Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

63 resultaten voor ""

personal narrative uit 1999
 • de door de pastoor opgegeven adressen af en verzamelden zo drie mud rogge, één mud tarwe, twee mud aaardappelen en een
 • tarwe
 • Relaas van een hongertocht naar Drente tijdens de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.

sage uit 1888
 • geleen een rijke pachter, die bijna den grond van heel het dorp bebouwde. 't Was oogst, en tarwe, koren en gerst stonden
 • allerprachtigst. Reeds liep de maaitijd ten einde, en de tarwe stond geschoofd op het land, terwijl de wagens zonder ophouden van het
 • tarwe
 • Een rijke pachter vreest dat een naderend onweer zijn oogst zal bederven. Hij belooft dat, als het hem lukt de oogst droog binnen te krijgen, hij de armen zoveel broden zal geven als er aan graantjes…

mop uit 1970
 • zak en ging op weg. Hij was juist buiten achter het huis of hij zag daar een boer die tarwe zaaide. Die boer, die hoorde
 • tarwe
 • Een jongen moet van zijn moeder een bepaalde hoeveelheid (achtendeel) meel halen. Om de boodschap niet te vergeten, herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn…

personal narrative uit 2001
 • enkele proefbroodjes te zullen bakken. "Dat was ik sowieso van plan, omdat Nederlandse tarwe niet zondermeer geschikt is om
 • Een fysicus waarschuwt ervoor om broodjes te bakken van graancirkel-tarwe: het graan kan biologische afwijkingen
 • tarwe
 • Een fysicus waarschuwt ervoor om broodjes te bakken van graancirkel-tarwe: het graan kan biologische afwijkingen vertonen. Daardoor kan het op zijn minst vies smaken, maar er kan ook gevaar voor de…

personal narrative uit 2001
 • van de schorpioen. De tarwe binnen de bijzondere formatie en er iets rondom is speciaal voor Westen door Adams geoogst
 • wel een paar duizend gulden te kunnen verdienen aan de broodjes," denkt de kunstenaar. De tarwe wordt apart opgeslagen en
 • Een kunstenaar koopt de tarwe van de graancirkel in Stadskanaal om er graancirkelbroodjes van te bakken. Een
 • tarwe
 • Een kunstenaar koopt de tarwe van de graancirkel in Stadskanaal om er graancirkelbroodjes van te bakken. Een graancirkel-deskundige waarschuwt voor mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

personal narrative uit 2001
 • tarwe
 • Een vrouw bezoekt met haar kinderen een graancirkel in het tarweveld. Ze is zelf ook boerin en familie van de getroffen boer. De vrouw is er van overtuigd, dat de graancirkels door mensen worden…

mop uit 1659
 • tarwe
 • Een boer deelt een stuk land met de duivel. Ze dobbelen om wie het gewas boven of onder de aarde krijgt. De duivel krijgt steeds het slechtste en wil dan een wedstrijdje krabben houden. Als het zover…

legende uit 1624
 • overstroomde, al het gezaaide te niet ging, honger volgde, een schepel tarwe een Engelsche nobel kostte, en de pest al van verre
 • tarwe
 • Toen men in de net nieuwe Vrouwepolder een kerk wilde bouwen, zag men een menigte lichten en daar werd de kerk gebouwd. Een schilder kreeg de opdracht een schilderij van Maria te maken, hetgeen door…

personal narrative uit 2003
 • verschenen is eigenlijk tarwe? A: O, dat weet ik niet zo. Eens zien: het staat niet zo hoog, hè? Zou het dan geen rogge zijn? TM
 • : Ik dacht dat rogge juist hoger stond. Maar ik weet het niet, hoor. A: Ja, het kan ook wel tarwe wezen. TM: Zijn er nog
 • tarwe
 • In Uppel is een graancirkel verschenen, waar volgens een onderzoeker een leycentrum in ligt. Hij gelooft niet in mensenwerk, maar heeft van een buurman te horen gekregen dat het wel degelijk…

personal narrative uit 2003
 • dat veld. Nee, het was zo'n drie jaar geleden. Ook een cirkel. TM: Wat is het voor gewas: tarwe? BM: Ja, het is tarwe. Ik
 • tarwe
 • Een boer heeft een graancirkel op zijn land; enkele jaren terug had hij er ook al één. Of het mensenwerk is, weet hij niet; hij heeft in elk geval niks gemerkt. De boer zegt weinig schade te hebben,…

personal narrative uit 2003
 • eerste keer." CH: "We hebben hier ook pas voor het tweede jaar zo'n heel stuk tarwe, eigenlijk. Meestal is het maar een klein
 • ringen uitgesneden... Alle gewassen." AH: "Ja, tarwe is het mooiste..." Bandopname, kant B: PP: "Maar heb jij wel eens
 • tarwe
 • Bij Ketelhaven wordt een complexe graancirkel gevonden. De onderzoeker meldt aan het boerengezin dat het mensenwerk is. Ze kunnen aangifte doen van vandalisme. De boer blijkt er tegen verzekerd te…

personal narrative uit 2002
 • , het is maar de vraag of er broodjes van gebakken kunnen worden. De Groningse tarwe is daar eigenlijk niet voor bestemd
 • Groningse tarwe is overigens niet echt geschikt om broodjes van te bakken.
 • tarwe
 • De bakker wil wel graancirkelbroodjes bakken voor koninginnedag, maar dan moet hij wel meel geleverd krijgen. De Groningse tarwe is overigens niet echt geschikt om broodjes van te bakken.

personal narrative uit 2002
 • tarwe
 • Robert Boerman denkt dat de hele affaire met de graancirkelbroodjes een publiciteitsstunt is geweest. Wel gelooft hij dat aan de Schorpioen-graancirkel geen mensenhand te pas is gekomen.

personal narrative uit 2002
 • blijven liggen, dus als er nog wat van gebakken moet worden... Maar die tarwe hier is niet bestemd voor brood, hoor. Mijn
 • tarwe gaat regelrecht naar de fabriek voor varkensvoer. De tarwe waar hier brood van gebakken wordt, komt uit Italië en
 • Boer Adams zegt dat hij geen tarwe uit de graancirkel heeft kunnen oogsten met de combine. Toen de graancirkel er nog
 • tarwe
 • Boer Adams zegt dat hij geen tarwe uit de graancirkel heeft kunnen oogsten met de combine. Toen de graancirkel er nog lag, was er nog een vrouw met een pendel de energie komen meten. De cirkel is…

personal narrative uit 2002
 • meter in doorsnee was, dat kan helemaal niet. CW: Nou ja, in het meel komt ook tarwe uit de graancirkel terecht. Dat moet
 • toevoegen. TM: Want de tarwe is eigenlijk bedoeld als varkensvoer. CW: Waar het eigenlijk voor bedoeld is, weet ik niet. TM
 • tarwe
 • Kunstenaar Chris Westen geeft toe dat het meeste graan voor de graancirkelbroodjes van buiten de cirkel afkomstig is. Er is een beetje plat graan met de hand geoogst. Het is geen grap of…

broodjeaapverhaal uit 2002
 • aan de Zomerlandseweg in Heinenoord. De man drukte het tarwe plat met een plank en een touw en bracht zo een cirkel en een
 • zegt: ik wil zoveel vierkante meter tarwe van je kopen om een cirkel te maken. Maar dan is de mystiek er zeker af." De
 • tarwe
 • Een man geeft zich bij de politie aan als de maker van de graancirkel bij Heinenoord. Hij moet de schade aan de boer betalen.

broodjeaapverhaal uit 2002
 • . Met een plank en een touw drukte hij het tarwe plat in de vorm van een cirkel en in de vorm van een ster. Hij koos bewust
 • tarwe
 • De maker van de graancirkel bij Heinenoord meldt zich als dader bij de politie en moet de schade betalen.

personal narrative uit 2001
 • heeft de formatie derhalve een grootte van ca. 175 meter. Het gewas waarin de formatie is ontstaan betreft tarwe, en zijn
 • . Daar waar het tarwe veld grenst aan een bietenveld, ontbreekt een stuk aan het pictogram. Een imperfectie, zoals wel vaker
 • tarwe
 • De graancirkel in Lelystad is door mensenhanden gemaakt.

personal narrative uit 2001
 • tarwe
 • Een kunstenaar gaat brood bakken van graan uit het graancirkelveld te Stadskanaal.

broodjeaapverhaal uit 2003
 • tarwe
 • Veel belangstellenden en onderzoekers komen af op de Belgische graancirkel. Een wichelroedeloper heeft energielijnen gemeten en verlengde groeiknopen geconstateerd in het graan.

broodjeaapverhaal uit 2003
 • tarwe
 • Een graancirkel gevonden in Hoeven. Een medium met een sterk voorgevoel leidde een radio-journalist er naartoe. Er werd veel energie waargenomen.

sage uit 1965
 • èrme kjel op de boerderé’j. Die kreeg ieder joar ’n schèpel weit [1/4 mud tarwe] van den boer. En die kwam nou weer zien
 • aalmoes aan tarwe moet verdubbeld worden.
 • tarwe
 • Een vrouw gaat op bedevaart naar Kevelaer en belooft de buurvrouw om twee missen te laten opdragen en twee kaarsen te branden bij de heilige Maria. Ze bewaart het geld dat de buurvrouw haar hiervoor…

sprookje uit 1896
 • stal hij een zak tarwe uit de schuur, ging er meê naar den stijfselmaker en deze gaf hem daarvoor zooveel spijs en drank
 • niet weder tarwe van mijn knecht koopen, want hij ontsteelt ze mij.» - « 't Is wel, boer,» zeî de stijfselmaker. Toen het
 • schuur in brand te zetten. Als de boer Hans niet roept voor het eten, ruilt Hans achtereenvolgens rogge, tarwe en gerst voor
 • tarwe
 • Een weduwe heeft drie zonen. Om rond te kunnen komen, moet een van hen werken. De oudste zoon belandt bij een boer waar hij mag werken onder voorwaarde dat wie het eerst boos wordt, neus en oren zal…

sprookje uit 1980
 • vergaan. 'Wat hedde gelaaien?' zei ze.'Tarwe!' Ze was er nie mee kontent. 'Werp het over bord!' Toen kwam er een ander vrouw
 • weer tarwe. 'Ge gooi het over boord!' zei ze, ''t is langs bakboord binnen gekomen, gooi het langs bakboord buiten!' Ze
 • Rijke vrouw vraagt schippers kostbaarste te laden, en is ontevreden met de tarwe die ze meebrengen. Ze eist dat de
 • tarwe overboord wordt gezet, ondanks opmerkingen dat alles zou vergaan als dat gebeurde. De vrouw gooit een gouden ring in
 • tarwe
 • Rijke vrouw vraagt schippers kostbaarste te laden, en is ontevreden met de tarwe die ze meebrengen. Ze eist dat de tarwe overboord wordt gezet, ondanks opmerkingen dat alles zou vergaan als dat…

broodjeaapverhaal uit 1994
 • iemand hem, dat er iets met Hanse's tarwe aan de hand was. Ter plekke ontdekte de Zierikzeese boer drie cirkels van
 • tarwe
 • In Zierikzee zijn graancirkels ontdekt. Er zijn geen sporen gevonden. Er worden vermoedens geuit over buitenaardse wezens. Enkele mannen hebben ooit toegegeven zelf cirkels te hebben gemaakt, maar zij…