Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

44 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • Een dominee vraagt tijdens catechisatie aan een boerenjongen uit hoeveel boeken het oude en het nieuwe testament
 • testament
 • Een dominee vraagt tijdens catechisatie aan een boerenjongen uit hoeveel boeken het oude en het nieuwe testament bestaat. De jongen vraagt het aan zijn vader, maar die wist het ook niet. De volgende…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • hij in zijn testament opnemen dat zijn hele kapitaal samen met hem begraven moest worden. Zijn verwanten waren radeloos
 • Een vrek neemt in zijn testament op dat hij al zijn geld in zijn graf wil meenenen. Nadat hij is doodgegaan, leggen
 • testament
 • Een vrek neemt in zijn testament op dat hij al zijn geld in zijn graf wil meenenen. Nadat hij is doodgegaan, leggen zijn verwanten een cheque voor al zijn bezittingen in de kist. Ze kunnen op deze…

mop uit 1997
 • testament maken.'
 • doen als 1997 jaar geleden: een nieuw testament maken.
 • testament
 • Als de zoon van de jood Moos Mosselman zich tot het Christendom bekeerd heeft, stelt de rabbijn voor om hetzelfde te doen als 1997 jaar geleden: een nieuw testament maken.

sage uit 1966
 • testament
 • Een man trouwt op zijn 65ste voor de tweede maal. Als hij sterft krijgen de kinderen en de tweede vrouw onenigheid over de plaats waar hij begraven moet worden. De ruzie wordt verergerd als blijkt dat…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • , zo'n auto voor dat geld? Dan legt de vrouw uit dat haar man kort geleden is gestorven. Uit zijn testament kwam ze te weten
 • de lage prijs. De vrouw legt uit: in het testament van haar overleden man staat dat de opbrengst van de verkoop voor zijn
 • testament
 • Jongens willen een goedkope auto kopen om mee op vakantie te gaan. Ze reageren op een advertentie. Een vrouw heeft een Rolls Royce te koop voor het belachelijk lage bedrag van honderd gulden.…

sprookje uit 1968
 • testament
 • Een meisje dient bij een heer en een vrouw. Zij zijn erg tevreden over haar omdat zij een eerlijk, trouw meisje is. Op een keer vraagt zij of zij een eigen kamertje mag hebben dat zij op slot kan doen…

mop uit 1998
 • Het testament Ik weet mij nog goed te herinneren, dat in het dorp het gerucht ging dat Nasreddin Hodja op sterven lag
 • testament maken. Oh... het hele dorp hield zijn adem in en wachtte. Een testament! Dat deden alleen de allerrijksten. Wat voor
 • Het testament
 • Nasreddin Hodja maakt voor zijn dood zijn testament op. Hij schenkt na zijn dood zijn armoede aan de rijkste man van
 • testament
 • Nasreddin Hodja maakt voor zijn dood zijn testament op. Hij schenkt na zijn dood zijn armoede aan de rijkste man van het dorp, zodat deze kan ervaren wat het is om arm te zijn en zo vrij als een…

broodjeaapverhaal uit 2000
 • volle zee begraven te worden. En ten tweede mochten de details van het testament pas na de begrafenis op zee worden ingezien
 • . Verder bleek uit het testament dat haar broer reeds de hele begrafenis vooraf had geregeld en betaald. De volgende dag voer
 • testament
 • Een rijke man misgunt zijn zuster de erfenis. Hij laat zich op zee begraven. Hij blijkt zijn hele vermogen in platina te hebben omgezet en daar de kist van hebben laten maken. Nu kan de zus naar haar…

mop uit 1659
 • , daer-en-teghen sijn Vaders Testament wel wetende, en onthouden hebbende, daeghde haer voorden Rechter: voor den selven
 • testament
 • Een vader laat zijn kapitaal na aan het klooster waar zijn enige zoon zit. Als de zoon daar niet meer wil wonen, moet het klooster zoveel geld als zij begeren aan de zoon geven. Zij geven heel weinig…

raadsel uit 1970
 • Wat is het laatste woord van het Oude Testament? Sla. Dat ik U allen in de ban sla.
 • Oude Testament
 • testament
 • Wat is het laatste woord van het Oude Testament? Sla. Dat ik U allen in de ban sla.

Trefwoorden: ban, laatste, sla, slaan, testament, woord


legende uit 1894
 • van Borsselen gedacht haar in zijn testament (14 Juni 1466) "item geve ick Onser Vrouwen in Olster-Zouburch twintich
 • testament
 • In Oost-Souburg werd een Mariabeeld vereerd, dat in de toren was uitgehakt.

sage uit 2004
 • testament bepaalde zij dat haar bezittingen nooit verkocht of vermangeld mochten worden. Er werden twee administrateurs
 • controleren of haar testament goed werd uitgevoerd. Eind 19e eeuw (1888) werden voor het eerst enkele delen van weilanden uit de
 • In 1721 overleed Welmoet Pieters, een rijke, kinderloze boerenweduwe uit Kwadijk. In haar testament bepaalde zij dat
 • testament goed werd uitgevoerd.
 • testament
 • In 1721 overleed Welmoet Pieters, een rijke, kinderloze boerenweduwe uit Kwadijk. In haar testament bepaalde zij dat haar bezittingen nooit verkocht mochten worden. Er werden twee administrateurs…

mop uit 1651
 • mijn testament, sooals ik uyt het Nieuwe Testament self heb geleert. Daer staet dat den rijcken en die veel besitten noch
 • Nieuwe Testament
 • testament
 • Een priester was geirriteerd omdat een stervende man niets wilde nalaten aan zijn klooster. De stervende verklaarde dat hij zich hield aan de bijbel: daarin staat dat de rijken meer gegeven zal…

mop uit 1651
 • Een weduwe hadt al haer goet bij testament aen de Jesuïten gemaeckt. Haere vrienden, sulcx gewaer werdende, gingen bij
 • haer en persuadeerden haer dat sij een ander testament sou maecken en haer als erfgenaemen van haer goet daerin stellen
 • Een weduwe werd door de Jezuiëten overgehaald om in haar testament te zetten dat zij alles aan hen na zou laten. Toen
 • testament was, waarin zij de erfgenamen waren. Het kwam tot een rechtszaak, waarbij de Jezuiëten verloren. Iemand schreef op hun
 • Nieuwe Testament
 • Oude Testament
 • testament
 • Een weduwe werd door de Jezuiëten overgehaald om in haar testament te zetten dat zij alles aan hen na zou laten. Toen de vrouw dood ging kwamen de Jezuiëten hun erfenis ophalen. Vrienden van de…

sage uit 2009
 • blijven, wilde daar zelfs een stichting voor oprichten, maar hij overleed kinderloos en heel plotseling, zonder testament. Het
 • , zonder testament. Eén van de kopers van het huis bleek echter een achternicht te zijn van Theo, die hij niet had gekend. Was
 • testament
 • Amateur-genealoog Theo ter H. wilde dat, na zijn dood, zijn huis in de familie zou blijven. Hij overleed kinderloos, zonder testament. Eén van de kopers van het huis bleek echter een achternicht te…

mop uit 1651
 • testament
 • Dorothé is weduwe geworden. Haar man was rijk en heeft haar erfgenaam gemaakt. De weduwe houdt zich zeer droevig. Eén van haar vriendinnen komt haar troosten en zegt dat ze ook niet moet…

mop uit 1651
 • Jan, die een testament tot sijn voordeel had, wiert van den regter sijn eysch ontseijt uyt kragte van later testament
 • Jan heeft inderdaad de oudste rechten, maar dat is in dit geval letterlijk: hij is genoemd in een oud testament. De
 • aanspraken die hij op grond van dat oudere testament heeft, zijn inmiddels door een nieuwere ongedaan gemaakt. Aan een oud
 • Jan is in een testament als één van de erfgenamen genoemd, maar de rechter wijst zijn claim af vanwege een testament
 • testament
 • Jan is in een testament als één van de erfgenamen genoemd, maar de rechter wijst zijn claim af vanwege een testament van later datum. Daarop reageert Jan boos: 'De duivel hale de rechters! Ik ben…

mop uit 1651
 • Jan Lochem sag een notaris, die een valsch testament hadt gemaeckt, opknoopen. 'Is dat niet een fraey conterfijtsel
 • Jan Lochem ziet een notaris, die een vals testament gemaakt heeft, opgehangen worden. 'Is dat geen mooi beeld (mooie
 • ook het valse testament heeft gemaakt. Dat valse testament heeft geleid tot zijn veroordeling.)
 • testament
 • Jan Lochem ziet een notaris, die een vals testament gemaakt heeft, opgehangen worden. 'Is dat geen mooi beeld (mooie afbeelding),' zeg hij, 'het is met de pen gemaakt.' (Het beeld, het plaatje van de…

sprookje uit 1901
 • testament
 • Vrouw krijgt uit dank voor haar diensten een kistje juwelen. Ze trouwt, maar haar man sterft vrij snel, haar zoon wil niet deugen, waardoor ze op het laatst alleen het kistje met juwelen nog heeft.…

mop uit 1899
 • Generaal Knoop had twee vrouwen gehad. In zijn testament bepaalde hij dat hij tusschen haar begraven moest worden, en
 • Man met de naam Knoop die twee echtgenotes heeft overleefd, heeft in testament bepaald dat hij tussen beiden begraven
 • testament
 • Man met de naam Knoop die twee echtgenotes heeft overleefd, heeft in testament bepaald dat hij tussen beiden begraven wil worden, met als tekst op de zerk dat Knoop er tussen zijn twee knoopsgaatjes…

broodjeaapverhaal uit 1981
 • hij heeft in zijn testament bepaald dat de auto moet worden verkocht en de opbrengst voor zijn secretaresse bestemd is."
 • uit: haar man is overleden en in zijn testament staat dat de opbrengst voor de verkoop van de auto naar zijn secretaresse
 • testament
 • Een vrouw verkoopt een peperdure auto voor een belachelijk laag bedrag. Als de koper naar de reden informeert, legt ze uit: haar man is overleden en in zijn testament staat dat de opbrengst voor de…

mop uit 1902
 • ehaald, en toe zei de kleermaker met een benauwd stemmetje wat de zoon hem voor epreveld had. Het testament wier dus op die
 • Bedrieger neemt plaats van overledene in en dicteert diens testament
 • hij moet doen, roept een notaris die het testament opmaakt. Op de laatste vraag of de zogenaamd stervende nog iets heeft
 • testament
 • Jongen die van zijn stervende vader niets krijgt, vraagt zijn buurman zich voor te doen als zijn vader. Hij vertelt wat hij moet doen, roept een notaris die het testament opmaakt. Op de laatste vraag…

mop uit 1902
 • Bedrieger neemt plaats van overledene in en dicteert diens testament
 • Neef die merkt dat hij niet voorkomt in het testament van een rijke, kinderloze oom en stervende is, vraagt een
 • testament
 • Neef die merkt dat hij niet voorkomt in het testament van een rijke, kinderloze oom en stervende is, vraagt een schoenmaker tegen betaling zich voor te doen als stervende oom. De stervende laat de…

sage uit 1902
 • Bedrieger neemt plaats van overledene in en dicteert diens testament
 • testament
 • De oorsprong van het kapitaal van een rijke familie is volgens het verhaal ontstaan doordat na het sterven van een familielid een ander familielid zich voordoet als het stervende familielid, de…

mop uit 1911
 • testament gemaakt had en aan zijn huishoudster een legaatje van ƒ500 gemaakt had. Die heb geld, docht ie: dat moet ik hebben
 • testament
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.