Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

26 resultaten voor ""

sage uit 1977
 • Inwoners van bepaalde steden dragen bepaalde bijnamen omdat ze bepaald gedrag vertonen. Als er in een hele arme stad
 • steden
 • Inwoners van bepaalde steden dragen bepaalde bijnamen omdat ze bepaald gedrag vertonen. Als er in een hele arme stad een kwartje gevonden wordt, wordt de klok geluid.

sage uit 1833
 • genomen. Hij moest zijn leven duur betalen, en aan Hengist al de landen en steden van zijn rijk afstaan. Zoo werd Hengist
 • steden
 • Twee koningen der Slaven, Hengist en Horsa, moesten het land verlaten en staken over naar Engeland, waar ze in dienst werden genomen door koning Vortigern, die huwde met Hengists nicht Roxina in ruil…

sage uit 1823
 • De Noormannen De Noormannen waren groote bouwers. Heel wat burchten en kasteelen, dorpen en steden staan op hun naam
 • steden
 • De Noormannen hebben niet alleen verwoest, maar ook veel gebouwd. Luitpold, afstammeling van de vorst der Hongaren, werd door Lodewijk de Vrome gevraagd Zeeland te verdedigen tegen de heidenen uit het…

sage uit 1979
 • Drie reuzen hebben bij hun werk bepaalde woorden uitgesproken en die woorden zijn vervolgens de namen van steden
 • steden
 • Drie reuzen hebben bij hun werk bepaalde woorden uitgesproken en die woorden zijn vervolgens de namen van steden geworden.

sage uit 1918
 • drinkgelag in een der naburige steden of dorpen. Men was tot Gangelt geko-men. In de ouderwetse Gastwirtschaft bij de poort waar
 • steden
 • Hollandse commissarissen waren dronken bij het bepalen van de grens, waardoor de Pruisen grond erbij konden pikken; zodoende is Limburg zo smal, ideaal voor smokkelaars.

mop uit 1651
 • Aan de tafel van paus Alexander VI ontstaat een discussie over de vraag of dokters nodig zijn in steden. Men is van
 • steden
 • Aan de tafel van paus Alexander VI ontstaat een discussie over de vraag of dokters nodig zijn in steden. Men is van mening dat Rome in de eerste 600 jaar van haar bestaan geen dokters heeft gehad.…

lied uit 2006
 • hebben ons een vet kalf thuis gebracht. Vivat Bakelorum! Ik ben eens getreden Door die schoone versche steden. Vivat
 • steden
 • In Bakel was een ezelsei gevonden. Vrouwen bieden zich aan om te broeden. Eentje, Anne Marie de Groot geheten, heeft zes weken zitten broeden.

legende uit 1925
 • overgroote menigte voetgangers en ruiters, te Elsloo aan de Maas, en verwoestten geheel de landstreek; de steden Luik, Maastricht
 • De Noormannen hebben vele steden in Nederland verwoest. Op een dag wilden ze de beroemde tempel van Maastricht
 • steden
 • De Noormannen hebben vele steden in Nederland verwoest. Op een dag wilden ze de beroemde tempel van Maastricht verwoesten. Toen zij de tempel in brand wilden steken, sloegen de vlammen terug en…

personal narrative uit 2009
 • [24.00 min.] LP: Er waren in Breda drie steden met de vesting: en dat was ’s Hertogenbosch, Breda en Bergen op Zoom
 • . En in die drie steden dat was ook een Joodse gemeenschap. En die hadden ook in die drie steden hadden ze synagogen. En de
 • steden
 • Breda is een van de weinige plaatsen die nog een echte synagoge heeft. Deze is in de oorlog door de Duitsers verwoest, maar de gemeente Breda heeft 1.800.000 gulden neergeteld om de synagoge weer op…

mop uit 1651
 • steden
 • Op een aantal plaatsen in Duitsland noemt men burgemeesters 'Hare Wijsheid.' Een boer is lang op zoek geweest naar een burgemeester en zegt als hij hem eindelijk aantreft: 'Ik heb Uw Wijsheid de hele…

sage uit 1660
 • gantsche Bergen/ Steden en Velden/ bewoont geweest van Reusen: en om dese te vernielen/ heeft Israel groote moeyte gedaen. En
 • steden
 • Zowel voor als na de zondvloed zouden er reuzen geweest zijn op aarde, van onmenselijke grootte, kracht en wreedheid. Picardt noemt verschillende reuzen die in bijbelteksten voorkomen, zoals onder…

sage uit 1933
 • steden
 • Graaf Willem van Holland beeïndigd de strijd tussen de graaf van Vlaanderen en de hertog van Brabant door Mechelen te ruilen voor Heusden.

sage uit 1933
 • dien St.-Elisabethsvloed werden 72 steden en dorpen weggespoeld, terwijl duizenden menschen verdronken. Ook Zevenbergen lag
 • steden
 • Aan het begin van de 15e eeuw voorspelt een meermin jaarlijks dat de stad Zevenbergen zal vergaan door een watervloed. De bewoners nemen dit niet serieus en lachen er om. Uiteindelijk wordt de stad op…

sage uit 1946
 • steden
 • Het rijke Kampen heeft geen klokkenspel, maar het arme Zwolle wel. Als de Kampenaren naar Zwolle gaan om het klokkenspel te kopen, weigeren de Zwollenaren dit. De Kampenaren keren terug. Zij worden…

sage uit 1934
 • waar het eens gestaan heeft, maar zooals het met al die beroemde ouwe steden het geval is, het was een stad die zijns
 • steden
 • Een van de nakomelingen van Friso, de stichter van Friesland, heette ook Friso. Deze trok naar Waterland en stichtte daar een stad: Vrouwgeest, de naam van zijn vrouw. De naam verbasterde van…

personal narrative uit 2008
 • steden
 • Tussen Amsterdam en Rotterdam is een onverzoenlijke vete.

personal narrative uit 2008
 • [...] RK: Heeft u wel andere van dat soort bijnamen wel eens gehoord van andere steden? [...] WB: Ja...Of-eh
 • steden
 • Verteller is bekend met de bijnaam Kamperuier.

personal narrative uit 2007
 • steden
 • De vader van de vertelster is naar een plaats in het Midden-Oosten geweest, de vertelster weet niet zeker welke plaats, maar dacht dat het Sofia was. Op sommige plekken daar voelde het alsof daar ooit…

mop uit 1996
 • steden
 • Het was zo'n saai stadje, dat ze de krant drie weken van te voren drukten.

mop uit 1996
 • steden
 • "Bent u niet bang, dat uw zoontje, die werk in de hoofdstad heeft, iets zal overkomen?" "In het begin wel, maar sinds hij schreef dat hij onder politie toezicht staat ben ik gerustgesteld."

mop uit 1651
 • steden
 • Een man die nooit verder was geweest dan zijn moeders keuken, zei dat hij alles wist. Iemand vroeg hem waar Corinthe en Troje dan lagen. Hij zei: 'Waar ze liggen? Daar waar ze eerst stonden.'

sage uit 1680
 • , En voorts met desen stof onse Stadts Diep verswackt: Ghy leght doch staegh en wroet op Polders, Steden, Dorpen, Die gaet
 • steden
 • De schrijver van de tekst beschrijft het landschap tussen Goeree en Voorne. Vroeger was dit een vruchtbaar gebied, sporen hiervan zijn nog terug te vinden. De overstroming van het gebied werd…

sage uit 1938
 • Dat de oude steden geleidelijk ontstonden, wil er bij het volk niet in. Ze zijn gesticht en de stichter gaf de naam aan
 • Valt onder hoofdstuk en titel(s): 7. Naamsverklarende Sagen. a. De Steden. Bronnen: v.d. Aa, Aardrijkskundig
 • Men gelooft vaak dat steden zijn gesticht in plaats van geleidelijk ontstaan.
 • steden
 • Men gelooft vaak dat steden zijn gesticht in plaats van geleidelijk ontstaan.

sage uit 1918
 • onderruim had hij niets dan goudgeld geborgen, dat was van de rijke weduwe. Hij kwam in vele steden, waar hij kostbare dingen
 • steden
 • Er woonde eens een rijke weduwe in Stavoren. Op een dag vroeg zij haar oudste schipper om het allerschoonste wat de mens ooit heeft aanschouwd voor haar te vinden. Na een lange zoektocht langs vele…
pl13.jpg

personal narrative uit 2003
 • Sitchin te melden heeft uit de vertalingen van de kleitabletten, dan zegt 'ie ook, dat na de zondvloed de oude steden in
 • alles heeft geëgaliseerd, en daarbovenop hebben ze nieuwe steden gebouwd. Het zou best kunnen dat als we de huidige ruïnes
 • steden
 • De Annunaki van de planeet Nibiru zijn ooit in Sumerië geland en hebben er de mens geschapen. Het bewijs voor hun aanwezigheid zou gevonden kunnen worden onder het woestijnzand van het huidige Irak.…
921.jpg
922.jpg