Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

178 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • weduwe
 • Een vrouw komt terug van de begrafenis en hoort een stem die zegt: "Het zwaard zal van uw huis niet wijken." Kort daarna sterft het derde kind.

sage uit 1966
 • In een poel in Harkema zit een monster. Het monster gaat een keer naar de weduwe van van der Poel en gaat op een stoel
 • weduwe
 • In een poel in Harkema zit een monster. Het monster gaat een keer naar de weduwe van van der Poel en gaat op een stoel zitten. De vrouw is bang en houdt aan het bezoek een hartkwaal over. Ver daarvoor…

mop uit 1996
 • weduwe
 • Een Nederlander, een Duitser en een Belg werken samen in een flat. Ze hebben elke dag hetzelfde op hun brood en zweren van de flat af te springen, als dat de volgende dag weer zo is. Dat blijkt het…

mop uit 1972
 • Een dominee gaat op bezoek bij een arme, oude weduwe. De thee die de dominee wordt aangeboden doet de weduwe in haar
 • het kopje. De weduwe ziet dat en zegt dat ze precies van diezelfde rand drinkt.
 • weduwe
 • Een dominee gaat op bezoek bij een arme, oude weduwe. De thee die de dominee wordt aangeboden doet de weduwe in haar eigen kopje.De dominee gruwelt van de gedachte, maar hij laat niets merken. Hij…

sage uit 1966
 • weduwe
 • Een waarzegster kan met het leggen van kaarten succesvol in de toekomst kijken. Zij ziet huwelijken, overlijdens, ongelukken, processen en verdiensten.

mop uit 1998
 • weduwe
 • Een gierige vrouw wil zo weinig mogelijk geld uitgeven aan de rouwadvertentie voor haar man. Ze beperkt zich tot twee woorden: Derksen overleden. Ze mag er nog drie woorden bijzetten voor hetzelfde…

sage uit 1966
 • hebben een jongetje. Enkele avonden achtereen komt een oud mensje van 90 jaar bij ze. Het is de weduwe Minke Oosterwoud. Het
 • weduwe
 • Vader en moeder wonen in Boarnburgum. Vader verkoopt van alles. Ze wonen in een blok huizen dat "de Moune" heet. Ze hebben een jongetje. Enkele avonden achtereen komt een oud mensje van 90 jaar bij…

sage uit 1966
 • . Ze heeft ook voorspeld dat een andere vriend zou trouwen met een weduwe. Ook dat is uitgekomen.
 • weduwe
 • Een kaartleester voorspelt eens de verteller en zijn twee kameraden, als ze alle drie een meisje hebben, de toekomst: voor de verteller is het meisje maar een scharreltje, de anderen zullen met hun…

mop uit 1966
 • weduwe
 • Drie dochters praten als een klein kind. Moeder zegt tegen ze dat zij het woord zal doen als de mannen 's avonds om hun komen. De meisjes praten toch.

sage uit 1980
 • eigenden zich het recht van galg en zwaard toe. Toen de prijs van het koren in Stavoren opliep, liet een rijke weduwe een schip
 • thuishaven binnenvoer, stonden ze zo laag dat de weduwe het koren met verlies zou moeten verkopen. Zij zwoer dat ze liever de
 • Een rijke weduwe laat een schip uitvaren om elders een lading graan te kopen voor een lagere prijs. Tegen de tijd dat
 • het schip de thuishaven weer invaart is de prijs van het graan daar al weer ver gedaald. De weduwe wil het graan niet met
 • weduwe
 • Een rijke weduwe laat een schip uitvaren om elders een lading graan te kopen voor een lagere prijs. Tegen de tijd dat het schip de thuishaven weer invaart is de prijs van het graan daar al weer ver…

sprookje uit 1970
 • KANNETJE VOL Er was eens een arme weduwe, zo arm was ze dat ze haar laatste stuiver had uitgegeven. Ze had daar eten
 • Een arme weduwe heeft net haar laatste geld uitgegeven en bezit nog slechts een oud kannetje dat ze buiten de deur
 • , nu het gevuld is, weer terug naar huis. De weduwe heeft weer te eten. Ze zet het kannetje voor de tweede keer buiten en
 • weduwe
 • Een arme weduwe heeft net haar laatste geld uitgegeven en bezit nog slechts een oud kannetje dat ze buiten de deur neerzet. Het kannetje begint te rollen en komt bij de slager. Een vrouw pakt het op…

mop uit 1888
 • Neem 'nen man! Eene weduwe, die gaerne zou hertrouwd zijn, vroeg raad aan den pastoor. "Als de klokken luiden, vrouwken
 • , scheen het de weduwe, dat zij altijd zeiden: "Neem 'nen man, bim bom bam!" "Ewel," vroeg de pastoor, "wat hebben de klokken
 • Een weduwe wil graag hertrouwen en vraagt om raad bij de pastoor. De pastoor zegt haar dat ze goed naar de klokken moet
 • weduwe
 • Een weduwe wil graag hertrouwen en vraagt om raad bij de pastoor. De pastoor zegt haar dat ze goed naar de klokken moet luisteren om te horen wat ze haar te zeggen hebben. Later komt de vrouw weer bij…

mop uit 1994
 • ," zeg ik, "ik bel dus aan bij dat huis. Zijn vrouw schuift een raam open en vraagt wat er is. Ik zeg: `Bent u de weduwe
 • Jansen?' Zij zegt: `Ik heet wel Jansen, maar ik ben geen weduwe.' Zeg ik: `Zullen we wedden om een kratje bier?'" (RTL4
 • weduwe Jansen was. Zij had geantwoord: "Ik heet wel Jansen, maar ik ben geen weduwe." Waarop de collega had gezegd: "Zullen
 • weduwe
 • Bij het inzetten van ramen in een wolkenkrabber valt een man naar beneden. Een collega neemt de taak op zich om het nieuws aan zijn vrouw te gaan vertellen, maar komt even later met een kratje bier…

sage uit 1970
 • In een Fries verhaal uit 1857 wil een eenvoudige weduwe haar dienstplichtige zoon die in Maastricht gelegerd is en
 • Een weduwe wil haar dienstplichtige zoon een paar laarzen sturen en doet dat met een nieuwerwets middel om boodschappen
 • weduwe
 • Een weduwe wil haar dienstplichtige zoon een paar laarzen sturen en doet dat met een nieuwerwets middel om boodschappen te verzenden, de telegraaf. Ze gooit het schoeisel over de telegraafdraad.…

sprookje uit 1891
 • zijnde (hebbende weduwe geweest, ende weder hertrouwt wesende, was just alleen t'huys, haer man, ende al de knechten, mits
 • weduwe
 • Een student die al zijn geld verkwist heeft en al zijn kleren verpand, reist, om geld en eten bedelende, naar huis. Een boerin vraagt hem waar hij vandaan komt en verstaat 'paradijs' als hij 'Parijs'…

sprookje uit 1889
 • Van den haan, den vlegel en de pik Eene weduwe had drie zonen. Toen zij stierf, liet zij hun niets anders na dan eenen
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De
 • weduwe
 • Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze hen niets anders na dan een haan, een dorsvlegel en een zeis. De zoon die de haan krijgt, gaat op reis en komt in een land, waar de mensen de dag…

mop uit 1970
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen
 • weduwe
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

sage uit 1968
 • weduwe
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen.…

sage uit 1968
 • Een man had eens een weduwe vermoord. Op de plaats waar hij haar oorijzer had achtergelaten, hoorde men 's nachts
 • weduwe
 • Een man had eens een weduwe vermoord. Op de plaats waar hij haar oorijzer had achtergelaten, hoorde men 's nachts altijd een stem om hulp roepen.

sprookje uit 1968
 • weduwe
 • Een koning kwam eens bij Fileman, een bijdehand jongetje. Hij stond voor de open bovendeur en vroeg of er ook volk was. Fileman antwoordde dat er een heel mens was, een half mens en een half paard. Op…

sprookje uit 1970
 • weduwe
 • Jan helpt een koopman, een Jood, met het vangen van een losgebroken koe, krijgt i.p.v. de beloofde daalder een klap om zijn oren, zit te kniezen en krijgt van een vrouwtje uit de buurt, dat kon…

sage uit 1968
 • Als de aardmannetjes het druk hebben, krijgt men een vruchtbaar jaar. Bij een oude weduwe deden de aardmannetjes 's
 • weduwe
 • Als de aardmannetjes het druk hebben, krijgt men een vruchtbaar jaar. Bij een oude weduwe deden de aardmannetjes 's nachts het werk.

mop uit 1967
 • weduwe
 • Een jongen gaat met een mand eendenkuikens naar de markt; zijn moeder heeft hem precies geïnstrueerd wat hij moet zeggen. Een geïnteresseerde koopman spreekt hem aan maar zijn (door zijn moeder…

sage uit 1967
 • Twee Duitse arbeiders werkten aan het Knjillisdiep in Friesland. Ze waren in de kost bij een weduwe. Maar toen het
 • kanaal klaar was, weigerden ze bij de weduwe weg te gaan, en ze betaalden ook niet meer. De burgemeester stuurde er twee
 • weduwe
 • Twee Duitse arbeiders werkten aan het Knjillisdiep in Friesland. Ze waren in de kost bij een weduwe. Maar toen het kanaal klaar was, weigerden ze bij de weduwe weg te gaan, en ze betaalden ook niet…

sage uit 1968
 • Een weduwe hoort 's nachts geklop op het raam. Een keer is het een dronken kerel; de andere keer is er niets te zien
 • weduwe
 • Een weduwe hoort 's nachts geklop op het raam. Een keer is het een dronken kerel; de andere keer is er niets te zien. Het is een voorbode van iets dat in de toekomst staat te gebeuren.