Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Word count group

136 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Doe't heit stoarn wie en mem weromkom fan 'e bigraffenis hat se dúdlik heard: "Het zwaard zal van uw huis niet wijken
 • Een vrouw komt terug van de begrafenis en hoort een stem die zegt: "Het zwaard zal van uw huis niet wijken." Kort
 • zwaard
 • Een vrouw komt terug van de begrafenis en hoort een stem die zegt: "Het zwaard zal van uw huis niet wijken." Kort daarna sterft het derde kind.

mop uit 1973
 • zwaard
 • Een kleine kleermaker slaat zeven muggen dood. Door deze gebeurtenis krijgt hij zoveel zelfvertrouwen dat hij besluit om naar de hand van de dochter van de koning te dingen. Hij moet echter wel eerst…

sprookje uit 1966
 • rennen naar de slapende kabouter. Er hangt een zwaard. Hiske pakt het en slaat de kabouter het hoofd af. De prinses wil naar
 • zwaard
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste heet gekke Hiske. Hij heeft minder verstand en doet nooit iets goed. 's Nachts wordt er hooi gestolen. De oudste zoon moet waken in de schuur om de dief te…

personal narrative uit 1999
 • athames had of een zwaard of wat dan ook, want dat bewees eigenlijk al, als je dat in huis had, dat je een heks was. Dus je
 • een zwaard. Dat bestònd niet! want vrouwen mochten helemaal geen zwaard hebben. Maar je kon wel een keukenmes hebben en
 • zwaard
 • Een vrouw beschrijft hoe ze bezig is geweest met het overschrijven van haar eigen 'Book of Shadows'. En de verbondenheid die ze daarbij voelt met vele vrouwen vóór haar.

uit 1997
 • drie keer met m'n zwaard rondlopen, dan is er ook een cirkel. Dat is ook wel belangrijk en zeker met een groep ofzo. Dat
 • is niet ineens dat ik ze niet... Ik bedoel; m'n zwaard is best belangrijk voor me. M'n athame is heel erg belangrijk voor
 • zwaard
 • Een vrouw vertelt over de waarde die haar attributen voor haar hebben.

sprookje uit 1970
 • ," zei de wildeman, "drijf gauw de ganzen naar huis. Ginds vind je een paard, het tuig hangt erbij en een zwaard hangt opzij
 • zwaard
 • Een heer heeft een wildeman gevangen. Zijn zoontje laat hem vrij. In ruil kan hij rekenen op een wederdienst van de wildeman. De zoon wordt door zijn vader weggestuurd. De wildeman komt hem ten hulp.…

sprookje uit 1804
 • de meid en in een zwarte kamer gebracht met een zwart-beklede tafel met een zwaard. De meid zegt tegen hem dat zij die
 • zwaard
 • Drie studenten gaan op reis en komen in een land waar de vrouwen uit de ramen hangen. Eén student en een vrouw lachen naar elkaar en de vrouw stuurt haar meid om de student naar haar toe te brengen.…

sprookje uit 1804
 • hem en toen hieuw hij met zijn zwaard vier koppen af en toen kon hij die drie koppen er haast niet of krijgen maar hij
 • , maar met een zwaard dat er hangt weet de soldaat hem te doden. De tongen van de reus rolt hij in een doek die de
 • zwaard
 • Drie soldaten gaan op reis en komen in een bos. Ze schieten een haas en één van hen blijft achter om het beest te braden, terwijl de anderen wild gaan schieten. Als de haas bijna klaar is,…

sprookje uit 1920
 • zwaard
 • De koning roept een wedstrijd uit: wie het van de schermmeester wint mag zijn dochter trouwen. Een jonge man dient zich aan. Hij wint het echter niet van de meester. Als hij in een andere stad komt,…

sprookje uit 1889
 • zwaard
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sage uit 1970
 • , dan meuge ik ow de ore afsni'je". Medeen grep Jan 't zwaard van de muur en sloeg den boer btie oren af. "Ziezo, now hei
 • boer is boos en Jan snijdt hem met het zwaard aan de muur de oren af.
 • zwaard
 • Een jongen gaat bij een zeer gierige boer werken op voorwaarde, dat hij ophoudt met eten als de hond Selderij blaft. Zodoende krijgt hij niet veel te eten en op een keer worden hem de oren afgesneden.…

sage uit 1966
 • zwaard
 • Een dienster was alleen toen er dertien rovers kwamen. Allemaal staken ze hun hoofd door het raampje in de voordeur en stuk voor stuk hakte de dienster ze het hoofd af. Alleen bij de dertiende sloeg…

sage uit 1968
 • zwaard
 • Een boer en zijn vrouw waren op een nacht weg, en de meid was alleen thuis. Midden in de nacht kwamen er een paar nachtbidders aan de deur, maar de meid gaf ze niets. Toen schoven ze een raam omhoog…

sage uit 1969
 • De ingel stie mei uitgetrokken zwaard foar Bileam. De ezel seach dy ingel wol, mar Bileam seach it net. En doe sloech
 • De engel stond met uitgetrokken zwaard voor Bileam. De ezel zag de engel wel, maar Bileam zag het niet. Bileam sloeg de
 • zwaard
 • De engel stond met uitgetrokken zwaard voor Bileam. De ezel zag de engel wel, maar Bileam zag het niet. Bileam sloeg de ezel om hem te laten lopen, maar de ezel vroeg boos waarom hij hem sloeg, hij…

legende uit 1838
 • ontstak in woede en sloeg St. Willebrord met het scherpe van zijn zwaard, maar de slag werd wonderbaarlijk afgeweerd. Velen
 • wachter sloeg met zijn zwaard naar hem, maar de slag werd wonderbaarlijk afgeweerd, waarop velen zich lieten dopen.
 • zwaard
 • Toen Willebrord op Walcheren kwam, sloeg hij het beeld van Mercurius, dat daar vereerd werd, stuk en de woedende wachter sloeg met zijn zwaard naar hem, maar de slag werd wonderbaarlijk afgeweerd,…

sage uit 1501
 • zijn zwaard vierhonderdzeventig man verslagen heeft. Ook weet men niet of hij gestorven is, dan of hij nog leeft, maar
 • zwaard
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

sage uit 1501
 • zwaard
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1923
 • het gerucht dat de Katholieken in alle landen als één man zouden opstaan en de Protestanten te vuur en te zwaard zouden
 • zwaard
 • Enkele spotnamen voor de bewoners van Goes. Verder een 4 regelig rijmpje over het gedenkwaardige jaar 1734 waarin voorspeld was dat de wereld zou vergaan. De Goesenaren sloten de stad en namen vele…

sage uit 2003
 • gevochten. Die ridders waren rechtshandig: ze reden links en deelden met rechts een klap met hun zwaard uit. Maar dat vond
 • linksrijden vastgehouden. Vroeger reed iedereen te paard links om rechts met een zwaard een klap te kunnen uitdelen. Napoleon
 • zwaard
 • Vroeger reden we allemaal links, maar Napoleon heeft het rechtsrijden ingevoerd. Alleen in Engeland heeft men aan het linksrijden vastgehouden. Vroeger reed iedereen te paard links om rechts met een…

sage uit 1970
 • zwaard
 • De mensen van Aldegea kwamen te weten dat de Fransen hun dorp wilden aanvallen. Ze maakten een grote kuil waarin ze eggen legden, met de vorken naar boven. Ook zetten ze bijenkorven neer. Deze…

sage uit 1972
 • zwaard
 • Een meid was eens alleen thuis toen er rovers kwamen. Zij maakten een gat onder de muur door, maar de meid stond ze binnen met een sabel op te wachten. Een voor een sloeg ze hen het hoofd af, waarna…

sage uit 1970
 • één de slagen van het zwaard zijn, volgens de ander aangebracht op de dag dat de familie van slachtoffers en moordenaars
 • zwaard
 • Een steen zou hebben gelegen op de plaats waar Aleida van Poelgeest is vermoord. De zeven inkervingen zouden volgens de één de slagen van het zwaard zijn, volgens de ander aangebracht op de dag dat…

sage uit 1510
 • witte wijn. Een zwaard aan elke zijde bij de doop zorgt voor mooie en dappere kinderen.
 • zwaard
 • Maandag, veertiende kapittel. Om gekruld haar te krijgen bij pasgeboren baby's moeten de kinderen worden gewassen met witte wijn. Een zwaard aan elke zijde bij de doop zorgt voor mooie en dappere…

mop uit 1651
 • zwaard
 • Een man hoorde dat zijn vrouw haar minnaar op de Vijverberg zou ontmoeten, en snelde erheen. Hij heeft daar staan vechten tot er verlossing kwam. De vrouw had haar man daar gevonden.

mop uit 1651
 • zwaard
 • Twee mannen bespraken hoe een van hen zijn vrouw onder de plak moest houden. Volgens de man droeg zijn vrouw haar wapen in haar mond [haar tong]. De ander zei toen, dat hij haar dan op de schede moest…