Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

49 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • ven
 • Griet was een dochter van Sterke Hearke. Op een keer zette ze het aambeeld van de smid op de weg. Degene die het aambeeld alleen weer terug kon tillen, mocht die avond met haar uit. Ene Hubert bracht…

sage uit 1968
 • ven
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei…

sage uit 1962
 • ven
 • Een knecht was naar de meid geweest. Op de terugweg werd hij opeens door een onbekende in een meertje gezet. De volgende dag dreef zijn pet er nog in.

sage uit 1962
 • ven
 • Op een nacht waren twee mannen op bunzingjacht. Opeens hoorden ze de hond spookhuilen. Ze dachten dat een andere hond hun hond had aangevallen, maar dat was niet zo. Ze zagen een klein kindje in een…

sage uit 1967
 • ven
 • Een man werd bij een heideven opeens beetgepakt en in elkaar gedrukt. Op het moment dat hij werd losgelaten, kwam er een engel uit de hei. De engel zweefde wat en verdween weer. Toen kwam er verderop…

sage uit 1969
 • Mensen zagen boven een ven eens een lichtje, en meenden dat er nog wel eens iemand in verdrinken zou. Maar dat is nog
 • ven
 • Mensen zagen boven een ven eens een lichtje, en meenden dat er nog wel eens iemand in verdrinken zou. Maar dat is nog niet gebeurd.

sage uit 2005
 • . Onmiddellijk zetten ze de achtervolging in en bijna hadden ze hem te pakken. Maar toen sprong Kobus met een plons in een ven en
 • . Kobus had een pact met de duivel gesloten. Op een dag wordt hij achtervolgd door de politie, springt een ven in en verandert
 • ven
 • Kobus van der Schlossen is de leider van de Zwarte Bende, een roversbende dat het gezicht altijd zwart maakt met roet. Kobus had een pact met de duivel gesloten. Op een dag wordt hij achtervolgd door…

sage uit 1965
 • zwemmen in het ven hier achter de boerderij, toen daar opeens een vrouw voorbijkwam, waarvoor de mensen schrik hadden, want ze
 • ven
 • Heks laat jongen verdrinken.

sage uit 1893
 • 2.81. De klok in een ven Er zijn verscheidene plaatsen, ook in deze streken, waar eene sage te huis behoort, als zou
 • eene torenklok in een ven, een moeras, eenen kolk, een diepen kuil, enz. verborgen zitten. De ouden vertellen op
 • 2.81. De klok in een ven
 • ven
 • Verhalen over verzonken klokken op verschillende plaatsen, de wijze waarop de klokken op die plaats terecht zijn gekomen.

sage uit 1893
 • geleden zijn. Hij bemerkte tot zijne vreugde dat waterrijk ven, waaruit zijn dorstig peerd drinken kon, en terwijl het zijnen
 • omtrent het midden van het ven bestaat, zoodat man en peerd daarin de dood vonden. Van dien tijd af wordt dat ven, hetwelk
 • Naam van een put is verbonden aan het verhaal van een ruiter die samen met zijn paard verzinkt in het ven.
 • ven
 • Naam van een put is verbonden aan het verhaal van een ruiter die samen met zijn paard verzinkt in het ven.

sage uit 1890
 • ven
 • 's Nachts wordt een man door onzichtbare handen opgetild en meegevoerd door de lucht, en ergens weer op de grond gezet. Hij vertelt dat hij blij is dat hij niet door heg en struik is gedragen, want…

sage uit 1892
 • ven
 • Onzichtbare wezens tillen een man 's avonds op, waarbij hij hoort zeggen over heg en struik, en laten hem een luchtreis maken waarbij hij onderweg met zijn voet tegen een toren stoot. Na weer op de…

sage uit 1978
 • Tussen Wintelre en Vessem lag – en ligt nu nog – een ven. Het zal zowat honderdvijftig jaar geleden zijn dat een man
 • – een veearts nog wel – langs dat ven liep. Plotseling hoorde hij diep zuchten. Gewapend met een eiken knuppel ging hij op
 • Nikkerman vlucht voor een man die met een eiken knuppel op het zuchten bij een ven afkomt.
 • ven
 • Nikkerman vlucht voor een man die met een eiken knuppel op het zuchten bij een ven afkomt.

sage uit 1978
 • , kwam een pater Franciscaan en bande de geest van de vrouw die zo hardvochtig was, naar een ven. Vanaf die dag spookte haar
 • geest boven het ven rond en lokte met een geheimzinnige roep de varkens in het water.
 • haar eigen huis blijven ronddolen. Een pater bant haar geest naar een ven waar ze varkens het water in lokt.
 • ven
 • Rijke vrouw heeft niets voor anderen over, behalve voor de ivarkens. Ze moet sterven zonder geestelijke bijstand en in haar eigen huis blijven ronddolen. Een pater bant haar geest naar een ven waar ze…

sage uit 2006
 • ven
 • In de zeventiende eeuw hielden rovers zich op in de bossen van Slabroek. Het waren 'Zwartmakers', een bende die zo werd genoemd omdat de rovers voor een overval hun gezichten zwart maakten. De…
fiets.png

sage uit 1967
 • De geheimzinnige grafkelder Op 't ven achter 't kestil ha'k ok 'n botje ligge, bij 't koepeltje, dat ston vruuger op
 • in 't ven te kijke. M'n vaoder zee nog: nou is 't toch wel mooi, zie-tie. Da zaagde van deze kant van 't ven. Dar worde
 • In het ven achter het kasteel lag vroeger een beplant eiland. Toen er een boerderij afbrande in 1911werden de bomen
 • vluchtelingen hout in gegooid. Er stonden daar ook naakte beelden. Op een dag zijn ze in het ven gegooid. Later zijn die eruit
 • ven
 • In het ven achter het kasteel lag vroeger een beplant eiland. Toen er een boerderij afbrande in 1911werden de bomen gekapt voor de boerderij. Op het andere eiland stond een grafzerk en op het ene…

sage uit 1967
 • is, wit ik nie. Daor heet ie allemaol 'n graf laote maoke, d'n jonker. In 't ven was vruuger 'n eilandje zo groot as 'n
 • . De pastoor was daar tegen en heeft de beelden glad laten maken. Daar spookt de jonkvrouw nu ook. In de ven was vroeger
 • ven
 • Op het Haarense kasteel heeft het altijd gespookt. Zo'n twintig jaar geleden kwamen er treinen vanuit Oisterwijk met toeristen. In de lanen hingen zelfs stukken kleed van het spook. Het spook is de…

sage uit 1966
 • Verzonken klokken Bij een ven, dicht bij 'tretraitehuis van de Jezuiten zou 'n kapel hebbe gestaan, die verzonke moet
 • In een ven op de plaats van een verzonken kapel luiden op kerstnacht de klokken.
 • ven
 • In een ven op de plaats van een verzonken kapel luiden op kerstnacht de klokken.

sage uit 1924
 • tot belooning genoemd ven, dat tot vóór een paar jaren gemeenschappelijk bezit bleef. Als herinnering daaraan staat op
 • ven
 • De hertogin van Brabant verdwaalde op haar tocht en kwam terecht in de Donkven. De inwoners van Westerwijk hielpen haar en kregen als beloning de Donkven in gemeenschappelijk bezit. In Westerwijk…
klok2.jpg

sage uit 1953
 • Een ven in de buurt van Enschot is ontstaan, omdat er een kerk is weggezonken. Soms kan je de klokken nog horen. Ook
 • ven
 • Een ven in de buurt van Enschot is ontstaan, omdat er een kerk is weggezonken. Soms kan je de klokken nog horen. Ook zijn er in de buurt kuilen waar katten of heksen dansen.

sage uit 1962
 • water ('n laag ven). Op gezette tijden spookte het daar, dan kwam er 'n koe uit die kuil.
 • Langs een smal voetpad tussen de akkers was een ven. Op gezette tijden spookte het daar, dan kwam er een koe uit.
 • ven
 • Langs een smal voetpad tussen de akkers was een ven. Op gezette tijden spookte het daar, dan kwam er een koe uit.

sage uit 1933
 • , de Kerstnacht, in zoo hooge eere staat, bleef de sage voortbestaan. Dat het volk onder velen en bepaald ven als "klokput
 • In veel gebieden was er een bepaald ven dat werd getypeerd als een "klokput". Vooral in de Roomsche streken heeft dit
 • ven
 • In veel gebieden was er een bepaald ven dat werd getypeerd als een "klokput". Vooral in de Roomsche streken heeft dit volksgeloof lang voortbestaan.

sage uit 1933
 • No. 201. In het gehucht Ruimel, onder St. Michielsgestel, ligt een laagte, waar, volgens overlevering, vroeger een ven
 • was. In het ven was een klok geworpen, die nog altijd in den Kerstnacht twaalf uur slaat. Sommigen gaan er dan naar
 • In Ruimel is een drooggelegd ven waar in de Kerstnacht een klokslag te horen is. Vroeger is daar een klok in geworpen.
 • ven
 • In Ruimel is een drooggelegd ven waar in de Kerstnacht een klokslag te horen is. Vroeger is daar een klok in geworpen.

sage uit 1933
 • ' is een ander woord voor waterplas of ven]
 • Bij de Kapelberg, te Ruiniel, ligt in een ven een klok die luidt in de Kerstnacht. Maar als je er naar gaat luisteren
 • ven
 • Bij de Kapelberg, te Ruiniel, ligt in een ven een klok die luidt in de Kerstnacht. Maar als je er naar gaat luisteren, breekt de duivel je nek.

sage uit 1933
 • ven ligt een torenklok verzonken, die in den Kerstnacht luidt. 2)
 • In een ven te Bergeik ligt een torenklok die in de Kerstnacht luidt.
 • ven
 • In een ven te Bergeik ligt een torenklok die in de Kerstnacht luidt.