Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

113 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • voornemen
 • Een boer neemt zich voor nooit meer iets op zondag te kopen als zijn op zondag gekochte varken allemaal dode biggen baart.

broodjeaapverhaal uit 2000
 • voornemen
 • Een man eet veel bruine bonen alhoewel hij weet dat hij daar winderig van wordt. Onderweg raakt hij het nodige gas kwijt. Thuis doet zijn vrouw hem een blinddoek om voor een verrassing en wordt de man…

sprookje uit 1968
 • voornemen
 • Een gefrustreerd meisje is wanhopig op zoek naar een vriend, 'al is het de duivel zelf'. Prompt verschijnt de duivel. Het meisje herkent de duivel aan zijn paardenpoot en spoedt zich in paniek naar…

sage uit 1835
 • voornemen
 • Een tovenaar besloot alle schatten op te sporen in Zeeland en kreeg tijdens zijn bezwering bezoek van een duivel met een ton vol goud, maar de tovenaar slaat het af. Als hij echter de volgende dag…

mop uit 1980
 • voornemen
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - willen zich de Friese taal eigen maken en besluiten alle Friese woorden die ze horen goed in hun geheugen op te slaan. Als een klein jongetje…

mop uit 1978
 • voornemen
 • Een pastoor krijgt een solex omdat de dominee er ook een heeft. Als de twee geestelijken elkaar eens op de brommer tegemoet komen, nemen ze zich beiden voor niet voor elkaar uit de weg te gaan. Als de…

sage uit 1923
 • voornemen af te zien, hem wijzend op de boosheid zijner daad en de droevige gevolgen voor de gansche eeuwigheid. Doch al die
 • voornemen
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sage uit 1923
 • voornemen weer varen. Zekeren morgen toonde hij zich bijzonder neerslachtig en schuw in den omgang. Met zijn bende had hij den
 • oprecht berouw toont over het misdrevene en het vaste voornemen maakt niet meer te zondigen. “De pastoor zal u helpen. Vader
 • voornemen
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1893
 • hardlooper droeg. Omtrent 50 jaar geleden, ging hij eens, met het voornemen om ossen te koopen, naar de merkt te Neerpelt, doch
 • voornemen
 • De vlugheid van een man wordt toegeschreven aan het vermogen van zijn vrouw om hem lichter te kunnen maken.

sage uit 1893
 • beminnelijke bewoners een goed nachtverblijf verleenen. Te middernacht begon Huigebaard zijn ijselijk voornemen ten uitvoer te
 • de edelman te krijgen, maar een bediende weet zijn voornemen om de edelman te doden te voorkomen door de roverhoofdman
 • voornemen
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sage uit 1892
 • voornemen
 • Onderweg naar huis gaat de vrijer het bos in. Hij zegt tegen het meisje langzaam door te lopen, en als er een hond komt moet zij een zakdoek voor de hond gooien. Er komt een hond tevoorschijn waarop…

legende uit 1925
 • paleizen van het aloude Octavia, alsmede de woning van den H. Servatius en de 0. L. Vr. kerk, en vatte het voornemen op de stad
 • voornemen
 • Paus Leo III zou het Munster te Aken inzegenen. Er werd een groot feest gehouden en keizer Karel had gewild, dat er zoveel bisschoppen bij zouden zijn, als dagen in het jaar. De paus had dit beloofd.…

sage uit 1925
 • herinnerde hem aan zijn voornemen om boete te doen. Uiteindelijk bij de zee aangekomen, stapten de drie figuren op een schip
 • voornemen
 • Op de ruïne van Valkenburg spookt het 's nachts. Zes eeuwen geleden bestond het slot nog in volle glans en woonden er twee broers, Reginald en Waleram van Valkenburg. Ze waren allebei verliefd op het…

sage uit 1932
 • haar vragen. Zijn vader steunt dat voornemen. Hij zadelt het beste paard en gaat op weg. Onderweg komt hij een processie
 • voornemen
 • In de tijd van de verzoening van de drie kleinkinderen van Karel de Grote (843 na Christus) is er een gebied beneden Keulen dat door een wijs en rechtvaardig heer bestuurd wordt: de heer Van Pont.…

sage uit 1941
 • . Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt het voornemen. Onderweg komt hij een
 • voornemen
 • Wichard van Pont is op weg naar het slot van de heer van Hameland, alwaar hij een verzoek wil voorleggen aan de graaf. Hij wil om de hand van Margaretha, zijn dochter, vragen. Wichards vader steunt…

mop uit 1651
 • voornemen
 • Een vrouw had altijd zulke zware bevallingen, dat ze er zelf het leven bij zou verliezen. Als zich wederom een zeer moeilijke geboorte heeft voorgedaan, neemt de man zich voor om zichzelf te ontmannen…

sage uit 1922
 • voornemen te volvoeren. Want zijn plan was geweest, den mantel door te hakken en dan was de smid oogenblikkelijk dood geweest
 • voornemen
 • Man die kan toveren zet het paard vast van iemand die ook kan toveren. Deze man weet dus wat er is gebeurd, en spreidt zijn mantel uit over straat en trekt zijn sabel. De andere man weet het…

sage uit 1974
 • voornemen
 • Een overmoedige jongen die niet in nachtmerries gelooft pocht wel eens bezocht te willen worden door een nachtmerrie. Die nacht klimt een nachtmerrie vanaf het voeteneinde bovenop de jongen. De…

personal narrative uit 1982
 • in 't logement heurde, dè Johannes dieën daag veul geld gebeurd hâ, hâ-t-ie mee 't vurvurs (voornemen) h'm te bestelen
 • voornemen
 • De 16-jarige Johannes Castiones, een schilderijendrager uit Italië, logeerde in logement De Eendenpoel in Oirschot in 1838 en wordt vandaaruit vergezeld door een marskramerszoon, een ondeugdelijke…

sage uit 1954
 • Een vrouw komt na haar dood terug, omdat ze haar voornemen om een kruisweg te bidden niet heeft kunnen uitvoeren. Nadat
 • voornemen
 • Een vrouw komt na haar dood terug, omdat ze haar voornemen om een kruisweg te bidden niet heeft kunnen uitvoeren. Nadat het dorp voor haar de kruisweg heeft gebeden komt ze niet meer terug.

sprookje uit 2004
 • voornemen
 • Roodkapje houdt zich bij de wandeling naar grootmoeder niet aan de afspraak om op het pad te blijven, en verdwaalt in het bos waar ze de boze wolf ontmoet. Ze vertelt dat ze naar grootmoeder gaat en…

sprookje uit 1920
 • voornemen
 • Roodkapje is een aardig kind; houdt veel van grootmoeder die voor haar een rood jurkje en hoedje maakt; is soms onbedachtzaam. Als grootmoeder ziek is brengt Roodkapje een mandje eten, maar vergeet de…

sprookje uit 1893
 • voornemen
 • Onderweg naar zieke grootmoeder vergeet Roodkapje de waarschuwingen van moeder om op de weg te blijven. In het bos ontmoet ze de wolf aan wie ze vertelt waar ze heen gaat, en die haar verleidt om…

sprookje uit 1973
 • voornemen
 • Ondanks de waarschuwing van moeder om rechtstreeks naar grootmoeder te lopen, dwaalt Roodkapje door het bos, waar ze de wolf ontmoet. Ze vertelt hem dat ze naar grootmoeder gaat en waar grootmoeder…

sprookje uit 2007
 • voornemen
 • Onderweg naar zieke grootmoeder vertelt Roodkapje de wolf dat ze naar grootmoeder gaat, en waar grootmoeder woont. De wolf verleidt haar bloemen te plukken, dan kan hij eerst grootmoeder opeten en…