Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

16 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • verblijfplaats
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

sage uit 1892
 • 2.21. De tooveressen van Riethoven Tot in het begin der negentiende eeuw was het dorp Riethoven de verblijfplaats van
 • verblijfplaats
 • In dorpen waar eerder veel toveressen woonden worden nog oudere vrouwen als heks gezien.

sage uit 1978
 • die door het volk 'de haspelkuil' werd genoemd. Die kuil moet heel vroeger de verblijfplaats zijn geweest van een oud
 • verblijfplaats
 • Kaboutervrouwtje dat in een kuil woont, haspelt 's nachts het door de vrouwen gesponnen garen. Ze is waarschijnschijnlijk met de andere kabouters vertrokken, op bevel van de paus.

sage uit 1978
 • verblijfplaats
 • Verklaring voor het vertrek van de kabouters uit Brabant is dat een jager in plaats van een haas of een konijn kabouterkoning Kyrië neerschiet.

legende uit 1925
 • verblijfplaats.
 • verblijfplaats
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij in het Heilige Land nadacht over deze belofte vond hij een noot op het graf van…


sage uit 1938
 • verblijfplaats
 • Kabouters zijn klein. Ze zijn soms wazig, soms duidelijk en dragen eenvoudige kleding en een kleine puntmuts. Er zijn evenveel kabouters zonder als met een baard. Zij hebben lang haar en lijken…
kabouter_369.jpg


sage uit 1939
 • verblijfplaats
 • Kabouters zijn kleine ventjes van één of anderhalve voet hoog, die zich in het struweel ophouden.
kabouter_371a.jpg
kabouter_372.jpg

sage uit 1955
 • .]. Toevoegen: „De oude „Hessenweg” te Nunspeet lag, naar ik mij herinner in een natuurgebied dat de naam had een verblijfplaats te
 • verblijfplaats
 • Parallel aan de oude Hessenweg te Nunspeet loopt een kabouterroute. Op een bepaald punt komen de verspreide kabouterwegen bijeen. De kabouters onderbreken hun reis op bepaalde plaatsen, vaak voor vele…
kabouter_385.jpg
kabouter_386b.jpg


sage uit 1930
 • verblijfplaats
 • Een herbergier riep, als hij het zo druk had dat zijn dienstmeid en zijn knecht het werk niet aankonden, de hulp van de kabouters in. Deze gaven die hulp zonder te morren.
kabouter_49c.jpg

sage uit 1946
 • verblijfplaats
 • Er zijn bepaalde kabouterwegen. Kabouters reizen traag en in kleine aantallen. God heeft slechts een enkeling de gave gegeven kabouters te kunnen waarnemen. Dit zijn nooit mannen. Door een bepaald…
kabouter_85.jpg

sage uit 1946
 • verblijfplaats
 • Op de berg Ida, op Kreta leefde een dwergvolk, dat zich bezig hield met het delven van ertsen. Toen er hier geen ertsen meer te vinden waren trokken zij weg. Het dwergvolk leefde afgezonderd en zij…
kabouter_129.jpg

sage uit 1951
 • verblijfplaats
 • Kabouters communiceren niet op dezelfde wijze als mensen, maar kunnen geestelijk, inwendig coverseren. Kabouters zijn kleiner dan tuinkabouters, dragen een rode, niet zo grote puntmuts, die alleen het…
kabouter_319.jpg

sage uit 1930
 • verblijfplaats van de zielen der nog ongeboren kinderen. En 't was de heilige vogel, de ooievaar, die de ziel bracht aan 't kind in
 • De Dikke Boom achter in 't Slòchterbos is de verblijfplaats van de zielen van ongeboren kinderen. De ooievaars brengen
 • verblijfplaats
 • De Dikke Boom achter in 't Slòchterbos is de verblijfplaats van de zielen van ongeboren kinderen. De ooievaars brengen de zielen naar kinderen in de wieg.
PIC12.jpg