Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

79 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • tsjin. Dûmny sei: "Hwa binne jo?" "Ik ben de vorst der duisternis", sei dyselde. Doe sei dûmny: "Mat de forst der
 • . De dominee en de ouderling komen het tegen en krijgen te horen dat het de vorst der duisternis is. Hierop vraagt de
 • dominee of deze niet moet wijken voor de vorst van het licht. De duivel verdwijnt en is nooit meer gezien.
 • vorst der duisternis
 • vorst van het licht
 • vorst
 • Rond 1886 gaan een dominee en ouderling naar Smoarhoeke. In Smoarhoeke klopt iets niet; 'savonds dwaalt er iets rond. De dominee en de ouderling komen het tegen en krijgen te horen dat het de vorst…

raadsel uit 1996
 • vorst
 • Waarom heeft Dutroux een hekel aan Siberië? Antwoord: daar is de grond bevroren.

mop uit 1999
 • vorst
 • De minister-president van Turkije wordt ontboden aan het ziekbed van de Japanse keizer in het ziekenhuis. Als de minister-president naar buiten komt, zegt hij dat de keizer gestorven is. Hij herhaalt…

sprookje uit 1999
 • vorst
 • Nasreddin Hodja brengt een gans naar de sultan, maar eet onderweg één poot op. De sultan ontvangt de gift en vraagt waar de tweede poot is. Hodja legt uit dat ganzen in deze streek maar één poot…

mop uit 1966
 • vorst
 • Jan Hepkes vertelt dat het op de langste dag van het jaar eens zó koud was, dat er een paartje over het ijs onder de brug door schaatste.

broodjeaapverhaal uit 1888
 • zijner woning uit- en het andere inklom. Tweemaal werd dat voorschrift, trots den fellen vorst, opgevolgd, maar eer de derde
 • strenge vorst wordt hem echter fataal en de man overlijdt.
 • vorst
 • Winterhanden zouden kunnen worden genezen door de huid met buskruit te bestrijken en er vervolgens een brandende lucifer bij te houden. Een man die dit probeert, raakt ernstig gewond. Een zieke man…

sprookje uit 1970
 • winterkoninkje als vorst te erkennen en kiezen voor de arend. Het winterkoninkje vlucht in een gat in een boom. De uil wordt voor het
 • vorst
 • De vogels willen een koning. Er wordt een wedstrijd gehouden: wie het hoogste kan vliegen, wordt de koning. De arend vliegt het hoogst, maar er zit een winterkoninkje op zijn rug die het koningschap…

sage uit 1891
 • vorst
 • Op een berg liggen een gouden tafel en gouden stoelen bedolven. Vorsten zaten daar eens rond die tafel en op die stoelen te feesten, toen plotseling de aarde openscheurde en hen allen verzwolg. Men is…

mop uit 1945
 • vorst
 • De keizer verliest tijdens de jacht een kruis, een duur erfstuk. Hij belooft dat de vinder een wens mag doen. Een arme boer vindt het kruis. De landeigenaar krijgt er lucht van en vraagt de boer wat…

sage uit 1966
 • Als de vlam in de kachel een blauwe kleur heeft, komt er vorst.
 • vorst
 • Als de vlam in de kachel een blauwe kleur heeft, komt er vorst.

mop uit 1659
 • machtigh Vorst assestentie soude versoecken, maer van wien en konden sy niet accordeeren, eyndelik nae veel stribbelings vinden
 • vorst
 • Een koning houdt veel van toneel en bezoekt een klucht. Het is echter een parodie op hem en hij komt daar pas achter wanneer een geheim van hem in het toneelstuk uitgesproken wordt. Hij maakt…

sage uit 1969
 • vorst
 • De slangenkoning is de baas van het veld. Hij heerst over alle slangen en draagt een kroontje op zijn kop. Als er gevaar is, fluit hij. Daar komen alle slangen op af, en dan vallen ze het gevaar…

sage uit 1564
 • nu de stad Bergen ligt, een vorst die Leo heette, en toen hij gestorven was kozen de Belgen een andere, wiens naam was
 • vorst
 • Toen Walachrijn tot hertog werd gekozen, tyranniseerde hij het land en verjoeg de edelen, die zich te Blandin verzamelden. Uiteindelijk kwam het volk tegen hem in opstand en verdreef hem uit de stad.…

sage uit 1823
 • gesticht. Te dien tijde heeft Lodewijk de Vrome, aan Luitpold, den achterkleinzoon van den vorst der Hongaren in het gebergte
 • De Noormannen hebben niet alleen verwoest, maar ook veel gebouwd. Luitpold, afstammeling van de vorst der Hongaren
 • vorst
 • De Noormannen hebben niet alleen verwoest, maar ook veel gebouwd. Luitpold, afstammeling van de vorst der Hongaren, werd door Lodewijk de Vrome gevraagd Zeeland te verdedigen tegen de heidenen uit het…

sage uit 1970
 • toch nabij zijn. Er zal een vorst met een groot leger komen en dan zal er een zeer oude Nederlandse stad zonder enige
 • vorst
 • Vrouw krijgt profeteert voorspellingen over oorlogen en ander onheil, en uiteindelijk vernieuwing van het land met als resultaat vrede en geluk.

mop uit 1969
 • vorst
 • Een boer en een knecht zijn op het land aan het werk. Het vriest en omdat de boer koude handen krijgt stuurt hij zijn knecht naar huis om wanten te halen. De knecht zegt de boerin en meid dat hij…

sage uit 1969
 • vorst
 • Jan fietst naar Leeuwarden en doet onderweg bij het Jachtveld even zijn behoefte. Op de terugweg ziet hij de bogen van het plassen op deze plek, omdat het hard heeft gevroren.

sage uit 1969
 • vorst
 • Als mensen op een winterdag aan het schaatsen zijn bij de Blauwsluis ontwijken ze een wak waaruit ze een geluid horen. Er wordt gezegd dat de tijd er al is, maar de man nog niet. Later komt iemand…

mop uit 1651
 • vorst
 • Alexander slaapt als een blok vlak voor de slag tegen Darius. Zijn verklaring: Darius heeft al zijn troepen samengetrokken, dus het wordt eenvoudig om de rest van zijn land te veroveren.

mop uit 1554
 • Van die hoereye. Die .CXXIIII. cluchte. Een vorst reedt door syn eygen landt met synder huysvrouwen ende bleef
 • ende hovelick ter tafelen ende stont hem al wel aen wat hi dede. Die vorst woude met hem spreecken. Dye vader seyde hem dat
 • Een vorst en zijn vrouw komen eens in een herberg. Ze worden bediend door de stomme zoon van de herbergier. De vorstin
 • keer neemt de vorst de stomme jongen mee naar de herberg van zijn vader, en vraagt waarom zijn zoon niet spreken kan. De
 • vorst
 • Een vorst en zijn vrouw komen eens in een herberg. Ze worden bediend door de stomme zoon van de herbergier. De vorstin wil hem mee naar huis nemen als dienaar. Dat gebeurt, en de jongen ziet daar dat…

sprookje uit 1892
 • Volksweervoorspellingen Sneeuw op het slijk, Vorst aan den dijk. Dondert het 's najaars op de kale boomen, hard
 • . Kruipnevels, regen. Schuilen de kippen bij regen niet, dag regen. Bij vorst worden de koeien, op stal staande, wel eens onrustig
 • vorst
 • Allerhande weervoorspellingen (bijgeloof)


sage uit 1892
 • 1.43. Een andermaal, 't was helder maanlicht en strenge vorst, werd onze vriend, die niet van de bangste scheen, door
 • vorst
 • Man wordt door een onzichtbare hand opgetild en van de weg op het ijs gegooid. Hoewel hij niet bang is waagt hij zich voortaan niet meer op dat uur op de holle weg.

sage uit 1791
 • zegepalm, Mijn Kind tot gemalin: Het duurst wat Vorst en Vader heeft; Doch voor zijn hart te min!'' Dus spreekt hij; ziet
 • vorst
 • In dichtvorm wordt de geschiedenis van Wichard van Pont verteld. Het eerste deel van de in totaal twee delen vangt aan met de burgers van Zutphen, die zeer angstig zijn vanwege een grote draak die de…

sage uit 1925
 • zich te laten doopen. Karel de Groote ontving den vreemden vorst, die zich pas had onderworpen, met groote pracht en
 • vorst
 • Tudon, de koning van de Hunnen, kwam met talrijk gevolg naar Aken om zich te laten dopen. Karel de Grote ontving hem met grote feesten. Een mooie jongeman is daarna nog aan het hof gebleven en werd…