Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • Als de aardmannetjes het druk hebben, krijgt men een vruchtbaar jaar. Bij een oude weduwe deden de aardmannetjes 's
 • vruchtbaar
 • Als de aardmannetjes het druk hebben, krijgt men een vruchtbaar jaar. Bij een oude weduwe deden de aardmannetjes 's nachts het werk.

sage uit 1970
 • vruchtbaar
 • Een wonderdokter krijgt ineens een huis cadeau, maar niemand weet van wie het geschenk afkomstig is. Gefluisterd wordt dat koningin Wilhelmina de geefster is omdat de wonderdokter ervoor gezorgd zou…

sage uit 1970
 • vruchtbaar
 • Een arme vrouw met een tweeling op de arm die door gravin Machteld wordt weggejaagd omdat ze niet gelooft dat dat mogelijk is, roept God aan de gravin zoveel kinderen te laten krijgen als er dagen in…
HennebergGroot1.jpg
HennebergGroot2.jpg

sage uit 1980
 • vruchtbaar
 • Een Duitse boer hangt een linnen beursje met wat hooi en twee eieren over de ploegbalk omdat dat het symbool van vruchtbaarheid is. Het land zou dan meer opbrengen.

sage uit 1910
 • vruchtbaar tuiniersland, en op den zandheuvel werd het Venlosche kerkhof aangelegd.
 • vruchtbaar
 • Tussen 12 en 1 klinkt op de Zwijnsberg, waar een schat begraven zou liggen, te Venlo gedruis als het schudden van een buidel geld.

sage uit 1973
 • , nu alles toch omgewoeld was. En het land bleek erg vruchtbaar. Alles wat groeide was van hoge kwaliteit en bracht veel
 • vruchtbaar
 • Een oude man had drie luie zoons. Toen hij op zijn sterfbed lag, kon hij nog net zeggen dat er een schat op het land verborgen was, en stierf. De zoons spitten al het land een paar keer om, maar…

mop uit 1651
 • vruchtbaar jaar voor Spanje zou kunnen vallen.
 • vruchtbaar
 • Een pater preekte eens heel ijverig over de miserabele staat van Spanje. 'Dit kan onmogelijk zo blijven. De koning is wel rijk, maar onbekwaam om oorlog te voeren. Ik kan de situatie van Spanje niet…

sage uit 1962
 • vruchtbaar
 • Een boom zal meer vruchten dragen als men er een spijker in slaat. Een andere optie is de boom iets af te schillen.

sage uit 2006
 • jongen vrouwen die niet vruchtbaar, onvruchtbaar zijn, ze gaan naar kerken en naar iconen en ze bidden wel. RK: dat zijn
 • vruchtbaar
 • Er zijn speciale iconen die wonderen kunnen creeeren. Onvruchtbare vrouwen gaan naar de iconen in de kerk en bidden voor vruchtbaarheid. Aan het eind van het gebed doet de priester heilig 'water' op…

sprookje uit 1901
 • vruchtbaar
 • Koning ontmoet op reis een boer die niet weet dat de ander de koning is. De man klaagt over de toestand van het gebied, en zegt dat hij voor vooruitgang zou zorgen als hij de baas zou zijn. Incognito…

mop uit 1651
 • vruchtbaar
 • Iemand zag een man met een vies bakhuis en zeer weinig baardgroei. Hij zei tegen de man: 'Ik verwonder mij erover dat u zo weinig baardgroei hebt, terwijl u op zulke vette, vruchtbare grond staat.'

sage uit 1934
 • vruchtbaar
 • Ook al was het oude dorp Zaemslag een eiland omgeven door water en beschermd door dijken, uiteindelijk is het dorp verwoest door de oorlog.

7.3

sage uit 1858
 • ' hoorn. b. Brabandsche lucht, Zeeuwsche renten. (In Zeeland is de grond dubbel zo vruchtbaar als in Braband, maar aan meer
 • vruchtbaar
 • Spreekwoorden over Brabanders

sage uit 1892
 • is het?" "Twee uur," zei de pasgeborene heel duidelijk. Daarna sprak het kind nog: "Dit jaar zal een goed en vruchtbaar
 • geloven, vraagt het nog eens. Dan zegt het kind, dat het jaar goed en vruchtbaar zal zijn, maar door een jaar des bloeds
 • vruchtbaar
 • Als het kind is geboren, vraagt de kraamvrouw, hoe laat het is. "Twee uur," zegt het kind. De vroedvrouw kan het niet geloven, vraagt het nog eens. Dan zegt het kind, dat het jaar goed en vruchtbaar…

mop uit 1974
 • vruchtbaar
 • Een man en vrouw die al zeven jaar getrouwd zijn en nog steeds geen kinderen hebben, verwijten elkaar onvruchtbaar te zijn. Als de vrouw op een dag naar het ziekenhuis gaat om zich te laten…

sage uit 1962
 • vruchtbaar
 • Als er geen vruchten aan de boom verschenen moest men een spijker in de boom slaan.

sage uit 1962
 • vruchtbaar
 • Om een boom weer vruchten te laten dragen moet men er een gat in boren. Een andere oplossing is de bast rondom af te schillen.

sage uit 1962
 • vruchtbaar
 • Om te zorgen dat een pruimenboom vruchten gaat dragen moet men een dode hond zo dicht mogelijk onder de wortels begraven.

sage uit 1962
 • vruchtbaar
 • Om een boom weer vruchten te laten dragen moet men een pin in de stam slaan.

mop uit 1651
 • ze erg vruchtbaar waren, er had er al eentje twee lammeren geworpen.
 • vruchtbaar
 • Een pater vroeg aan de portier van een nonnenklooster hoe het met de schaapjes binnen ging. De portier antwoordde dat ze erg vruchtbaar waren, er had er al eentje twee lammeren geworpen.

sage uit 1932
 • Waar nu de Dollard is, was in oude tijden heel vruchtbaar land. Daar zijn vierendertig dorpen en twee kloosters vergaan
 • In het gebied waar nu de Dollard stroomt bevond zich vruchtbaar land, waar het volk zorgeloos en weelderig leefde. Toen
 • vruchtbaar
 • In het gebied waar nu de Dollard stroomt bevond zich vruchtbaar land, waar het volk zorgeloos en weelderig leefde. Toen de dijken bedreigd werden door het water moest een ieder zijn eigen deel van de…

sage uit 1680
 • De schrijver van de tekst beschrijft het landschap tussen Goeree en Voorne. Vroeger was dit een vruchtbaar gebied
 • vruchtbaar
 • De schrijver van de tekst beschrijft het landschap tussen Goeree en Voorne. Vroeger was dit een vruchtbaar gebied, sporen hiervan zijn nog terug te vinden. De overstroming van het gebied werd…

sage uit 1946
 • zo vruchtbaar, dat sinds dit catastrophale gebeuren, de koeien er het hele jaar door tot aan d’r knieën in de klaver
 • bijzonder vruchtbaar.
 • vruchtbaar
 • Toen er nog reuzen bestonden, struikelde er in Gelderland eens eentje met een volle baktrog en sindsdien is de omstreek bijzonder vruchtbaar.