Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

135 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • Brabander: "Het is wit en het loopt in de wei. Witte gijt?" (Verteld te Amsterdam op 23 oktober 1997)
 • Brabander: "Het is wit en het loopt in de wei. Witte gijt?"
 • wei
 • Brabander: "Het is wit en het loopt in de wei. Witte gijt?"

raadsel uit 1998
 • Het is wit, heeft vier poten en staat in de wei? Wit'te gij 't? [Witte geit] (Amsterdam, 15 april 1998)
 • Het is wit, heeft vier poten en staat in de wei? Wit'te gij 't? [Witte geit]
 • wei
 • Het is wit, heeft vier poten en staat in de wei? Wit'te gij 't? [Witte geit]

Trefwoorden: dialect, dier, geit, kleur, raadsel, wei, weten, wit


sage uit 1966
 • Sterke Hearke: It hie bot stoarme. Doe lei der in grouwe beam dwars oer de wei, dy wie dear troch de stoarm tolânne kom
 • . Hy lei elkenien yn 'e wei, hwant net in minske koe der mei de wein lâns. En net ien dy't dy beam dear wei krije koe. Doe
 • Als het hard stormt, valt een boom in de wei. Sterke Hearke moet er langs als hij met paard en wagen aan komt rijden
 • . Hij tilt in zijn eentje de boom uit de wei.
 • wei
 • Als het hard stormt, valt een boom in de wei. Sterke Hearke moet er langs als hij met paard en wagen aan komt rijden. Hij tilt in zijn eentje de boom uit de wei.

sage uit 1954
 • wei
 • Van een weiland werden de hekken steeds weer 's nachts geopend door een onzichtbare kracht. Toch liepen de koeien nooit weg.

sage uit 1966
 • Er rende een veulen door de wei met de pappot om zijn nek. Een oud vrouwtje is verdronken en ging spoken. De man die
 • wei
 • Er rende een veulen door de wei met de pappot om zijn nek. Een oud vrouwtje is verdronken en ging spoken. De man die haar tegen wilde houden, kwam hard zwetend terug en zei dat hij door haar was…

sage uit 1966
 • der Ley wennet) op in spikerjen en in slaen. Ik koe 't fan 'e wei ôf skoan hearre. In wike letter krigen se dêr in nije
 • Vader hoort 's nachts vanuit de wei een hoop getimmer bij een huis Een week later stond er een nieuwe zolder.
 • wei
 • Vader hoort 's nachts vanuit de wei een hoop getimmer bij een huis Een week later stond er een nieuwe zolder.

raadsel uit 1995
 • Datum: 25/12/1995 12:38:15 't Staat in de wei en 't zit in een knoop? Rara? Een Knoei. (Gepubliceerd op Internet, adres
 • 't Staat in de wei en 't zit in een knoop? Rara? Een Knoei.
 • wei
 • 't Staat in de wei en 't zit in een knoop? Rara? Een Knoei.

sage uit 1955
 • wei
 • Bij de Skilige Piip stond een slot. De heer van het kasteel is vermoord en sindsien spookt het er. Mensen hebben zijn geest gezien bij de Boppewei, soms zelfs overdag.

raadsel uit 1998
 • "Het is wit en staat in de wei. Witte geìt." [Witte geit, of weet jij het?] (Opgetekend in Goirle op 5- 9-98 door Elise
 • "Het is wit en staat in de wei. Witte geìt." [Witte geit, of weet jij het?]
 • wei
 • "Het is wit en staat in de wei. Witte geìt." [Witte geit, of weet jij het?]

raadsel uit 1998
 • V: Het is groen, staat in de wei en geeft melk. Wat is het? A: Kweenie ..... V: Een koe natuurlijk! A: Maar een koe is
 • wei
 • Een koe is niet groen.

Trefwoorden: groen, koe, melk, moeilijk, wei


mop uit 1966
 • bêste dy't der oan kaem soe ien fan harren oer de wei smite. Hja lotten der om hwa't dat dwaen soe en doe trof dat krekt
 • 'e wei. Hearke sei: "Dat wie mis, mantsje, hè? Nou matte wy wer. Mar hoe wol er nou? Op inoar yn komme of fechtsje?" Doe
 • Drie mannen spreken na loting af dat een van hen de eerste de beste passant zal grijpen en over de wei zal smijten
 • wei
 • Drie mannen spreken na loting af dat een van hen de eerste de beste passant zal grijpen en over de wei zal smijten. Prompt komt Sterke Hearke aanlopen. De uitverkoren krachtpatser krijgt Hearke met…

sage uit 1966
 • Op in kear roannen der trije man njonken elkoar op 'e wei by 't Bomkleaster. Doe waerd de middelste ynienen samar
 • Drie mannen rennen naast elkaar in de wei, als ineens de middelste van hen opgetild en aan de kant gezet wordt. Even
 • wei
 • Drie mannen rennen naast elkaar in de wei, als ineens de middelste van hen opgetild en aan de kant gezet wordt. Even later komt er een begrafenisstoet langs, die ze geen van drieën kunnen zien.

mop uit 1966
 • beam wei. "Goeije morgen, vriend, ben je daar nu al. Hoe lang zit je daar al?" "Ik wie hjir al, doe't Mozes yn Egypte kom
 • zevenvoudig vergoed krijgt. De man brengt aldus zijn enige koe naar de wei waarin de zes koeien van de dominee staan. De koe van
 • wei
 • Een onkerkelijk echtpaar gaat op aanraden van de dominee naar de kerk. De dominee preekt dat hij die wat weggeeft, het zevenvoudig vergoed krijgt. De man brengt aldus zijn enige koe naar de wei waarin…

sprookje uit 1970
 • wei
 • Een arme boer heeft een domme vrouw. Zij vat de woorden van haar man steeds verkeerd op. In plaats van de koe te laten grazen naast het huis, hijst ze het dier op het dak, waar wat gras groeit. In…

sprookje uit 1888
 • : "Duimeken, draag deze koeken eens naar vader, die met de koei op de wei is." Duimeken kwam op de wei en als de vader zijn koeken
 • koeken kan bakken. Vervolgens vraagt ze het mannetje de koeken naar haar man in de wei te brengen. De man vraagt het mannetje
 • wei
 • Een moeder koopt voor haar kinderen een klein ventje. Ze stuurt het mannetje er op uit om bloem te kopen, opdat zij koeken kan bakken. Vervolgens vraagt ze het mannetje de koeken naar haar man in de…

mop uit 1970
 • In de ene wei staat een stier, en die heet Hannibal. Aan de andere kant van het prikkeldraad in de andere wei staat een
 • aanloop, springt en komt in de andere wei terecht. Hij loopt op de koe af, en zij zegt: "O Hannibal." Zegt de stier met een
 • wei
 • Stier Hannibal springt over het prikkeldraad om bij een geliefde koe te komen. Vol bewondering spreekt zij zijn naam uit, maar hij zegt met hoge stem: "Zeg maar Hanni, want m'n ballen hangen nog aan…

mop uit 1970
 • Een breedbek-kikker loopt door de wei en komt een paard tegen. Pratend met zijn brede bek, vraagt de kikker aan het
 • wei
 • Een breedbek-kikker vraagt aan de dieren wat ze eten. De ooievaar antwoordt dat hij breedbek-kikkers eet. Zegt de kikker met een toegeknepen mondje: "Nóóit van gehoord."

sage uit 1889
 • Een koeherder brengt zijn vee dagelijks naar een wei, die vlakbij een heuvel ligt. Telkens als hij langs de berg komt
 • , komt er een magere koe uit tevoorschijn, die mee naar de wei gaat en al het gras opeet. Hij krijgt van zijn meesteres het
 • wei
 • Een koeherder brengt zijn vee dagelijks naar een wei, die vlakbij een heuvel ligt. Telkens als hij langs de berg komt, komt er een magere koe uit tevoorschijn, die mee naar de wei gaat en al het gras…

sage uit 1968
 • Iemand ziet 's nachts een schip varen, dwars over de wei heen. Het is een voorbode: het jaar daarop wordt er op die
 • wei
 • Iemand ziet 's nachts een schip varen, dwars over de wei heen. Het is een voorbode: het jaar daarop wordt er op die plaats een kanaal gegraven.

sage uit 1968
 • wei
 • Als Japik Ingberts uit stelen gaat, gaat hij als volgt te werk: hij steelt een paard uit een weiland en rijdt naar een ander weiland, waar hij een ander paard steelt. Hij ruilt de paarden om. Op het…

sage uit 1970
 • bouwen en zo wat. 's Nachs deje ze de pead ien de wei en dan mosse smarges de pead ophale. En atte dan met te pead tuus kwam
 • . Hoe kan dat toch? En zi'j hemme de hele nach ien de wei gelope". Toe zeit e tege de grote knech: "Gi'j mot is een kier
 • Op de boerderij, waar mijn grootvader werkte, waren 's morgens de paarden in de wei bezeet en de boer liet zijn twee
 • wei
 • Op de boerderij, waar mijn grootvader werkte, waren 's morgens de paarden in de wei bezeet en de boer liet zijn twee knechten met een fles jenever waken. Rond middernacht zien ze iets aan komen…

sage uit 1970
 • 267. Ien de Parkus lei midden ien 't bos een wei. 's Aoves wiere de pead nao die wei gebroch. Atte knech ze 's marges
 • In de Parkus lag midden in het bos een wei. 's Avonds werden de paarden naar die wei gebracht. Als de knecht ze 's
 • wei
 • In de Parkus lag midden in het bos een wei. 's Avonds werden de paarden naar die wei gebracht. Als de knecht ze 's morgens ophaalde, waren ze altijd moe afgedraafd. Op een avond bleef de knecht in de…

sage uit 1970
 • zag toe dat 't een liekwagen was. Zi'j hobbele oaver een blok, drèie deur de wei en bleef achter 't huus van de buurman
 • wei
 • Een boer, die voor zijn huis in slaap valt en om 11 uur ontwaakt, hoort en ziet een lijkwagen aankomen, die achter het huis van de buurman blijft staan. Dit gebeurt naderhand net zo, hij had dus een…

sage uit 1974
 • Harman de pead laat nao de wei brenge. Hend was al weg en zat met een wit laken um op een hekkespos. Toe de pead dat zagge
 • hoofd de zaak dansen, waarop de knecht komt vertellen dat het spookt. Een andere keer moet de knecht paarden naar de wei
 • wei
 • De boer op de Kraaienhof en zijn daghuurder Hend houden ervan grappen uit te halen en als er een nieuwe knecht is, maakt de boer een touw aan een paar stevels en een harmonika op zolder en laat als de…

sage uit 1964
 • 305. Op een kier zagge ze de heks boaven ien een knotwilg zitte, die nève de wei stong. Een jaor later hieuw den boer
 • wei
 • Als een boer het hout van een knotwilg, waar eens de heks opzat, brandt, sist het net of er slangen inzitten; daarom geeft hij het aan zijn buurman.