Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1890
 • in dien stormnacht geroepen had en naar buiten gelokt, met het vaste voornemen om hem, met behulp van zijn vriend, over
 • Een man bekent op zijn sterfbed aan ds. Smytegelt enige jaren tevoren hem op een stormnacht geroepen te hebben om hem
 • stormnacht
 • Een man bekent op zijn sterfbed aan ds. Smytegelt enige jaren tevoren hem op een stormnacht geroepen te hebben om hem met een vriend van de brug af te werpen, maar toen hij naderde, zag de man dat hij…

sage uit 1970
 • najaarsstorm gebeurde het onvermijdelijke. Diezelfde stormnacht vond men de boer dood op de deel. (Groningen)
 • stormnacht
 • Boer meent dat de haring die hij in het putwater vindt betekent dat er een overstroming staat te wachten. Hij zegt niets, verhuist naar een hogere plek, maar vindt geen rust. In de nacht van de…

sage uit 1934
 • . En net zoolang liepen de jutters van Schouwen in de barre stormnacht door het woeste duin tot er de een of andere bark
 • stormnacht
 • Waar andere jutters tijdens stormnachten rustig afwachtten wanneer er een schip zou stranden, daar hielpen de jutters van Schouwen graag een handje. Wanneer een schip op deze woeste nachten niet…

sage uit 1934
 • bang? Vreesde hij voor zijn hachje? Maar dit was zijn eerste stormnacht niet en de fluiter was sterk. Het schip krikte en
 • stormnacht
 • Een matroos uit Middelburg had een verbond met de duivel gesloten. Niemand merkte aan de matroos dat hij een verbond gesloten had. Maar zoiets komt toch uit. Zo ook bij deze matroos. In de Golf van…

sage uit 1954
 • vrouw, wonend op een Schevenings hofje, die in een stormnacht drie maal op het raam hoorde tikken. Ze haastte zich naar
 • buiten en zag een kraai wegvliegen. In dezelfde stormnacht verging de logger, waarop haar zoon voer. De zoon verdronk. De
 • stormnacht
 • In de nacht dat het schip waarop haar zoon vaart vergaat, hoort een vrouw een kraai drie maal op het raam tikken.