Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

44 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • ver
 • Een vreemde man wordt uit Feanwâldsterwâl, als hij dronken is, door een onbekende vastgepakt en weggesmeten. Daarna gaat hij nooit meer naar de herberg.

sage uit 1967
 • ver
 • Eén ekster gezien: niet best. Twee eksters gezien: vreugde. Drie eksters gezien: bericht van veraf.

sage uit 1966
 • Als er een zwarte ka op de dampaal op het erf staat, betekent dat dat er iemand van de familie zal sterven, die ver weg
 • ver
 • Als er een zwarte ka op de dampaal op het erf staat, betekent dat dat er iemand van de familie zal sterven, die ver weg woont. Maar staat er eentje in de vensterbank, dan zal er iemand uit het eigen…

sage uit 1950
 • ver
 • Als het op het moment dat je een voorteken krijgt, koud is, gebeurt hetgeen wat je gezien of gehoord hebt, in de verre toekomst; als het warm is, in de nabije toekomst.

sage uit 1973
 • ver
 • De dochter van Willemke liet een pens achter en veranderde zichzelf in een kip met kuikens. De heks kwam elke dag kijken bij een ziek kind. Maar toen het stierf kwam ze niet. Het dode kind was zo slap…

mop uit 1973
 • ver
 • Een Friese boerenknecht gaat naar Amerika. Daar moet hij een koe naar de stier brengen, een heel eind verderop. Hij krijgt eten mee, maar is al snel weer terug. Het hoefde niet meer, zegt hij, want er…

sprookje uit 1973
 • ver
 • Een prinses werd bij geboorte uitgehuwelijkt aan een prins. Toen ze de huwbare leeftijd had, ging ze met haar paard Fallada, een kamerjuffrouw en dier dochter op weg naar het paleis. De kamerjuffrouw…

sage uit 1919
 • ze slagen op de hand, dat het bloed er uitspringt. Wanneer iemands tanden ver van elkaar staan, zegt men: ze staan
 • ver
 • Spotrijmen.

mop uit 1651
 • ver
 • In India was een veldheer op weg naar Paliacatte. Een paar dagen voordat hij aan zou komen liet hij al de sleutels van het fort opeisen. Het antwoord was, dat hij daarvoor niet zoveel moeite hoefde te…

mop uit 1651
 • ver
 • Jacob werd erg uitgelachen omdat hij zo zeurde. Daarom besloot hij alles voortaan op zijn beloop te laten. Een ander zei dat hij daar goed aan deed, want glasslijpers maken eerst iemand halfblind,…

sage uit 1979
 • Een jongen die meedoet met een balspel wordt aangemoedigd met de woorden 'Mets, sla ver' (Fries 'Mets, slacht fier
 • ver
 • Een jongen die meedoet met een balspel wordt aangemoedigd met de woorden 'Mets, sla ver' (Fries 'Mets, slacht fier!'. Sindsdien heet de plaats waar dit gebeurde Metslawier.

mop uit 1996
 • ver
 • "Ik kom net uit Manchester." "Dat is een end lopen."

Trefwoorden: lopen, ver, vervoer, wandelen


sage uit 1965
 • dochter ver vanhier woonde.
 • Heks levert macht aan dochter over, die gelukkig ver weg woont.
 • ver
 • Heks levert macht aan dochter over, die gelukkig ver weg woont.

mop uit 1973
 • koaning freget in kamerdienaar en as sadanich bied ik my oan." "Hoe hite jo?" fregen se. "'Drie uren ver' is myn namme", sei
 • , "hy is 'Al drie uren ver'." "Nou," sei de koaning, "dan geef ik het maar op. Dan kunnen wij hem toch niet meer inhalen."
 • Een man solliciteert bij de koning om kamerdienaar te worden. Bij de eerste wacht meldt hij zich als "drie uren ver
 • ze dat hij "drie uren ver" is, waarop de koning de achtervolging maar opgeeft.
 • ver
 • Een man solliciteert bij de koning om kamerdienaar te worden. Bij de eerste wacht meldt hij zich als "drie uren ver", bij de tweede als "brandewijn", en bij de koning zelf als "ze houden me de kloten…

mop uit 1973
 • ver
 • Een boer is nogal een "dooie" in bed, want hij doet niet meer dan het geslachtsdeel van zijn vrouw aaien en "nacht poes" zeggen. De boerin is in contact met de knecht gekomen die haar behoeften…

sage uit 1974
 • moet iemand later alles zien. De man loopt ver om lijkstaties te zien, alle hekken gaan vanzelf voor hem open.
 • ver
 • Man is met de helm geboren waardoor hij alles van te voren ziet. Als de helm van achter naar voor wordt weggetrokken moet iemand later alles zien. De man loopt ver om lijkstaties te zien, alle hekken…

sage uit 1974
 • ver
 • Jongen komt 's avond in het donker iets groots tegen dat even later weer is verdwenen.

sage uit 1970
 • moesten de dochters van den boer ter spinning en toen de knecht dit ver- nam, zeide hij tegen de dochters: 'Als u van avond
 • de blauwe draden nog tusschen de tanden hangen van den ver- scheurden voorschoot. De knecht bezat zeker geheimzinnig iets
 • tussen de tanden. Als later een pakketje wordt gevonden en in de oven wordt gegooid is de knecht die ver van huis aan het
 • ver
 • Knecht die kan weerwolven raadt meisjes die 's avonds op visite gaan, aan om als ze iets verdachts tegenkomen hun voorschoot over het hoofd van het verdachte te werpen. De volgende ochtend heeft de…

sage uit 1970
 • naderen kon. Hij bleef er altijd even ver van af niettegenstaande hij wel drie uren in dezelfde richting voortschreed. Eerst
 • Hoewel een man uren in de richting van een brug loopt blijft hij er altijd even ver van af. Pas bij zonsopgang kan hij
 • ver
 • Hoewel een man uren in de richting van een brug loopt blijft hij er altijd even ver van af. Pas bij zonsopgang kan hij over de brug lopen.

mop uit 1651
 • waarom zou ik zo ver reizen om in de hel te komen als ik er hier veel dichterbij kan komen.'
 • ver
 • In Spanje zegt een persoon tegen een ander dat hij naar Indië gaat, omdat hij daar in korte tijd rijk kan worden. Als de ander hoort op welke manier hij dit denkt te bereiken zegt deze: 'Als ik dat…

sage uit 1892
 • jongeling begreep nu, dat hij zoo ver eene heks, in eene kat veranderd, had meegenomen; zijne makkers hadden hem reeds verlaten
 • ver
 • Een kat die 's avonds door een jongen wordt meegenomen naar huis springt weg met de woorden dat hij bedankt wordt voor het dragen. De jongen begrijpt dat het een heks in de gedaante van een kat is…

mop uit 1930
 • ver
 • Hans Hannekemaaier werd veel in moppen bespot. In deze moppen is hij dom en snapt hij niets. Hans krijgt een ei met een kuiken erin. Hij wil die opeten, want dan heeft hij een kuiken voor dezelfde…

sage uit 1962
 • ver
 • Als je mensen had, die lagen te wachten op een zoon of een dochter die van veraf kwam, dan konden ze niet sterven.

Trefwoorden: dochter, kunnen, sterven, ver, wachten, weg, zoon


sage uit 1965
 • ver
 • Een man loopt 's avonds fluitend over de dijk en kan opeens niet meer fluiten. Dan wordt hij opgepakt en achter in de polder weer neergezet. Hij hoort daar gehuil van honden of wolven, maar dat houd…

sage uit 1967
 • Spookcafé In de hei, niet ver van de weg van Tilburrug naar Hilverenbeek moet vroeger 'n sort spookkafee gestaan hebbe
 • ver
 • In de hei tussen Tilburg en Hilvarenbeek heeft een spookcafé gestaan. De overgrootvader van de verteller was daar aan de weg aan het werk. Het was al laat en mistig en hij verwdaalde samen met twee…