Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

131 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • vet oetsmelten, dat ken over 't mous komen, 't spek wivve opbaargen veur kol winter en ooren kens aan zoller hangen. Dou
 • dat e Kol Winter was. Grait zag dat e 'n zak bie hom haar, en ze dee hom 't spek der ien. Dou Jaan 's oavens ien hoes kwam
 • spek
 • Jaan heeft een hele domme vrouw die Grait heet. Grait geeft steeds geld en voedsel weg, doordat ze de opdrachten van Jaan niet goed begrijpt. Hij beleeft een aantal avonturen met haar. Bij het laatste…

mop uit 1972
 • Om in side spek It wie yn 'e stedsherberch te Frjentsjer. Hy bestiet noch, dy herberch, oan 'e Ljouwerter kant. Dêr
 • weddenskip. En wêr dan om?' De kastlein gong nei efteren en kaam werom mei in moaie side spek. Hy sei: 'Dy't der no werklik-wier
 • Om in side spek
 • Een kastelein looft een spek uit voor degene die thuis niet bang voor zijn vrouw is en zelf de baas is. Hij vraagt de
 • het spek aannemen. Hij valt echter door de mand als hij weigert het vette spek onder zijn jas te stoppen, omdat hij dan
 • spek
 • Een kastelein looft een spek uit voor degene die thuis niet bang voor zijn vrouw is en zelf de baas is. Hij vraagt de mannen of ze het een of ander thuis durven te zeggen of doen. Uiteindelijk lukt…

sprookje uit 1966
 • fokse tsjin 'e roek: "Ast' my net in grou stik spek bringste, fret ik dyn jongen nòch op." Doe sei de roek: Sa'n grou stik
 • spek kin ik net drage, mar kom mar mei, dan sil ik dy it spek wol oanwize. Doe loadste hy de fokse nei it boerehiem ta. Mar
 • niet een stuk spek brengt. De raaf zegt dat hij zo'n groot stuk spek niet kan dragen en stelt voor de vos er naar toe te
 • spek
 • Een boer graaft een kuil om de vos te vangen die hem telkens komt bestelen. De vos valt in de kuil en kan er niet meer uitkomen. In een boom zit een raaf en de vos dreigt de jongen van de raaf op te…

mop uit 1966
 • Japik Ingberts woe op 'e Grinzer Klaei ynbrekke yn in herberch. Hy kroep ta de skoarstien yn. Dy siet fol siden spek
 • . Japik Ingberts glied út en kaem mei in side spek nei ûnderen ta. Hy wie roetswart. It joech in soad leven doe't hy dêr sa
 • zijden spek. Japik valt met een stuk spek naar beneden en het lawaai wekt de kastelein. Als de kastelein licht heeft gemaakt
 • , ziet hij de roetzwarte Japik aan komen lopen die hem een stuk spek aanbiedt. De kastelein denkt dat het de duivel is en
 • spek
 • Japik Ingberts breekt in een herberg in door zich door de schoorsteen te laten zakken. In de schoorsteen hangen vele zijden spek. Japik valt met een stuk spek naar beneden en het lawaai wekt de…

personal narrative uit 1999
 • stuk spek van circa tien kilo. Ook bemachtigden wij bij een plaatselijke bakker drie grote roggebroden. De volgende morgen
 • aangehouden. Gelukkig was het spek aan de onderkant van de wagen verstopt. Voor de aardappelen en andere zaken hadden zij (nog
 • spek
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

sage uit 1966
 • krije. Hja komt wer by har man en seit: "It spek is sa taei en sa hurd, it wol alhiel net snije." "Dat liket raer", sei de
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een
 • stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een kerel met grote laarzen in het hok hangen
 • spek
 • Een boerin wilde voor haar man een boterham met spek maken. Maar boven in het spekhok kon ze met geen mogelijkheid een stuk van het spek snijden. Toen haar man ging kijken hoe dat kwam, zag hij een…

sprookje uit 1970
 • DE RAAP DIE SPEK WAS EN DE KAT DIE EEN HAAS WAS Er was eens een arme jongen die als tweede knechtje bij een boer diende
 • vuist. "Wel verbazend," zei hij, "wat een dik stuk raap." "Een dik stuk raap?" merkte de boer op: "Dat is een stuk spek
 • De raap die spek was en de kat die een haas was
 • een stuk spek is. De jongen kan er niets tegen inbrengen, omdat hij voor werk en kost van de boer afhankelijk is. In de
 • spek
 • Een jongen is in dienst van een boer. 's Winters krijgt hij slechts karige maaltijden. De boer beweert dat de koolraap een stuk spek is. De jongen kan er niets tegen inbrengen, omdat hij voor werk en…

mop uit 1900
 • mim: "Jonge noch tò! Us spek is op." Dalik rôcht se Pieterke en sei tsjin him, dat er hêrd rinnende noch in poonspek halje
 • der krigge hy syn spek. Mar doe hy wer buten stieë, tocht er: "Hwat hàt mim ik wer seid? O ja, ik moas 't achter my
 • achter zich aan had moeten laten slepen. Ook dit onthoudt hij weer en past de raad toe als hij voor zijn moeder een spek moet
 • kopen; deze sleept hij achter zich aan naar huis. De spek wordt onderwijl opgegeten. Zijn moeder zegt hem dat hij de spek
 • spek
 • Een jongen gaat voor zijn moeder een stopnaald halen in de winkel. Hij stopt de naald in een hooiberg opdat de naald niet op de grond valt. Als hij thuiskomt zegt zijn moeder dat hij de naald op zijn…

sage uit 1970
 • tweede knech. En zi'j harre door gewark. Mao 's middags met ète: een helen bak vol look en nie völ spek of fleis; fleis dat
 • was te vroeger gaar niet bi'j, mao spek ook heel weinig. Mao zi'j harren 't te met gedaon. Den tweeden dag dat was wel
 • Twee knechten krijgen bij de boer elke middag look te eten met maar heel weinig spek. Ze zijn erover ontevreden en
 • spek
 • Twee knechten krijgen bij de boer elke middag look te eten met maar heel weinig spek. Ze zijn erover ontevreden en besluiten er wat aan te doen. Tijdens het gebed zegt de ene knecht i.p.v. "Het woord…

mop uit 1968
 • . Sy sieten by de boer oan tafel. Se ieten griene earten. Dêr hie de frou stikjes spek en ierdappels yn dien. De lytsfeint
 • fiske der in stik ierdappel út. Doe sei de boer tsjin him: "Dat trefste. Dû hast dêr in moai stikje spek." "Né," sei de
 • beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer
 • spek
 • In een moeilijke tijd - het werk is schaars en de winter koud - ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk aardappel van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt…

mop uit 1968
 • boer, "in grou stik spek." "Né," sei de jonge, "'t Is koalraep." "'t Is spek", sei de boer. "'t Is koalraep", sei de jonge
 • . "Dû matst sizze dat it spek is," sei de boer, "oars kinst dyn sinten krije." "'t Is spek", sei de jonge, hwant hy woe dêr
 • knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer dreigt hem niet uit te betalen als hij
 • worden spek, had je mij voor de gek. Maar nu de kat wordt een haas ben ik de baas'.
 • spek
 • In een moeilijke tijd ruzieën een boer en zijn knecht over het eten. De boer beweert dat een stuk koolraap van de knecht een stuk spek is. De knecht beaamt uiteindelijk dat het spek is, omdat de boer…

sage uit 1968
 • Japik Ingberts hie us in kear mei in maet twa siden spek stellen. Sy wienen togearre op 'e weromreis en net iens sa
 • : "Smyt del, hwant wy wurde achterfolge!" De oare fornom neat, mar hy smiet gau syn side spek del en sette it op in rinnen
 • Japik Ingberts heeft met een maat twee grote stukken spek gestolen. Als ze op weg naar huis zijn - ze dragen beiden een
 • stuk spek - maant Japik zijn kameraad het stuk spek ogenblikkelijk te laten vallen omdat ze achtervolgd worden. Japik heeft
 • spek
 • Japik Ingberts heeft met een maat twee grote stukken spek gestolen. Als ze op weg naar huis zijn - ze dragen beiden een stuk spek - maant Japik zijn kameraad het stuk spek ogenblikkelijk te laten…

mop uit 1970
 • zegge dat 't spek is, anders köj op slag vetrekke". "Dan laot 't nor den duvel spek zun", had de knech gezeid. Want 't was
 • Allerheiligen de knollen ware spek, Toe moes ik holde den bek. Mao now de kat is 'n haas, Now köj lekke de maas!
 • knechten niet zo hard nodig. Daarom zei de boer: "Je zult zeggen, dat het spek is, anders kun je vertrekken." "Dan laat het
 • naar de duivel spek zijn," zei de knecht. Maar toen werd het Lichtmis en ze zaten weer aan tafel. De knecht zei tegen de
 • spek
 • Op de Horst werkte een knecht, die bij de boer aan tafel zat, terwijl de boerin soep kookte. De boer zei tegen de knecht: "Kijk eens wat een bonken vet erin zitten." De knecht zei: "Is dat bij jou…

sage uit 1970
 • te mark. En 't klaore spek dat hiele ze eiges. En dan mozze ze smarges nao Doezebörg, of nao Arem; ginge ze daor met nao
 • spek
 • Man en vrouw met een kruiwagen met vlees in de regen naar de markt, zien onderweg een lichtje dansen; de vrouw slaat er met haar plu naar en meteen hangt aan ieder balijn een lichtje.

sage uit 1968
 • sakje op 'e selde wize en seinen: "Hier is spek." "Danke Here", seinen de âlde minsken. "Nu morgen naar de kerk te Garijp
 • spek
 • Er was eens een arm echtpaar. Op een keer riepen een paar jongelui door de schoorsteen: "Zijt gij daar?" "Ja, Heer," riepen de oudjes. "Hier is brood," hoorden ze, en er kwam een brood door de…

mop uit 1954
 • dat?" En it antwurd wie: "Der komt to min spek en fleis yn 'e pot." De frou biloofde: "Ik zal 't veranderen zoveel ik kan
 • niet meer zou krijgen omdat er altijd te weinig spek en vlees in de pot zat. De vrouw beloofde dat te verbeteren waarop het
 • spek
 • Een boerin behandelde haar personeel erg slecht. Ze stond vaak in de kerk een tijdje voor het Mariabeeld. Op een keer kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar…

mop uit 1967
 • spekbrogge." Doe skoude er him in brogge mei tsiis ta. "Dat is gjin spek," sei de jonge, "dat is tsiis." "Ik bin hjir baes", sei
 • de boer. "As ik siz it is spek dan is it spek. En nou dû." "It is spek", sei de jonge. Mar hy tocht: "Ik krij dy wol wer
 • geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij zei dat het spek was, de knecht dat ook
 • spek
 • Een boer schoof zijn nieuwe knecht een boterham met kaas toe en zei dat het een spekboterham was. De knecht zei dat het geen spek was, maar kaas. De boer zei daarop dat hij de baas was, en dat als hij…

sage uit 1951
 • dûbeltsje spek. Beppe doarst it net to krijen, hwant hy koe har wol yn 'e kelder opslute. Dêrom bea se him in dûbeltsje oan, mar
 • dat woed er net ha. Hy hâldde mar oan, hy woe spek ha. Der siet in forskuorrende houn oan 't ketting, dat wie Mops. Beppe
 • dubbeltje spek. De vrouw is bang dat ze in de kelder zal worden opgesloten, en probeert de man met een dubbeltje af te schepen
 • . De man blijft spek eisen. De vrouw waarschuwt de man voor de hond, maar deze is niet bang omdat de hond aan de ketting
 • spek
 • Een vrouw is alleen thuis; iedereen is verder op het land aan het werk. Er komt een hannekemaaier vragen om een dubbeltje spek. De vrouw is bang dat ze in de kelder zal worden opgesloten, en probeert…

mop uit 1967
 • de man woe ha, sy soenen fuort net oan 't spek komme. Sy soenen earst it ôffal mar opite. "Hwerom ite wy net fan 't spek
 • winter? Dan sil 'k jo gau it spek jaen." Sy helle it spek tafoarskyn en de skoaijer nom it yn tank oan.
 • Een echtpaar heeft een varken geslacht, maar de man wil het spek bewaren voor de koude winter. Op een dag staat er een
 • spek
 • Een echtpaar heeft een varken geslacht, maar de man wil het spek bewaren voor de koude winter. Op een dag staat er een zwerver op de stoep die opmerkt dat het een koude winter is. De eenvoudige vrouw…

mop uit 1951
 • Der kom in poep yn 'e keuken. Dêr hong in pystrik. De poep tochte dat it spek wie en bigong der fan to iten. Hy sei
 • Een Poep eet een pezerik op in de veronderstelling dat het spek is. Het smaakt hem goed, alhoewel het ietwat taai is.
 • spek
 • Een Poep eet een pezerik op in de veronderstelling dat het spek is. Het smaakt hem goed, alhoewel het ietwat taai is.

sage uit 2000
 • , sekkere! Goe geslape?" De vrouw stond bij de open haard over het vuur gebogen. Spek kistte in een pan. "As ge efkes wacht
 • zijn brood met spek, slurpte van zijn koffie. "Pachter, wat is er met de Fons gebeurd?" "Wel, sekkere, da's rap verteld. We
 • gevallen en gestorven. Zijn lijk lag in de kamer en is toen maar in de kast gestopt. De vrouw kwam met een mes goed spek
 • spek
 • De gemeentesecretaris gaat de jaarlijkse pacht ophalen. Hij eindigt laat bij een hoeve waarvan hij denkt dat de bewoners rovers zijn. Hij slaapt met het geld onder zijn kussen. 's Ochtends komt de…

mop uit 1968
 • ?" frege de boer. "Ja," sei de feint, "ik socht om in stikje spek." "Dat sit der yn", sei de boer. "It sit der net yn", sei de
 • ", sei de boer. "Krekt," sei de feint, "like goed as de sipels spek wienen is dizze kat in hazze."
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten
 • zijn baas toegeven dat een kat een haas is. 'Net als de uien spek zijn, is deze kat een haas' besluit de knecht.
 • spek
 • In krappe tijden dwingt een boer zijn knecht toe te geven dat er ook stukjes spek in de wortel- en uienmaaltijd zitten. Tijdens de hooioogst, als hij niet gemist kan worden, draait de knecht de rollen…

mop uit 1966
 • krigen koalrapen. De jonge hie in boardfol foar him stean. "Der sit gjin spek yn", sei de jonge. "Wis al," sei de boer, "dàt
 • is spek, en hy wiisde op in stik koalraep." "Dat is koalraep", sei de jonge. "It is spek", sei de boer. "It is koalraep
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer
 • zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd zegt de knecht dat er een haas op een
 • spek
 • Knecht klaagt dat er geen spek in het maal koolraap zit, de boer betwist dat. De jongen houdt vol, maar als de boer zegt dat hij kan vertrekken, geeft hij toe dat het spek is. In de drukke hooitijd…

sprookje uit 1967
 • MÜnchhausen lokke in guos nei him ta mei in stikje spek, dat er oan in eintsje tou fêst makke hie. Dat stikje spek liet
 • Münchhausen probeerde een gans te lokken met een stukje spek aan een touw en werd op het laatst door vier wegvliegende
 • spek
 • Münchhausen probeerde een gans te lokken met een stukje spek aan een touw en werd op het laatst door vier wegvliegende ganzen de lucht ingesleurd. Zo was Münchhausen de eerste luchtreiziger.

mop uit 1967
 • dellein) "Ik kin jo nou ek gjin spek jaen," sei er tsjin 'e koster, "nou't myn baerch stellen is." Doe sei de koster: "Dan
 • , hwat smakket dat spek lekker." En sy praetten mar fuort en mar wei oer dûmny syn baerch, dêr't sy elk in stik fan yn 'e
 • kosterswoning wordt gebracht. Ze hoort de kinderen praten over het lekkere spek, zegt dat het gestolen is en krijgt van de koster
 • spek
 • Dominee verzint dat de koster zijn varken heeft gestolen, want hij wil niet meer een deel van het geslachte varken aan de koster geven. Als het varken wordt gestolen verdenkt de dominee hem, zijn…