Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

500 resultaten voor ""

raadsel uit 1998
 • En dan nog even dit, gewoon bij ons thuis in Oss aan tafel, hoewel ik niet zo goed ben in het schrijven van 'dialect
 • De raadsels werden in haar jeugd aan tafel verteld in Oss (Noord-Brabant).
 • tafel
 • Het is zwart en het zit op het dak? Twee k'er raaien. [twee kraaien]

mop uit 1966
 • Yn Dokkum siet de burgemeester mei de ried om 'e tafel hinne. Sy hienen stobben op it hurdfjûr lizzen en dy waermen
 • oerein kom en achterút skikte. Doe seinen se: "Dat matte wy ek dwaen." En doe forsetten se de tafel en de hiele rie kom hwat
 • besluiten ook de tafel naar achter te tillen.
 • tafel
 • De burgemeester en raad van Dokkum zijn bijeen. Het is koud, dus steken ze vuur aan. Al snel wordt het te heet, en koude takken verbanden maakt de hitte niet minder. Dan zien ze dat een hond verder…

mop uit 1996
 • tafel
 • "Ik heb een vriend die is professor karate. Hij leert je hoe stoelen, tafels, bureaus kapot slaan met de hand." "En, heeft hij daar voltijds werk mee?" "Nee, hij is meubelverkoper."

sprookje uit 1401
 • tafel
 • In Luilekkerland kan men de hele dag luieren: het voedsel en de drank staan altijd klaar. Er is een verjongingsbron. De huizen zijn er van eetwaar gemaakt. Dieren bieden zich gewillig aan om opgegeten…

sprookje uit 1500
 • tafel
 • In Luilekkerland kan men de hele dag luieren: het voedsel en de drank staan altijd klaar. Er is een verjongingsbron. De huizen zijn er van eetwaar gemaakt. Dieren bieden zich gewillig aan om opgegeten…

mop uit 1996
 • Een Belg zit bij de bar en een Nederlander zit naast hem. Hij legt twee kwartjes op tafel. "Kan ge daar bier mee kopen
 • Een Belg zit bij de bar en een Nederlander zit naast hem. Hij legt twee kwartjes op tafel. "Kan ge daar bier mee kopen
 • tafel
 • Een Belg zit bij de bar en een Nederlander zit naast hem. Hij legt twee kwartjes op tafel. "Kan ge daar bier mee kopen?" vraagt de Belg. "Nee," zegt de Nederlander, "daar kan je mee bellen." Even…

broodjeaapverhaal uit 1984
 • Een vrouw deelt haar lunch in het zelfbedieningsrestaurant met een zwarte man nadat ze hem aan haar tafel heeft
 • haar eigen tafel is en dat ze de lunch van de zwarte man heeft opgegeten.
 • tafel
 • Een vrouw deelt haar lunch in het zelfbedieningsrestaurant met een zwarte man nadat ze hem aan haar tafel heeft aangetroffen. De man haalt na het eten koffie voor hen beiden en vertrekt dan. Pas dan…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • land. Een man, die een eiken tafel van deze fabriek had gekocht, besloot een stukje van een van de poten af te zagen. Zijn
 • tafel
 • Een fabriek gespecialiseerd in het maken van massief eiken meubelen zou beton in de meubelen stoppen om de schijn op te houden dat het massief eiken is.

raadsel uit 1997
 • Wat zei Jezus tegen zijn apostelen bij het laatste avondmaal? Als jullie nu allemaal aan deze kant van de tafel komen
 • Wat zei Jezus tegen zijn apostelen bij het laatste avondmaal? Als jullie nu allemaal aan deze kant van de tafel komen
 • tafel
 • Wat zei Jezus tegen zijn apostelen bij het laatste avondmaal? Als jullie nu allemaal aan deze kant van de tafel komen zitten, dan passen we allemaal op het schilderij.

mop uit 1997
 • vermagerd uit. Dat kwam zo: Leontine draaide thuis aan tafel ook altijd de bordjes om. (Nico Weenink, Utrecht, 26-3-1997)
 • vermagerd uit. Dat kwam zo: Leontine draaide thuis aan tafel ook altijd de bordjes om.
 • tafel
 • De relatie tussen Marco Borsato en Leontine Ruiters is ook verbroken. Marco zag er de laatste tijd ook wel erg vermagerd uit. Dat kwam zo: Leontine draaide thuis aan tafel ook altijd de bordjes om.

sprookje uit 1991
 • als hij 'Tafeltje Dek Je' roept. Deze tafel wordt echter in Motel de Gier verwisseld voor een ander, en dus gestolen, door
 • tafel
 • Een bouwvakker met een WAO adviseert zijn zoons een opleiding te volgen. De drie zoons beloven na vier jaar naar hun vader terug te keren. De oudste zoon wordt welzijnswerker en krijgt een tafeltje…

sage uit 1955
 • : "Hastû ek moal yn 'e hûs?" Ja, dat wie der wol. "Set dat dan op 'e tafel en jow dy dan joun mar rêstich del. Ik sil wol even
 • by dy komme." De man gong yntiids op bêd en dêr kom syn buorman oan. Dy krige de kladde mei moal fan 'e tafel en
 • tafel
 • Man heeft last van nachtmerries, waarop een buurman voor het slapen gaan meel op zijn gezicht strooit. De volgende ochtend staat er een vrouw die zich een nachtmerrie noemt, in huis. Na jaren het…

sage uit 1955
 • Dyselde man lei op in nacht op bêd. It ljochtsje brânde op 'e tafel. Doe seach er dêr by de tafel in fanke stean, dat
 • 's Nachts ziet een man die in bed ligt, bij de tafel, waar een lichtje brandt, een meisje staan. Hij kijkt naar meisje
 • tafel
 • 's Nachts ziet een man die in bed ligt, bij de tafel, waar een lichtje brandt, een meisje staan. Hij kijkt naar meisje, en als zij naar hem kijkt wordt ze bang. Hij kijkt naar de wand, en als hij weer…

mop uit 1998
 • weten. Dus èh tafel van twee moet je weten morgen.' Zeitie, zeitie... had 'ie het helemaal verkeerd, dus èh had 'ie zomaar
 • Een jongen moet van de juffrouw keersommen leren: de tafel van twee. Hij heeft het niet goed begrepen en de volgende
 • tafel
 • Een jongen moet van de juffrouw keersommen leren: de tafel van twee. Hij heeft het niet goed begrepen en de volgende dag faalt hij.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • geheel gebraden midden op tafel gezet. Klein misverstandje.
 • gebraden op tafel.
 • tafel
 • Echtpaar gaat eten in Japan en nemen hun hondje mee naar het restaurant. Als ze op hem wijzen, in de veronderstelling dat hij ook wat te eten zal krijgen, wordt het hondje naar de keuken meegenomen.…

sage uit 2000
 • TM: "Heb je wel eens gehoord van met een glaasje draaien op tafel?" RvW: "Ja." TM: "Hoe gaat dat?" RvW: "Uh. Ik heb wel
 • tafel
 • Over glaasje draaien. Mensen sturen door middel van een opgeroepen geest een glas langs letters en cijfers, waardoor antwoord op vragen gegeven wordt. Vertelster heeft ook wel van een ouija-bord…

sage uit 2000
 • moet, zodra je met het glaasje hebt gedraaid, moet je 'm dicht... moet je 'm zó schuiven, en dan moet je 'm zó van de tafel
 • tafel
 • Met glaasje draaien roep je een geest op, die jouw vragen kan beantwoorden. Je kunt maar beter plezierige vragen stellen dan enge. Aan het eind moet je het glas kapot maken om de geest weer te…

mop uit 1999
 • niet." "Zeg maar iets." "Die tafel." "Haaaaaajjjjaaaaaaa!" "Okee, ik koop hem." "Goed: 10.000 gulden." "Ja, me kloten
 • tafel
 • Een man wil een karate-aapje kopen dat op commando alles doormidden kan slaan. Als de man echter hoort hoe duur het aapje is, laat hij een krachtterm vallen, waardoor hij zelf pijnlijk in het kruis…

sage uit 1966
 • De kopkes mochten foar de nacht net los fan inoar stean, mar ynelkoar set op 'e tafel. Oars gong it yn 'e nacht op in
 • De kopjes mogen niet los van elkaar staan maar in elkaar op tafel anders zetten ze het 's nachts op een theedrinken.
 • tafel
 • De kopjes mogen niet los van elkaar staan maar in elkaar op tafel anders zetten ze het 's nachts op een theedrinken.

sprookje uit 1966
 • gongen se der togearre even út to kuijerjen. Doe't se werom kommen, stie der fan alles op 'e tafel. In stik boffert, in klute
 • bûter, in skinke en folle net genôch. Mar de dochter roan fuort op 'e tafel ta. Sy seach de skinke foar de kat oan en sei
 • bijziend is. Later staat er boter en ham op de tafel. De dochter rent op de tafel af. Ze ziet de ham aan voor de kat, jaagt
 • die weg en veegt daarmee de hele ham van tafel. Nu weet de man genoeg.
 • tafel
 • Een boerendochter is erg bijziend. Een man denkt dat dat wel zal meevallen en gaat er heen. De moeder legt op bepaalde plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet…

Trefwoorden: bijziend, boer, boter, dochter, ham, kat, tafel


sprookje uit 1966
 • sutelder. "Mar nou bistû oan beurt." Hy die de doarren fêst en gong op 'e tafel stean en makke in strûp oan 'e souder. Wylst er
 • syn holle troch de strûp hinne die, sei er: "Sjoch, sa komstû hjir to hingjen." Mar de faem skoude hastich de tafel ûnder
 • dat het nu haar beurt is. Hij klimt op de tafel en maakt een strop vast aan de zoldering. Hij steekt zijn hoofd erdoor om
 • te laten zien hoe ze zal komen te hangen. De vrouw trekt snel de tafel weg en rekent zo ook nog met de dertiende rover af
 • tafel
 • Een kasteelheer en zijn vrouw gaan op reis. Een knecht past met zijn vrouw op het slot. Op een nacht horen ze buiten rovers rondlopen. Die beginnen een gat te graven om naar binnen te komen. Als het…

mop uit 1998
 • nog wel een uurtje wachten?' Toen zeithij: 'Ja.' En de meester vroeg aan Jantje: 'Waar is de Noordzee?' 'Onder mijn tafel
 • tafel
 • Een jongen mag in de klas niet naar de wc. Als de meester later vraagt waar de Noordzee ligt, zegt de jongen: onder mijn stoel.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • de aap wordt in een gat in een tafel geklemd, waarna de schedel wordt opengezaagd. Volgens hem worden er jaarlijks
 • tafel
 • Een zending apen wordt onderschept. Deze zouden bestemd zijn voor consumptie, levende apenhersens zouden in het Midden-Oosten namelijk gelden als een lekkernij.

sage uit 1966
 • wer nei hûs. Dan lei de man meastal to sliepen ûnder 'e tafel. Dan gong hja op bêd. Op in kear kom er wer dronken thús
 • heil bij de buren. Bij terugkomst ligt haar man onder de tafel te slapen. Op een keer is het weer zover. Als de vrouw naar
 • tafel
 • Het verhaal gaat over een man die als hij dronken is in huis de boel kort en klein slaat. Zijn vrouw zoekt dan haar heil bij de buren. Bij terugkomst ligt haar man onder de tafel te slapen. Op een…

personal narrative uit 1999
 • benadrukken, kan bijv. déze kring (wijst naar kring met trollen op tafel/ beeldjes) van gnomen van, hè, ze hebben ook allemaal een
 • tafel
 • Een vrouw vertelt over haar manier van omgaan met elementwezens.