Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

210 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • volk
 • De smid van Eernewoude heeft zijn broer vermoord. Dit heeft hem (de smid) zo'n onvrede gegeven dat zijn geest nog altijd rondwaart en onheil aanricht.

sage uit 1902
 • volk
 • Tijdens de Tachtigjarige Oorlog rukken in de winter de Spaanse troepen op. Terwijl andere mensen met hun kostbaarheden op de vlucht slaan, neemt een jongeman zijn oude moeder op een draagbaar mee over…

sprookje uit 1978
 • volk
 • De vogels willen een koning kiezen. Ze houden een wedstrijd: De vogel die het hoogst kan vliegen en het langst in de lucht kan blijven zal tot koning worden benoemd. Het lijkt erop dat de adelaar…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • volk
 • Een Italiaan die met Nederlanders spreekt in Florence, in de San Marco, zegt dat Nederlanders zo lang zijn, doordat het in Nederland zoveel regent en er zoveel rivieren zijn. Een Nederlander zegt dat…

sage uit 1966
 • Een bisschop kan slecht overweg met zijn volk. Hij eet altijd in de toren van de kerk. Op een dag kwam het volk in
 • bijten, wordt het tijd dat ik mijn biezen pak". Na het vertrek van de bisschop, moet het volk slag leveren. Ze verliezen de
 • volk
 • Een bisschop kan slecht overweg met zijn volk. Hij eet altijd in de toren van de kerk. Op een dag kwam het volk in opstand en begon op de toren te schieten. De vispan vloog van tafel. De bisschop…

sage uit 1966
 • volk
 • Bij de scheperij op de weg naar Oerterp woonden mensen die een groep Drentse schapen hielden. Een vrouw hoorde elke nacht lawaai in het achterhuis en op een nacht ging ze kijken wat er was. Ze zag…

sage uit 1966
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten
 • volk
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar…

mop uit 1997
 • volk
 • Alle volken danken God voor zijn schepping, maar de Groninger jaagt Hem van zijn erf af.

mop uit 2000
 • eerste naar binnen." De poortwachter antwoordt hierop: "Rustig... jij zou het wel toch weten... Eigen volk eerst." (Op 27
 • onder het motto: Eigen Volk Eerst.
 • volk
 • Filip de Winter van het Vlaams Blok moet voor de hemelpoort wachten, terwijl een moslim gelijk wordt binnengelaten onder het motto: Eigen Volk Eerst.

sage uit 1888
 • redden was. De koster was met zijne 17 teilen trot op den toren gevlucht; maar het volk, dat daar eene schuilplaats gezocht
 • met zeventien emmers 'trot', het plaatselijk gerecht, op de toren. Het volk verbergt zich op een schuilplaats en eet daar
 • volk
 • Een dorp is gealarmeerd door het gerucht dat het Hollandse leger nabij is en alles zal gaan plunderen. De koster vlucht met zeventien emmers 'trot', het plaatselijk gerecht, op de toren. Het volk…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • volk
 • Kinderen worden ontvoerd voor handelaars in organen en adoptiekinderen.

broodjeaapverhaal uit 1970
 • In Leiden wordt verteld dat leden van het studentencorps zich vroeger vermaakten door het volk voor de sociëteit centen
 • studentencorps die zich vermaakten door het volk centen toe te werpen die verhit waren in een koekepan.
 • volk
 • Een illustratie van de gespannen verhouding tussen studenten en stadsbevolking is de grap van leden van het studentencorps die zich vermaakten door het volk centen toe te werpen die verhit waren in…

mop uit 1970
 • volk
 • Een man komt een warenhuis binnen en roept: "Volluk!"

sage uit 1891
 • soldaat door het vertorend volk vermoord. Nog kan men de twee putjes zien, die zijne ellebogen in den grond maakten, toen hij
 • Een gewonde soldaat van de tegenpartij wordt door het volk vermoord. Op de plaats waar hij viel zijn nog steeds twee
 • volk
 • Een gewonde soldaat van de tegenpartij wordt door het volk vermoord. Op de plaats waar hij viel zijn nog steeds twee putjes in de grond te zien die zijn ellebogen maakten. Er groeit geen gras en ze…

mop uit 1997
 • Amerikaan: 'Wij zijn het rijkste volk ter wereld, we hebben zoveel geld.' Om dat te illustreren loopt hij naar het treinraampje
 • Amerikaan: 'Wij zijn het rijkste volk ter wereld, we hebben zoveel geld.' Om dat te illustreren loopt hij naar het treinraampje
 • volk
 • Een Turk, een Duitser, een Amerikaan en een Nederlander zitten samen in de trein tegen elkaar op te scheppen. De Amerikaan: 'Wij zijn het rijkste volk ter wereld, we hebben zoveel geld.' Om dat te…

sprookje uit 1968
 • sei de koaning: "Is hier volk?" "Ja," sei Fileman, "een vol mens, een half mens en een half paard." Doe frege de koaning
 • Een koning kwam eens bij Fileman, een bijdehand jongetje. Hij stond voor de open bovendeur en vroeg of er ook volk was
 • volk
 • Een koning kwam eens bij Fileman, een bijdehand jongetje. Hij stond voor de open bovendeur en vroeg of er ook volk was. Fileman antwoordde dat er een heel mens was, een half mens en een half paard. Op…

sage uit 1968
 • Een kastelein haalde altijd Sterke Ynse erbij als het volk te druk werd.
 • volk
 • Een kastelein haalde altijd Sterke Ynse erbij als het volk te druk werd.

mop uit 1954
 • volk
 • In Dokkum scheten de vogels zo veel op de daken, dat de raad besloot de dieren voor een jaar te verbannen. Op het moment dat de bode het besluit voorlas, scheet een spreeuw hem op zijn neus. De man…

mop uit 1967
 • ien fan dy arbeiders us in kear op 'e souder by joun en hy rôp: "Vrouw, gij geeft uw volk geen half zat eten. Dat moet u
 • van de arbeiders van zolder naar de vrouw dat ze haar volk niet genoeg te eten gaf. Ze zou dat moeten veranderen, anders
 • volk
 • Een boerin behandelde haar personeel slecht, de mensen bij haar in dienst hadden altijd honger. Op een keer riep een van de arbeiders van zolder naar de vrouw dat ze haar volk niet genoeg te eten gaf.…

sage uit 1951
 • volk
 • Een dorpsgemeente waar veel gedronken wordt, ergert zich in de kerk aan de vermanende preken van de dominee. Ze willen hem te grazen nemen. De dominee wordt door zijn ouderlingen gewaarschuwd, maar de…

sage uit 1951
 • slot sluiten de deuren goed. Die nacht komen er rovers, maar de ezel bemerkt hun komst en begint te balken. Het volk van
 • volk
 • Een marskramer vraagt of hij een pak mag achterlaten in een kasteel. De dienstmeid merkt echter dat het pak beweegt en ze schiet er met een revolver op. In het pak blijkt een dwerg te zitten met…

sage uit 1967
 • Iemand hoort vaak 'volk' roepen. Dan komt er altijd iemand aan.
 • volk
 • Iemand hoort vaak 'volk' roepen. Dan komt er altijd iemand aan.

sage uit 1966
 • volk
 • Grote Ynse van Bakkefean was buitengewoon sterk. Zijn kruiwagen was drie keer zo groot als die van anderen en hij laadde de turf hoger dan anderen.

sage uit 1966
 • volk
 • Een man zag door het raam van een huis een doodskist naar buiten geschoven worden. De kist werd op de wagen gelegd, en de vrouwen in de stoet achter de wagen droegen regenkleding. Niet veel later…

mop uit 1967
 • volk
 • De duivel liep eens met een kruiwagen, gevuld met kikkers. Maar hij kon de kikkers niet allemaal in de wagen houden.

Trefwoorden: duivel, kikker, kruiwagen, springen, volk