Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

156 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • Een man gaat met de tram mee. Bij de volgende halte staat een vrouw te wachten. De vrouw doet haar hand voor haar neus
 • maakt een aftrek-beweging. De man in de tram snapt er niks van en vraagt: "Wat zijn jullie nou aan het doen?" Bestuurder
 • tram
 • Een man begrijpt de gebarentaal tussen een trambestuurder een een dove vrouw verkeerd.

sage uit 1966
 • Even foardat de tram yn Sumar kom ha guon minsken in hiele rige stoven sjoen mei brânnende koaltsjes der yn. Dat wienen
 • Voordat de tram kwam in Sumar, hebben sommige mensen een rij stoven met gloeiende kolen erin waargenomen. Dit waren de
 • tram
 • Voordat de tram kwam in Sumar, hebben sommige mensen een rij stoven met gloeiende kolen erin waargenomen. Dit waren de wagons.

raadsel uit 1996
 • Datum : 14/09/1996 13:32:44 Vraag: Wat gaat harder: een trein of een tram? Antwoord: Een lantaarnpaal, want een kip
 • Vraag: Wat gaat harder: een trein of een tram? Antwoord: Een lantaarnpaal, want een kip legt eieren.
 • tram
 • Vraag: Wat gaat harder: een trein of een tram? Antwoord: Een lantaarnpaal, want een kip legt eieren.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • tram
 • Trambestuurders in Rotterdam krijgen een dag of een aantal dagen vrij als ze iemand aanrijden - vanwege de psychische schok, om het te verwerken. Nu scheen het dat de trambestuurders proberen iemand…

sage uit 1966
 • woarde. Us mem hat de ljochtsjes fan 'e tram sjoen.
 • Sommigen hoorden het geluid van de tram allang voordat de rails er lagen, of zagen de lichten.
 • tram
 • Sommigen hoorden het geluid van de tram allang voordat de rails er lagen, of zagen de lichten.

sage uit 1966
 • Wy seagen de ljochten fan 'e tram fan tofoaren al, foar dat de tram der wie. It gong de Hearrewei del en dan skean de
 • heide oer. Wy seinen dan: "Der giet ek noch in ljocht skean de heide oer op Burgum yn." Letter wie it de tram dy't dêr lâns
 • tram
 • Mensen zien de tramlichten al voordat de tramlijn gelegd is van de Hearrewei naar Burgum. Dat is een voorteken geweest.

sage uit 1970
 • De tram oer de Sumarreheide ha wy allegear fan tofoaren sjoen.
 • Mensen hebben de tram over de Sumarreheide al gehoord voordat hij er reed.
 • tram
 • Mensen hebben de tram over de Sumarreheide al gehoord voordat hij er reed.

sage uit 1966
 • Feikje Pot hat hjir yndertiid de tram lâns kommen sjoen. Mar dy is der noait kom. Sy hat ek foarspeld, dat it oarloch
 • Feikje Pot heeft een tram zien rijden over de hei, maar die is er nooit echt gekomen. Ze voorspelt ook dat er oorlog
 • tram
 • Feikje Pot heeft een tram zien rijden over de hei, maar die is er nooit echt gekomen. Ze voorspelt ook dat er oorlog komt, omdat ze soldaten over de Feanster brug heeft zien lopen. Dit komt echt uit.

sage uit 1966
 • Gâns minsken fan Sumarreheide ha fan to foaren de ljochtsjes fan 'e tram sjoen, foardat dy noch ried.
 • Veel mensen hebben de lichtjes van de tram gezien, lang voordat hij reed.
 • tram
 • Veel mensen hebben de lichtjes van de tram gezien, lang voordat hij reed.

sage uit 1966
 • achterelkoar. "Sjochris," sei skoanmem, "sa'n weinen achterelkoar." Dat woarde letter de tram fan Drachten nei Grins.
 • was later de tram van Drachten naar Grins.
 • tram
 • Een familie zag vroeger rijen wilde lantaarns op de Folgersterloane. Het leek net een aantal wagens achterelkaar. Dat was later de tram van Drachten naar Grins.

mop uit 1994
 • tram: iedereen bloot. De man loopt wel drie keer de tram op en neer. Komt de man thuis. Ziet hij zijn vrouw en de buurman
 • tram
 • Een man koopt een bril waarmee hij door de kleding van mensen kan kijken. Als hij thuis komt, ziet hij zijn vrouw en de buurman naakt op de bank zitten, maar zij zijn nog steeds naakt wanneer hij de…

mop uit 1994
 • weg. Hij is helemaal in de gloria dat hij drie ballen heeft. In de tram komt hij tegenover een neger te zitten. De man wil
 • tegen een neger in de tram: "Wat zou u ervan zeggen als wij samen vijf ballen hadden?" Hierop zegt de neger: "Hoezo? Heb jij
 • tram
 • Na een onderzoek bij de dokter blijkt een man over drie testikels te beschikken. Trots op zijn potentie zegt de man tegen een neger in de tram: "Wat zou u ervan zeggen als wij samen vijf ballen…

mop uit 1994
 • Er zit een ontzettend dronken kerel in de tram tegenover een vreselijk lelijke vrouw. Zegt de dronken man: "Hik
 • tram
 • Een dronken man zegt tegen een vrouw dat ze lelijk is. De vrouw merkt op dat hij dronken is. De dronken man zegt dat dat morgen weer over is.

broodjeaapverhaal uit 1956
 • : "Het spijt me ontzettend, maar ik ben opgehouden in de stad en de tram reed nét voor me neus weg..." Hij stokte. De
 • tram
 • Een hoogleraar verslaapt zich voor een tentamen aan huis. Om tegenover de wachtende student zijn gezicht te redden, trekt hij hoed en jas aan en doet alsof hij van buiten komt en is opgehouden. Per…

mop uit 1994
 • Er staat een mannetje op het Muntplein in Amsterdam. Als er een tram aankomt, geeft hij een kus op de voorruit en gooit
 • doet u nou toch steeds?" Zegt het mannetje: "Gisteren is mijn schoonmoeder hier aangereden door een tram, maar ik weet niet
 • Een man kust alle trams die voorbijkomen en gooit een bos bloemen naar binnen: zijn schoonmoeder is door een tram
 • tram
 • Een man kust alle trams die voorbijkomen en gooit een bos bloemen naar binnen: zijn schoonmoeder is door een tram aangereden, maar de man weet niet welke bestuurder het geweest is.

sage uit 1968
 • Foardat de tram fan Drachten nei Feanwâlden der wie, seinen de lju fan Sumarreheide dat se de ljochten al sjoen hienen.
 • Voordat de tram op een bepaalde plaats is gaan rijden, zagen mensen de lichten al.
 • tram
 • Voordat de tram op een bepaalde plaats is gaan rijden, zagen mensen de lichten al.

sage uit 1968
 • Der wennen hjir minsken dy seagen de tram fan Feanwâlden nei Drachten fier fan tofoaren al, foardat er noch ried. Dan
 • tram
 • Dwaallichten blijken een voorbode van de latere tramverlichting.

mop uit 1968
 • men dwaen moest. Doe't it boerke yn Haerlem wie, stapte er yn 'e tram. Hy neamde de kondukteur it adres, dêr't er hinne
 • pakke en sa mei de tram oprinne." Doe't se dan oan 't plak ta wienen bigong de tram hiel stadich to riden. De kondukteur
 • omgekeerde zeggen van wat je moet doen. Als het boertje in Haarlem op de tram stapt, vertelt de conducteur dat de plaats waar het
 • uit de rijdende tram kan komen. Het boertje doet hetgeen de conducteur hem aanraadde precies omgekeerd en belandt met zijn
 • tram
 • Een boertje uit Drenthe, dat nog nooit uit zijn geboortestreek geweest is, moet tegen zijn zin in een tochtje naar Haarlem ondernemen. De Drenthenaren waarschuwen hem voor de malle fratsen van die…

sage uit 1968
 • Wy ha yn Gariperheide wenne. Doe't de tram der noch net wie, hearde ús mem de lûden al. Sy hearde him oer de rails
 • Een vrouw hoorde de tram al, voor die überhaupt reed. Het was een voorbode.
 • tram
 • Een vrouw hoorde de tram al, voor die überhaupt reed. Het was een voorbode.

sage uit 1970
 • hearde nacht op nacht it fluitsjen fan 'e tram, deunby, wylst der doe noch gjin tram wie. Dy kaem letter pas.
 • Een man hoorde op een plek waar niets was het fluiten van de tram. Later is er een tram gekomen.
 • tram
 • Een man hoorde op een plek waar niets was het fluiten van de tram. Later is er een tram gekomen.

sage uit 1968
 • Foardat de tram hjir lâns kom ha guon him al heard. Hindrik de Jong wie de earste, dy't de tram roljen en tûtsjen
 • hearde. Sake Elzinga de twadde. In pear jier letter lei de tram der pas.
 • Voordat de tram op een bepaalde plek kwam rijden, hadden verschillende mensen daar het geluid van de tram al gehoord.
 • tram
 • Voordat de tram op een bepaalde plek kwam rijden, hadden verschillende mensen daar het geluid van de tram al gehoord.

sage uit 1968
 • Hja seinen froeger, dêr fleagen twa wylde lantearnen troch de lannen hinne. Dat wie de lettere tram.
 • De twee wilde lantaarnen die men vroeger over de akkers zag vliegen, waren voortekens van de latere tram.
 • tram
 • De twee wilde lantaarnen die men vroeger over de akkers zag vliegen, waren voortekens van de latere tram.

sage uit 1968
 • tram, woarde der sein.
 • Mensen zagen vroeger wilde lantaarns. Dat waren de voorbodes van de tram.
 • tram
 • Mensen zagen vroeger wilde lantaarns. Dat waren de voorbodes van de tram.

sage uit 1968
 • tram. Biesterveld reizge mei har, mar dat wist sy net. It praet gong tafallich oer Biesterveld. Sy sei: "Dy Biesterveld is
 • Een vrouw praatte in de tram eens met een man over Biesterveld. Ze vertelde dat Biesterveld haar broer had doodgestoken
 • tram
 • Een vrouw praatte in de tram eens met een man over Biesterveld. Ze vertelde dat Biesterveld haar broer had doodgestoken. Toen de man uitstapte, zei hij: "Ik wou je even vertellen dat het Biesterveld…

sage uit 1968
 • frommes yn 't wyt. Sy wie op 'e raljes. Ik sei tsjin har: "Frou, jo matte dêr wei gean, hwant de tram is op komst." Mar sy sei
 • Op een nacht zag een man een vrouw in het wit over de tramrails lopen. Hij waarschuwde haar dat de tram eraan kwam
 • tram
 • Op een nacht zag een man een vrouw in het wit over de tramrails lopen. Hij waarschuwde haar dat de tram eraan kwam. Maar zij verroerde zich niet. Het was een witte juffrouw.

Trefwoorden: juffrouw, lopen, man, nacht, rails, spoor, tram, vrouw, wijf, wit, zien