Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

737 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • Germaansch Volksgeloof Enkele oude mensen menen dat op de Hunneberg (een opgeworpen heuvel, bewoond waarschijnlijk door
 • Germaansch Volksgeloof
 • volksgeloof
 • Oude mensen geloven dat er Witte Wieven wonen op een heuvel in hun omgeving. Men stelt de bewoners van die heuvel voor als reuzen. Die reuzen maken de omgeving onveilig; ze vallen mensen lastig en…

sage uit 1937
 • De Wilde Jacht De wilde jacht bestaat in het volksgeloof. Hij bestaat uit de jager, den "bosklopper" en een hond
 • ze naar binnen gaan om uit te rusten. In het volksgeloof wordt deze jacht "de wilde jacht" of "de Kiefkesjacht" genoemd.
 • volksgeloof
 • Een jager, een "bosklopper" en een hond gaan met Pasen en Kerstmis op jacht. Als straf voor hun goddeloze gedrag moeten ze iedere nacht zonder ophouden gaan jagen. Pas als ze een huis zien waar licht…

sage uit 1999
 • volksgeloof
 • Wie trots is en afgunst wekt, kan getroffen worden door het boze oog. Als afweer wordt wel het handje van Fatima gebruikt, maar dat is bijgeloof. Koranteksten bieden een effectieve bescherming. Een…

sage uit 1999
 • volksgeloof
 • De zus van de vertelster was ziek. De dokter zei dat ze gezond was. De ziekte zou aan het Boze Oog te wijten kunnen zijn. De zus is uiteindelijk genezen na een bezoek aan de hodja. De vertelster heeft…

sage uit 1999
 • volksgeloof
 • Blauwe kralen met oogjes worden wel gebruikt als afweer tegen het Boze Oog. Turken menen wel dat mensen met blauwe of groene ogen het boze oog kunnen hebben. Het kind van de vertelster is tweemaal…

sage uit 1889
 • volksgeloof
 • Een zeker zandduin is in één nacht ontstaan. Vroeger stond er een klooster in de duinen. Het duin is daar overheen 'gevlogen'. Het verplaatst zich onstuitbaar. Men gaat naar de kapel op het duin…

sage uit 1889
 • volksgeloof
 • Op een plaats bevindt zich een put waar men elke nacht om twaalf uur een klok kan horen luiden. Niemand durft er in te gaan; als men tien meter diep gaat, valt men dood.

personal narrative uit 2000
 • volksgeloof
 • Een oude dame in Italië werd beschouwd als een heks. Als iemand pijn had ging hij naar haar toe. Zij hield dan een kom met water boven zijn hoofd een goot daar twee druppels olijfolie in. Als de…

sage uit 1970
 • volksgeloof
 • In een tentje op de markt kon men in een zwarte spiegel kijken. Men kwam dan te weten met wie men zou trouwen.

sage uit 1973
 • volksgeloof
 • Op de kermis hadden ze zwarte spiegels, dat was een soort van waarzeggerij. De toekomst kon er ook mee voorspeld worden. Zoveel witte plekjes je op je nagels hebt, zoveel kinderen krijg je later.

sage uit 1916
 • worden, zout meenemen en op de heksensabbath mag men den naam van het zout niet noemen. 't Is een oeroud volksgeloof, ook bij
 • volksgeloof
 • Zout weert toverij en wordt daarom gebruikt door schatgravers.

sage uit 1970
 • Hoe haring, schelvis en kabeljauw aan hun tekening komen; volksgeloof aan boord van schepen; opslokken van land door de
 • volksgeloof
 • Hoe haring, schelvis en kabeljauw aan hun tekening komen; volksgeloof aan boord van schepen; opslokken van land door de zee.

sage uit 1892
 • volksgeloof
 • Een heks kijkt om als je je voetstap kruiselings over de hare zet.


sage uit 1893
 • gracht, waarin sinds zeer lange tijden, naar het volksgeloof, eene torenklok verzonken is. Velen meenen dat ze eenen keer per
 • volksgeloof
 • In een kuil ligt een torenklok die volgens zeggen alleen om middernacht op kerstavond slaat. De vrouw die de klok aanroept om een wonder te laten gebeuren krijgt meteen een stijve nek waarvan ze niet…

sage uit 1968
 • volksgeloof
 • Verteller werd gezegd dat hij van een vrouw, die heks zou zijn, geen snoepjes aan mocht nemen.

sage uit 1968
 • volksgeloof
 • Twee mannen zien een zwarte kat. Zwarte katten zijn niet te vertrouwen, dus schoppen ze hem van de weg af.

sage uit 1968
 • volksgeloof
 • Om wratten te genezen zei men vroeger ook wel een versje op, tijdens het luiden van de klokken bij iemands begrafenis: "Nou leggen ze een dooie in 't graf/En nou was ik van mijn wratten af." Daarna…

sage uit 1968
 • volksgeloof
 • Een man kan goed bespreken. Zo besprak hij eens een kreupel paard, dat inderdaad beter werd. Verteller weet niet zeker of het wel door dat bespreken kwam.

sage uit 1968
 • volksgeloof
 • Een man valt akelig op zijn bil en heeft hier nog jaren last van. Hij besluit dan naar een boer in Winsen (een belezer) te gaan; die slaat een kruis over de plek en bidt. Daarna heeft de man nergens…

sage uit 1968
 • volksgeloof
 • Van varkens met een weerborstel (kroontje) van haren op de rug werd gezegd dat ze het goed deden.

sage uit 1967
 • volksgeloof
 • Moeder van verteller was bevriend met een vrouw van wie men zei dat het een heks was. Moeder van verteller geloofde hier niks van.

sage uit 1967
 • volksgeloof
 • Als je vroeger een kruis onder de drempel legde, konden heksen niet binnenkomen.

sage uit 1967
 • volksgeloof
 • Moeder van verteller kon bespreken. Een keer heeft ze zo de klompenmaker, die zichzelf gesneden had, genezen door hem te bespreken. Het bloeden stopte meteen.

sage uit 1967
 • volksgeloof
 • Een man gaat eggen met vier paarden voor de eg. De paarden zijn te kort gekoppeld, waardoor ze elkaar tegen de benen stoten en elkaar verwonden. Als een man de paarden bespreekt, genezen ze weer.