Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

124 resultaten voor ""

mop uit 1998
 • verbieden
 • Jantje mag van zijn oma geen geld oprapen van de straat, want dat is vies. Als oma ten val komt, weigert Jantje haar te helpen, want wat op de grond ligt, is vies.

mop uit 1966
 • verbieden
 • Er was eens een heer, die mot kreeg met zijn knecht. De heer gaf de knecht te kennen dat hij kon vertrekken en dat hij het niet in zijn hoofd moest halen ooit nog een stap op zijn grondgebied te…

mop uit 1999
 • verbieden
 • Jantje mag van oma geen geld van straat oprapen. Hierop weigert Jantje de gevallen oma van straat op te rapen.

mop uit 1999
 • verbieden
 • Jantje mag geen geld van de grond oprapen omdat dat vies is. Hij weigert vervolgens zijn moeder te helpen als zij op de grond gevallen is.

mop uit 1968
 • verbieden
 • In Dokkum poepten de spreeuwen het hele stadhuis onder. Er werd besloten dat de spreeuwen de stad uit moesten. Terwijl de burgemeester dit besluit voorlas, scheet er een spreeuw juist op zijn papier.…

sage uit 1967
 • verbieden
 • Een postkantoorhouder - tevens eigenaar van een winkeltje in heiligenbeeldjes - ergert zich aan de zandtroep die een stratenmaker veroorzaakt. Ook het trage werktempo van de man is hem een doorn in…

mop uit 1951
 • verbieden
 • Een dominee is van mening dat de mensen juist doen wat hen uitdrukkelijk verboden wordt. Twee ouderlingen geloven hier niets van en menen dat de dominee de mensheid te laag inschat. De dominee stelt…

sage uit 2000
 • verbieden
 • Een zatlap wordt door mensen gestraft door hem in een deken te leggen en steeds op te gooien. Dit wordt Oepsinjorreke genoemd. Uiteindelijk laten ze hem op de straat vallen: de man valt op zijn kop en…

sage uit 1968
 • verbieden
 • Een moeder verbiedt haar kinderen op zondag te naaien, opdat ze Jezus niet in het hart steken.

sage uit 1968
 • verbieden
 • Wopke de duivelbanner geeft een vader een drankje mee voor zijn betoverde kind. Wopke verbiedt de vader vreemde ogen over het drankje te laten gaan en raadt hem aan het drankje zorgvuldig onder zijn…

sage uit 1967
 • verbieden
 • In de tijd dat de aardappels hier nog niet bekend zijn, is er een vooruitstrevende dominee die wil dat men aardappelen zou eten en verbouwen. Zelf verbouwt hij een veld met aardappels. Maar de mensen…

sage uit 1967
 • Een bepaald spook huist in het rogge of het hooi. Ouders jagen hun kinderen vaak angst aan door hen te verbieden erin
 • verbieden
 • Een bepaald spook huist in het rogge of het hooi. Ouders jagen hun kinderen vaak angst aan door hen te verbieden erin te spelen.

sage uit 1967
 • verbieden
 • Kinderen mochten van hun moeder nooit op zondag hun nagels knippen omdat ze anders later in het hiernamaals alle nagelstukjes zouden moeten opzoeken.

sage uit 1967
 • verbieden
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

sage uit 1968
 • Een slangenkoning kan andere slangen verbieden iemand iets aan te doen. Een slangenkoning is erg zeldzaam en getooid
 • verbieden
 • Een slangenkoning kan andere slangen verbieden iemand iets aan te doen. Een slangenkoning is erg zeldzaam en getooid met een kroon. Als je een slangenkoning wat aandoet, roept hij door te fluiten al…

mop uit 1968
 • verbieden
 • Een grootmoeder verbiedt haar inwonende kleinzoon te roken. Als de jongen zijn grootmoeder - die erg bijbelvast is - wijst op passages uit de bijbel waar 'Petrus en Paulus (...) rookten en smookten',…

mop uit 1659
 • verbieden
 • Een edelman vraagt zijn knecht zijn vrouw te zeggen dat ze de priester niet mag uitnodigen voor het eten. De knecht zegt echter dat de vrouw niet op de hond mag rijden. Zij doet dit toch en de hond…

sage uit 1968
 • verbieden
 • Een vader van een overleden kind verbiedt de timmerman de doodskist voor zijn gestorven kind over een bepaald pad te dragen. Als er een kist over een pad gedragen wordt, mag het pad nooit meer…

sage uit 1969
 • verbieden
 • Kinderen mochten vroeger nooit voor de spiegel staan. Hun vader waarschuwde dat er anders een ruiter op een paard uit zou komen.

sage uit 1969
 • verbieden
 • Een meisje wilde nooit met haar vriendje vrijen. De jongen dreigde het uit te maken, als ze het niet deed. Ze zei dat haar moeder het niet wilde hebben, maar als hij zo dreigde , deed ze het wel. Maar…

sage uit 1977
 • verbieden
 • Een oude vrouw geeft een meisje dat ze niet zo mag een appel cadeau. De moeder van het meisje verbiedt het kind de appel op te eten en bewaart de vrucht in een bloempot. Veertien dagen later zitten er…

sage uit 1970
 • verbieden
 • Verbod van moeder om op zondag nagels te knippen, want dan zullen ze na overlijden weer opgezocht moeten worden.

sage uit 1970
 • verbieden
 • Sommige mensen wilde men niet bij het vee hebben, want anders ging het vee dood. Voor zulke mensen werd duiveldrek onder de drempel gelegd. Ook werd duiveldrek in het drinken van de biggen gedaan.

sage uit 1970
 • verbieden
 • Overgrootmoeder is met de helm geboren en kon van te voren lijkstaties zien. Ze wist ook van te voren dat haar zoon zou verdrinken. Ze had hem overdag gewaarschuwd die nacht niet naar buiten te gaan.…

sage uit 1973
 • verbieden
 • In een gezin was een ziek kind, dat behekst was. De vader ging naar de duivelbanner, over het ijs, om een drankje te halen. Op de terugweg was het flesje bijna gebroken door een haas. Thuis zag hij…