijk toestemming krijgt om naar de wc te gaan, blijft hij lange tijd weg. Als de juffrouw gaat kijken, weigert Jantje uit de wc te komen en zegt steeds: 'Ik snap het niet, ik snap…

sage uit 1999
 • slot
 • Een Marokkaanse vrouw bijt altijd van zich af als Nederlanders zeggen dat ze maar naar haar land moet terugkeren. Ze zou zelf liever ook in Marokko zijn; ze zit niet voor haar plezier in Nederland. In…

mop uit 1999
 • .' Zegt 'ie: 'Ja, maar de deur zat op slot.' Zo." (Op 15 december 1999 verteld in het Volksbuurtmuseum te Lombok, Utrecht)
 • Ken je die mop van Jantje op de wc? Ik ook niet, want de deur zat op slot.
 • slot
 • Ken je die mop van Jantje op de wc? Ik ook niet, want de deur zat op slot.

Trefwoorden: broer, deur, mop, slot, toilet, wc


sprookje uit 1966
 • Der stie ergens in slot. Deselde dy sinen as it wie woe der wol graech hinne to wenjen, mar hy doarst net, hwant it
 • spûke yn dat slot. De soan dy't trouwe soe, hie him ek al op dat slot forgappe, mar syn heit sei: "Né ik wol der sels yn
 • Op een slot spookt het. De zoon van de eigenaar gaat trouwen en wil er gaan wonen. De vader wil er echter zelf gaan
 • wonen als de spokerij over is. Hij vraagt aan de schoenmaker van het dorp om de nacht in het slot door te brengen. Als de
 • slot
 • Op een slot spookt het. De zoon van de eigenaar gaat trouwen en wil er gaan wonen. De vader wil er echter zelf gaan wonen als de spokerij over is. Hij vraagt aan de schoenmaker van het dorp om de…

mop uit 1966
 • Der wenne op it slot in mefrou. Dy hie in faem dy hiet fan Janneke en in feint, dy hiet fan Jan. Jan wie net ien fan 'e
 • plakt en hâldde him stommedôf. Sa wie der net ien, dy't him mear koe. Sa kom er ek op it slot. Hy kloppe oan en mefrou kom
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden
 • doet zich voor als een doofstomme koopman. Als hij bij het slot komt, koopt de moeder een pakje kopspelden uit zijn
 • slot
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sprookje uit 1966
 • Der wie no in freule, dy wenne yn in great slot. Sy wie o sa ryk. Der kommen alle wiken bidlers by har en dy krigen
 • útwâlde skuon oan 'e fuotten. Sa gong se stil ta it slot út, sûnder dat ien it fornaem. In suterige âld tas hie se by har. It
 • slot
 • Wekelijks krijgen bedelaars geld van een rijke vrouw. De gedachte dat bedelaars meer verdienen dan haar personeel test ze door zich verkleed als bedelares in het dorp langs de deuren te gaan. Ze merkt…

sage uit 1966
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de
 • slot
 • Knecht hoort 's nachts dat dieven proberen stenen uit de muur te slaan. Zijn kamerdeur zit op slot, maar door met de voeten te stampen en met de vuisten op de grond te kloppen wordt de boer wakker. De…

personal narrative uit 1999
 • , krantjes binnen brengen en weer naar buiten. Daar ga je niet telkens je fiets voor op slot zetten. Maar ik zag vanuit een
 • .' 'Waarom zet je hem niet op slot?' vroegen ze. 'Omdat ik jullie vertrouw,' zei ik. Ik wou ze even jennen, en ze waren hier toch
 • slot
 • Verteller ziet dat vier Marokkaanse jongens ongezonde belangstelling hebben voor zijn bakfiets. Hij bluft zich evenwel uit de situatie.

broodjeaapverhaal uit 1995
 • even de vuilniszakken buiten zetten en loopt naar binnen zonder zijn fiets op slot te zetten. Als hij terug naar buiten
 • slot
 • Een man wil naar zijn werk fietsen als hij bij de buren de vuilniszakken buiten ziet staan. Hij zet zijn fiets neer om zelf de vergeten vuilniszakken buiten te gaan zetten. Als hij weer naar buiten…

broodjeaapverhaal uit 1995
 • In Amsterdam krijg je een bekeuring als je je auto niet op slot zet wegens uitlokking. (John te Utrecht, 30-11-1995
 • In Amsterdam krijg je een bekeuring wegens uitlokking als je je auto niet op slot zet.
 • slot
 • In Amsterdam krijg je een bekeuring wegens uitlokking als je je auto niet op slot zet.