Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

75 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • spinnen gezien. De dierenbescherming werd er bij gehaald, het hele huis werd afgezocht. Zoeken, zoeken en nog eens zoeken
 • vogelspinnen gevonden. Dat zag ik in een informatief programma over spinnen. De mensen reageerden volkomen hysterisch. Ineens zag
 • Een vrouw ziet spinnen in haar tropische plant. Ze is doodsbang en durft haar huis niet meer in. Zelfs niet als het
 • huis goed doorzocht is. In Amerika zijn ook verhalen bekend over mensen die grote spinnen zien op ongebruikelijke plaatsen.
 • spinnen
 • Een vrouw ziet spinnen in haar tropische plant. Ze is doodsbang en durft haar huis niet meer in. Zelfs niet als het huis goed doorzocht is. In Amerika zijn ook verhalen bekend over mensen die grote…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • spinnen
 • In een tropische plant zit een giftige spin met jongen.

sprookje uit 2000
 • spinnen tegen de koning en de koning die ging in de molen kijken of zo, en die vader was molenaar, en 't was een beetje
 • vervallen geloof ik, hun huis, dus daarom schepte die op dat z'n dochter goud kon spinnen en toen wou de koning die wou dat goud
 • Een man liegt tegen de koning dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning zet de dochter aan het werk. Het
 • spinnen
 • Een man liegt tegen de koning dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning zet de dochter aan het werk. Het wanhopige meisje wordt geholpen door Repelsteeltje, de eerste keer voor niets, de…

sage uit 1966
 • Kabouterwyfkes kinne spinne. De kant nei Zoutkamp út dêr wie sa'n wyfke. Yn 'e nacht siet se to spinnen foar de minsken.
 • Kaboutervrouwtjes kunnen spinnen. Richting Zoutkamp is er zo'n vrouwtje. 's Nachts spint ze voor de mensen.
 • spinnen
 • Kaboutervrouwtjes kunnen spinnen. Richting Zoutkamp is er zo'n vrouwtje. 's Nachts spint ze voor de mensen.

mop uit 1651
 • spinnen
 • Twee dieven zijn veroordeeld: de eerste tot de strop, de tweede tot een geseling. Wanneer de geseling is uitgevoerd, vraagt deze dief aan de ander wat hij de moeder van de ander zal vertellen. De dief…

sprookje uit 1966
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een
 • spinnen
 • Een boerin maakte de koning wijs dat haar dochter altijd spinnen wilde. De koning nam haar mee en zette haar in een kamer vol met vlas. Maar in de nacht spinde een kabouter al het vlas voor de luie…

sprookje uit 1888
 • het een meisje is, dat daarboven in de maan zit te spinnen. De oorzaak is deze: In een dorp uit de buurt, woonde een
 • spinnen en had haar moeder beloofd voor middernacht thuis te zijn. Onderweg naar huis hoorde zij echter, dat ergens muziek
 • spinnen
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.

sprookje uit 1889
 • spinnen
 • Een man wil graag pannenkoeken eten en zijn vrouw leent een pan bij de buren omdat ze er zelf geen hebben. Ze bakken echter zo lang dat de pan kapot gaat. Geen van twee wil de pan terugbrengen. Ze…

sage uit 1954
 • Als een vrouw de draad niet van het spinnenwiel afhaalde, ging het 's nachts door met spinnen.
 • spinnen
 • Als een vrouw de draad niet van het spinnenwiel afhaalde, ging het 's nachts door met spinnen.

sage uit 1968
 • spinnen
 • Je moet 's nachts het spinnewiel vastzetten, opdat de werkgeesten er niet mee aan de slag gaan.

sage uit 1967
 • Deatikkerkes dat binne spinnen achter 't bihang. As sa'n spin bigjint to tikjen, dan komt der in deaden-ien.
 • Doodstikkertjes zijn spinnen achter het behang. Als ze beginnen te tikken, is er een sterfgeval op komst.
 • spinnen
 • Doodstikkertjes zijn spinnen achter het behang. Als ze beginnen te tikken, is er een sterfgeval op komst.

sage uit 1968
 • Us mem is yn 'e Harkema great brocht. Hja fortelde der wenne yn 'e Harkema in âld frou, dy siet altyd to spinnen
 • in earmoedige tiid. Doe't dat âld minske kom to forstjerren, dat altyd siet to spinnen, dienen se har in himd oan, dêr't
 • Een oude vrouw zat altijd te spinnen. Mensen gebruikten vaak een oud hemd als doodshemd. Toen de oude vrouw dood was
 • kwam bij de mensen waar ze gewoond had en zei: "Altijd spinnen, altijd spinnen, en nóg maar een hemd met een mouw." De
 • spinnen
 • Een oude vrouw zat altijd te spinnen. Mensen gebruikten vaak een oud hemd als doodshemd. Toen de oude vrouw dood was, deden ze haar een hemd aan waar geen mouw meer inzat. Maar toen de vrouw eenmaal…

sage uit 1969
 • spinnen
 • Gereedschap moest 's avonds altijd opgeruimd worden, anders gingen de werkgeesten en 's nachts mee aan de slag. Dan werd er gedorst, of gehakt, of gebraakt, of gekarnd, enz.

sage uit 1969
 • Mensen hoorden 's nachts wel eens de kabouters aan het spinnenwiel spinnen. Bij de timmerman werd 's nachts wel eens
 • spinnen
 • Mensen hoorden 's nachts wel eens de kabouters aan het spinnenwiel spinnen. Bij de timmerman werd 's nachts wel eens getimmer gehoord. Dat betekende dan dat er de volgende dag weer een doodskist…

sprookje uit 1977
 • dat is een leugen. Het meisje kan helemaal niet spinnen. Maar de koning die neemt haar mee. En dan brengt hij Goudhaartje
 • naar de zolder van het paleis. Daar staat een spinnewiel en daar ligt een heleboel stroo. Daar moet zij goud van spinnen
 • zoal kan. De vader verzint en leugen en beweert dat Goudhaartje goud kan spinnen uit stro. De koning neemt Goudhaartje
 • spinnen
 • Goudhaartje is een heel mooi meisje met haar als goud. Als de koning Goudhaartje eens ziet, is hij getroffen door haar schoonheid. Omdat hij Goudhaartje wel iets voor zijn zoon vindt, vraagt de koning…

mop uit 1973
 • spinnen
 • Een vrouw ging met haar zelf gebreide broek naar de bioscoop. Ze zat naast haar buurvrouw die een wollen draad zag en die om haar vinger wond. Maar vreemd genoeg werd het uiteindelijk een hele grote…

sage uit 1970
 • spinnen
 • Voor de nacht moeten de karn, de braak en het spinnewiel worden stil gezet, anders zou er 's nachts worden gekarnd, gebraakt en gesponnen.

sage uit 1923
 • nacht zitten spinnen, terwijl de man al in bed lag. De vrouw beklaagde zich daarover bij een buurman, en die zei: "Ik zal er
 • af in een hemd met één mouw. De derde vrouw moest ook tot laat in de nacht spinnen terwijl haar man in bed lag. De
 • spinnen
 • Een vrouwenbeul was al 3 keer getrouwd. Elke keer liet hij zijn vrouw keihard werken en als ze stierf legde hij haar af in een hemd met één mouw. De derde vrouw moest ook tot laat in de nacht…

sprookje uit 1977
 • dy dwaen." En dan bigjint hy to spinnen en dan wurdt it allegear goud. De oare deis wurdt it famke yn in greatere keamer
 • trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning troont de molenaarsdochter
 • spinnen
 • Een koning wordt getroffen door de schoonheid van een eenvoudige molenaarsdochter. Als de koning niet met haar wil trouwen omdat ze te arm is, liegt de molenaar dat zijn dochter goud uit stro kan…

sprookje uit 1970
 • . In een ogenblik had hij een partij spinnen en vliegen gesnapt. Die bracht hij allemaal naar het nest. "Wat moet er mee
 • had dus beter de spinnen en vliegen kunnen bewaren voor andere vogels die niet zo gelukkig zijn als wij. Door onze
 • een partij spinnen en vliegen gevangen heeft, brengt hij de dieren naar het nest. De moederzwaluw vertelt haar jong dat
 • dit niet nodig was geweest omdat de zwaluw in de winter naar warme oorden trekt. De spinnen en vliegen moeten bewaard
 • spinnen
 • Een jonge zwaluw volgt het voorbeeld van ijverige mieren die een etensvoorraad aanleggen voor de winter. Als de zwaluw een partij spinnen en vliegen gevangen heeft, brengt hij de dieren naar het nest.…

sage uit 1968
 • As in houn spûkgûlt, mat der ien stjerre. As de katûl ropt ek. As de spinnen tikje tsjin 't bihang (wylde horloazjes
 • Voorboden van een sterfgeval: een hond die spookhuilt, een katuil die roept en spinnen die tikken tegen het behang - de
 • spinnen
 • Voorboden van een sterfgeval: een hond die spookhuilt, een katuil die roept en spinnen die tikken tegen het behang - de zogeheten 'wilde horloges'. Ook een spiegel die valt, duidt op iets ergs dat…

mop uit 1969
 • spinnen doe't de feint der yn kom. De dochters seinen neat, de mem praette mei de feint. Doe gebeurde it dat de iene dochter
 • spinnen
 • Een weduwe had drie dochters die alledrie slecht konden spreken. Op een keer kwam er een jongeman langs, en ze spraken af dat de moeder het woord zou doen. Maar halverwege de avond zei een van de…

sage uit 1510
 • , daer ic gewoenlike plach te gaen clappen, want dair veel vanden gebueren te vergaderen plagen ende comen spinnen ende
 • niet vergeten worden. Dit gebeurt op avonden dat de vrouwen bij elkaar komen om te spinnen, maar vooral ook om te keuvelen
 • spinnen
 • Proloog. Het 'evangelie vanden spinrocke' is wijd verbreid, maar wordt vaak in een spottende en vrouwonvriendelijke context aangehaald. De schrijver wil met het opschrijven van de in de evangeliën…

sage uit 1510
 • eersten draet die si vanden dage spinnen sal, ende alsulken naem als hebben sal die ierste man die daer voerbi liden sal, so
 • spinnen
 • Maandag, zesde kapittel. Een vrouw kan te weten komen wat de naam van haar toekomstige man is door de eerst gesponnen draad van de dag aan de deur te hangen. De eerste man die er langs loopt, heeft…

sage uit 1510
 • spinnen
 • Dinsdag, vijfde kapittel. Degene die zijn rooster op het vuur legt zonder er iets op te leggen, wordt oud en gerimpeld. Degene die de stoel waarop hij zijn broek heeft uitgetrokken niet verzet, zal…