Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

142 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • vooruitzien
 • Als kinderen met vliezen op de ogen geboren worden, haalt de dokter of de vroedvrouw die weg en bewaart ze. Het kind kan dan later in de toekomst kijken. Het kind is met de helm op geboren.

sage uit 1966
 • vooruitzien
 • De vader van de verteller had een neef, dat was Tseard de Wal. Die was met de helm geboren. Hij wist alles vooruit en hij zag al van te voren dat er iemand zou sterven. Als er iemand ziek was, kon hij…

Trefwoorden: dood, helm, vooruitzien


sage uit 1968
 • Diegene die een helm heeft, kan vooruitzien.
 • vooruitzien
 • Diegene die een helm heeft, kan vooruitzien.

sage uit 1968
 • vooruitzien
 • Een helmdraagster ziet begrafenissen vooruit.

sage uit 1974
 • vooruitzien
 • Een man ziet 's nachts een lijkstoet. Hij herkent alle mensen die in de stoet meelopen. Het is een voorgezicht: kort daarop overlijdt zijn buurvrouw. Het was hem ook al opgevallen dat zij ontbrak in…

sage uit 1974
 • vooruitzien
 • Een zwangere vrouw is erg bang als een helderziende man haar bezoekt, omdat de helderziende altijd sterfgevallen vooruitziet. De helderziende man blijft steeds naar een bepaalde hoek in de kamer…

sage uit 1974
 • vooruitzien
 • Een helderziende man wordt 's nachts door een onzichtbare kracht uit bed gedreven om voorgezichten te krijgen. Buiten springen de spoorhekken voor de man open.

sage uit 1974
 • vooruitzien
 • Een helderziende knecht voorziet dat de vrouw van de boer zal sterven in het kraambed. Het voorgezicht komt uit. De helderziende voorziet de hele begrafenis in detail. Hij spoort ook aan een witte…

sage uit 1974
 • vooruitzien
 • Een spottende zondaar die later zelf voorgezichten zou krijgen maakt een helderziende man belachelijk. De helderziende man - die net een sterfgeval voorzien heeft in een lijkstoet - zegt dat de…

sage uit 1974
 • vooruitzien
 • Een helderziende man moet soms enorme afstanden afleggen - dwars door sloten heen - om een voorgezicht van een sterfgeval te krijgen.

sage uit 1974
 • vooruitzien
 • Mensen hoorden geluiden van de trein voordat de trein überhaupt reed. Andere mensen voorspelden dat er wagens zonder paarden zouden komen. Die wagens zijn de latere auto's geweest.

sage uit 1974
 • vooruitzien
 • Een helderziende man krijgt steeds voorgezichten.

sage uit 1974
 • vooruitzien
 • Als iemand met de helm geboren wordt en de helm wordt verkeerd van het gezicht getrokken, dan heeft diegene het hele leven lang voorgezichten. Hebberige dokters proberen vaak helmen achterover te…

sage uit 1977
 • vooruitzien
 • Een meisje kijkt in de zwarte spiegel om iets over de toekomst te weten te komen: ze wil weten of ze zal trouwen. Als ze in de spiegel kijkt, ziet ze een doodskist. Het is haar eigen doodskist: een…

sage uit 1977
 • vooruitzien
 • Als mensen timmergeluiden horen of vlammen zien, duidt dat op het respectievelijk bouwen en afbranden van huizen. Het zijn voortekens. Helmdragers moeten er 's nachts uit om sterfgevallen te voorzien…

sage uit 1977
 • vooruitzien
 • Op een bepaalde plaats zagen mensen een huis in brand staan dat een paar dagen later ook werkelijk afbrandde. Het was een voorgezicht.

sage uit 1977
 • vooruitzien
 • Een helderziende man wordt 's nachts vaak uit bed gedreven om sterfgevallen te voorzien in passerende lijkstoeten. Soms kan hij precies voorspellen wie er sterft als hij de mensen in de stoet herkent.…

sage uit 1977
 • vooruitzien
 • Een helderziende voorziet een sterfgeval in een passerende lijkstoet. Het voorgezicht komt uit.

sage uit 1977
 • vooruitzien
 • Een helmdrager voorziet het sterven van zijn zwager in een passerende lijkstoet.

sage uit 1977
 • vooruitzien
 • Een helmdrager moet er 's nachts vaak uit om sterfgevallen te voorzien in passerende lijkstoeten. De helderziende voorziet ook wel andere dingen.

sage uit 1977
 • vooruitzien
 • Een helmdrager die wel van een glaasje houdt voorziet vaak sterfgevallen in passerende lijkstoeten.

sage uit 1977
 • vooruitzien
 • Een meisje wil graag dat een waarzegster haar toekomst voorspelt. De waarzegster wil het eerst niet zeggen, maar als het meisje blijft aandringen zwicht ze toch: ze heeft de begrafenis van het meisje…

sage uit 1970
 • vooruitzien
 • Als kinderen met de helm geboren worden moet die er af gehaald worden. Als dat naar achteren gebeurt moet het kind later alles zien, als de helm naar voren wordt getrokken is dat niet het geval.

sage uit 1979
 • vooruitzien
 • Een man ziet op een avond een lijkkoets voorbij komen met een kist van een jong iemand. Het is een voorgezicht: kort daarop sterft een meisje van veertien jaar. Op de dag van de begrafenis staat de…

sage uit 1979
 • vooruitzien
 • Een man maant een kameraad opzij te gaan voor een passerende lijkstoet. De kameraad trekt zich niets aan van deze 'praatjes' maar wordt even later opzijgedreven door een onzichtbare lijkstoet. Later…