Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

39 resultaten voor ""

sprookje uit 1970
 • brengen van alle vijf?!" Zijn moeder haastte zich naar het paleis om vergiffenis voor haar zoon te vragen aan de koning, en de
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis
 • vergiffenis
 • Een boerenzoon steelt een ploegijzer. Hij wordt door de koning opgepakt. De moeder van de jongen vraagt om vergiffenis. De koning zal hem vrijlaten, mits hij twee moeilijke opdrachten weet te…

sage uit 1967
 • , vertelden ze de boer de hele geschiedenis, en ze vroegen hem om vergiffenis. De boer had nooit geweten dat hij die dag twee
 • vergiffenis
 • Twee arbeiders woonden al jaren bij een boer, toen ze besloten hem te bestelen. Maar toen de boer aankwam, liep er aan beide kanten van hem iemand mee. Toen durfden ze niet meer en renden ze hard weg.…

mop uit 1968
 • ." "Dan kan ik je geen vergiffenis schenken." "Nou pater, ik heb haar laten pijpen." "Laten pijpen." De pater kijkt in 't
 • vergiffenis
 • In een dubbele biechtstoel zitten twee biechtvaders en twee zondaars. Een man biecht de zonden op die hij met een vrouw heeft bedreven. Bij iedere daad zoekt de priester de juiste straf op in een…

legende uit 1948
 • mans dank niet weten en berispte hem om zijn nieuwsgierigheid. Vergiffenis was echter mogelijk, doch onder één conditie
 • de schim die hij ziet achterna. Hij herkent de prior die van geen dank wil weten, en hem vergiffenis voor zijn
 • vergiffenis
 • Hoe mooi de drie dochters van een verarmde aanzienlijke koopman ook zijn, niemand wil met ze trouwen. De vader speelt met de gedachte om de dochters te verkopen, maar prior Nikolaas grijpt in. Hij…


mop uit 1967
 • opgegeten.' Toen zei de pastoor dat het erg was en dat hij naar Rome moest en de paus vergiffenis gaan vragen. 's Morgens ging
 • je heen?' Toen zei Frits: 'Naar Rome.' 'En wat ga je daar doen?' zei de schooier. 'Ik moet naar Rome vergiffenis vragen
 • vergiffenis
 • Frits wordt door de pastoor als boete voor het stelen van enige wortelen naar Rome gestuurd, maar onderweg treft hij een bedelaar, die zegt, dat de pastoor hem weg wilde hebben om het met zijn vrouw…

sage uit 1920
 • vergiffenis en smeekten God hen en hun huis te bevrijden van de boze. En na 't eindigen van de dienst gingen ze de provinciaal
 • nederig vroeg hij de priester vergiffenis voor zijn vreemde zonde. Toen het Lentetij aanbrak, liet-ie timmerlui en metselaars
 • vergiffenis
 • Enige mannen besluiten in de Kerstnacht te gaan kaarten (om wakker te blijven). Om kwart voor twaalf willen drie stoppen, maar de vierde wil doorgaan al was het met de duivel. Dan komt een keurig…

sage uit 1923
 • pleitte vergiffenis voor hen, maar Etzyter wilde hiervan niet hooren. Hij beval, niet alleen dan snooden rechter maar ook
 • vergiffenis
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1923
 • zijne schuld, vroeg vergiffenis en beloofde zich voortaan geheel te zullen wijden aan den dienst van God en zijne Kerk. De
 • vergiffenis
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sage uit 1923
 • zij inroepen, om van God voor haar rampzaligen vader vergiffenis te verkrijgen en dat hij toch spoedig tot inkeer zou
 • vergiffenis
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


mop uit 1651
 • de bekentenisse ten hals uyt. Die gedaen hebbende viel hij op sijn kniën en bad om vergiffenis. R. 'Staet op, mijn vriend
 • vergiffenis
 • Drie soldaten vertellen tegen elkaar hun wensen. Alle wensen hebben met de viceroi te maken. De viceroi is zelf toevallig incognito in de buurt en hoort stiekem alles. De eerste soldaat wenst geld, de…

broodjeaapverhaal uit 2006
 • hangt, zal het pad van vergiffenis sluiten. Het geschrift in de koran zal verdwijnen. De zon zal zakken tot op de hoogte van
 • vergiffenis
 • Een bericht op een forum over de zedenloosheid van de wereld. Een islamitische sjeik heeft een voorspellende droom gehad over de dag des oordeels. Wie het bericht verspreid wordt beloond, wie dat niet…

sage uit 2006
 • in haar plaats in het vuur!" Margreetje vroeg nu vergiffenis voor den rechter, maar Etzyter wilde daar niet van hooren
 • vergiffenis
 • De hertogsdochter Margreetje blijft op een dag na op jacht te zijn gegaan met haar vader, achter in het bos. De mannen van haar vader proberen haar te zoeken, maar tevergeefs. Een door rovers berooide…

sage uit 1925
 • zal God bidden, dat Hij mij openbare, wat gij doen moet om van zulk een groote misdaad vergiffenis te verkrijgen." Na deze
 • vergiffenis
 • Op de ruïne van Valkenburg spookt het 's nachts. Zes eeuwen geleden bestond het slot nog in volle glans en woonden er twee broers, Reginald en Waleram van Valkenburg. Ze waren allebei verliefd op het…

legende uit 1925
 • en voor diens voeten nederknielende vergiffenis vragen. Plotseling kwam er evenwel een vreeselijke zwarte man op haar toe
 • vergiffenis
 • Een hertogin steelt een zijden doek uit de schatkamer van St. Servatius. Ze maakt er een kleed van waarmee zij gaat pronken in de kerk tijdens het feest van St. Servatius. Tijdens de dienst valt ze in…

exempel uit 1401
 • , ook de zuster met de gescheurde doek. De vader viel voor haar voeten en bad. De andere nonnen baden haar om vergiffenis
 • vergiffenis
 • Een heilige maagd ging in een klooster, zodat ze haar maagdelijkheid kon bewaren. De andere nonnen denken dat ze bezeten was door de duivel. Zij moest al het onreine werk doen in het klooster en de…

exempel uit 1381
 • vrouw is en de nonnen smeken om vergiffenis. Zij hadden haar verkeerd beoordeeld en slecht behandeld en schamen zich
 • vergiffenis
 • De heilige bisschop Basilius vertelt over een vrouwenklooster, waarin een maagd leefde van wie men dacht dat ze bezeten was door de duivel. Om haar hoofd droeg de maagd een doek. Hoewel iedereen haar…

mop uit 1651
 • vergiffenis
 • Jan Sourij is te gast op een bruiloft in Rotterdam en hij zit daar naast een dame. Hij krijgt twee 'gezondheden' (alcoholische drank, bier wellicht) tegelijkertijd voorgezet, elk geschonken in een…

mop uit 1651
 • bewaeckt hadden. In somma, hij hadde ongelijck. Hij viel op sijn kniën, badt om vergiffenis, ende beloofde sich noyt droncken
 • vergiffenis
 • Robbert, een dronken schilder, komt op een avond thuis en vindt zijn vrouw in een schijnbare doodzieke toestand vanwege koliek. Zij smeekt hem zo snel mogelijk een dokter te gaan halen, maar daar…

exempel uit 1970
 • vergiffenis
 • Een moordenaar die vele zonden heeft begaan biecht zijn zonden op aan een biechtvader en vraagt of hij zijn ziel nog kan redden. De biechtvader laat hem echter weten dat zijn zonden te groot zijn en…

sprookje uit 1901
 • los, dat de roovers vergiffenis vroege, en bebloed en wel aftrokken. Toe stak ie het licht op en zei: "En nou ben ik baas
 • vergiffenis
 • In het bos treft een uit onvrede gedeserteerde sergeant de koning die zijn jachtgezelschap is kwijtgeraakt. Ze spreken over elkaars zaken, waarbij de koning zich niet bekend maakt, en besluiten 's…

lied uit 1964
 • haar man vergiffenis voor haar zonde.
 • vergiffenis
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw pleegt overspel met een heer, maar de boer ziet het over het muurtje. Zij vraagt haar man vergiffenis voor haar zonde.

lied uit 1969
 • , betrapt hen op heterdaad. Het meisje smeekt om vergiffenis.
 • vergiffenis
 • Een boer trouwt met een jong meisje, maar zij houdt het met een jonge ruiter. De boer, die op hooi is uitgestuurd, betrapt hen op heterdaad. Het meisje smeekt om vergiffenis.

lied uit 1968
 • smeekt om vergiffenis en belooft voortaan hard te zullen werken.
 • vergiffenis
 • Een boer gaat naar de wei. Zijn vrouw legt het voor weinig geld aan met een officier. Haar man betrapt hen en zij smeekt om vergiffenis en belooft voortaan hard te zullen werken.

lied uit 1898
 • vergiffenis
 • Fragment: een boer gaat naar het land voor hooi en stro. [In de tussentijd pleegt zijn vrouw overspel, maar hij weet haar te betrappen]