Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor " zwarte kunst"

sage uit 1962
 • Zwarte kunst: Toen ik omstreeks 1915 bij Boers in de Donk woonde, stond ik op een maanlichte avond, in gezelschap met
 • de jongste knecht, Piet Hendriks, te praten met de eerdergenoemde knecht van de Heikamp, die aan zwarte kunst deed. In de
 • Zwarte kunst
 • Knecht die aan zwarte kunst doet wijst er op dat de knoesten in stammen mensen zijn. Verteller meent ook beweging te
 • avond
 • kunst
 • Knecht die aan zwarte kunst doet wijst er op dat de knoesten in stammen mensen zijn. Verteller meent ook beweging te zien, maar zegt dat hem niets wijsgemaakt kan worden. Een andere knecht ligt er 's…

sage uit 1953
 • Morgens om vier uur klopte hij aan en deed zijn doodongeruste vrouw open. Dat heette "door de zwarte kunst". Als iemand "de
 • Brammetje de Hamer van Krabbendijke, kleermaker van beroep, ging op een avond weg en kon maar niet thuisgeraken. 's
 • zwarte kunst
 • avond
 • Brammetje de Hamer kan de weg naar huis niet meer terug vinden. Pas vroeg in de ochtend komt hij thuis. Dit komt omdat iemand hem betoverd heeft.

sage uit 1923
 • Toovenaars. Omstreeks 1850 leefde in Middelburg een dokter, die de zwarte kunst kende, gelukkig deed hij er geen kwaad
 • aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar na afloop haar man in een café in
 • avond
 • kunst
 • Een vrouw, die zich ongerust maakt over haar man, die de Schelde moest oversteken in dichte mist, vraagt de dokter, die aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar…
1177.jpg

sage uit 1923
 • Toovenaars. In een café op IJzendijke zat 's avonds laat nog een gast, die de zwarte kunst verstond. Eensklaps zei hij
 • avond
 • kunst
 • Een toverkundige laat een heel regiment soldaten door 'n café marcheren.

sage uit 1923
 • Toovenaars. De zwarte kunst werd trouwens zoo goed als uitsluitend aangewend om wraak te nemen. Omstreeks 1890 werden
 • lucht vliegen, maar je wist niet, waar ze vandaan kwamen. Honderden menschen waren er, avond aan avond, getuigen van. De
 • avond
 • kunst
 • Bij de vleet werden ruiten ingegooid en men zag de stenen vliegen, maar niet wie er gooide.

sage uit 1923
 • zich het zelfde spelletje. Een vriend van den heer des huizes, die de zwarte kunst kende, werd er bij gehaald. Met een
 • zich elken avond, en ze durfde niet meer alleen naar bed gaan, maar ook toen de tweede meid bij haar kwam slapen herhaalde
 • klap. Een man, die de zwarte kunst verstaat, wordt erbij gehaald en hij slaat op het moment van de klap met zijn sabel een
 • Een meid bespat een zeeman en lacht erom; hij zegt haar te zullen krijgen en elke avond krijgt ze bij het uitkleden een
 • avond
 • kunst
 • Een meid bespat een zeeman en lacht erom; hij zegt haar te zullen krijgen en elke avond krijgt ze bij het uitkleden een klap. Een man, die de zwarte kunst verstaat, wordt erbij gehaald en hij slaat op…

sage uit 1923
 • minstens achttien jaar was, ook iemand die de zwarte kunst verstond. Zeventig jaar ongeveer zijn sinds dien tijd voorbij-gegaan
 • , zagen 't duidelijk gebeuren. Ze waren voorgoed van hun ongeloof genezen; dien eigen avond bij het naar huis gaan dorsten ze
 • avond
 • kunst
 • Een toverkundige knecht laat turven door het sleutelgat komen, die door de tuin wegmarcheren.

sage uit 1966
 • fan 'e âlderlingen to praten. Hy sei: "Wy ha wolris heard, dat jimme oan 'e frije kunst dogge. Wy wolle wol in frou ha
 • , mar dan matte jimme ús earst dy frije kunst leare. Hwant wy wolle as man en wiif mei jimme gelyk stean kinne. Dat like de
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie
 • gereformeerde ouderlingen willen wat meer van die duivelskunsten weten en gaan op een avond poolshoogte nemen bij de heksen. De
 • avond
 • vrije kunst
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie gereformeerde ouderlingen willen wat meer van die duivelskunsten weten en gaan op een…

sage uit 1923
 • avond hetzelfde. Dat zeit hij eens tegen iemand en hij vroeg of daar niks aan te doen was. En die gaf hem den raad om den
 • den dood verlost konden worden en dat zij hun kunst leerden van den duivel, die met hen boeleerde. De toovenaar echter was
 • avond
 • Een man zit in een boek te lezen en steeds meer ratten verschijnen om hem heen; hij krijgt het advies om het boek van achter naar voren te lezen en de ratten verdwijnen.

sage uit 1925
 • Het kaarsje Op een donkere, stormachtige avond in de herfst ontmoette een landbouwer in het open veld tussen Mechelen
 • 'ingewijde', een zogenaamde heksenmeester of heksenbezweerder hem met zijn kunst daarvan bevrijdde.
 • heksenbezweerder hem met zijn kunst daarvan bevrijdde.
 • avond
 • kunst
 • Een landbouwer ontmoet op een open veld een vrouw met een versluierd gelaat. Zij gaf hem een klein, brandend kaarsje en verdween vervolgens. De kaars ging niet uit in de stormwind. Toen de man…

sage uit 1966
 • avond
 • kunst
 • Een groepje tovenaarsters veranderden zich 's nachts in katten. Hun aanvoerder was kat Mozes. Elke ochtend gingen ze om hem heen zitten en zongen ze: "Kat Mozes is zo'n mooie kat."

sage uit 1975
 • . Die ontmoette hij elke avond tegen het vallen van de avond als hij gewerkt had. Uhm achter bij ’t bakhüs onder de vlier
 • twee haakjes. En deze boer die kwam elke avond daar gezellig uh keuvelen met dit klein mannetje, wat hij ook werkelijk zag
 • Een boer ontmoet elke avond met een kabouter. Samen roken ze een pijp en voeren gesprekken. De boer heeft deze
 • avond
 • Een boer ontmoet elke avond met een kabouter. Samen roken ze een pijp en voeren gesprekken. De boer heeft deze gesprekken opgeschreven in schriftjes, maar die zijn tegenwoordig kwijt.
VODA_006_11.mp3

sage uit 1970
 • 3.21. Op 't gehucht H ... woonde in vroeger tijd een boer, welke eenen knecht had, die kon weerwolven. Op zekeren avond
 • moesten de dochters van den boer ter spinning en toen de knecht dit ver- nam, zeide hij tegen de dochters: 'Als u van avond
 • avond
 • kunst
 • Knecht die kan weerwolven raadt meisjes die 's avonds op visite gaan, aan om als ze iets verdachts tegenkomen hun voorschoot over het hoofd van het verdachte te werpen. De volgende ochtend heeft de…

sage uit 1892
 • bedankt, zei het hem dat hij dien avond maar dapper, zooveel als hij maar lustte, moest rooken, waarna het eensklaps verdween
 • Inexhaustible object. OV IV: 115-116, bewerking van 1.23. Bewerking: Biemans 1973: 35-37; Kunst 1972: 5 (no. 18); vgl. Kunst 1968
 • avond
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1893
 • hoogen linde vergaderden schier elken avond en nacht eene ontelbare menigte katten, die de geburen en voorbijgangers dan
 • avond
 • kunst
 • In een lindeboom hebben heksen in de gedaante van katten uit de hele omtrek hun vergaderplaats, waar ze zich bezighouden met spelen en dansen, en overleggen over geheime kunsten. Dat de komst en het…

sage uit 1892
 • , gingen op zekeren avond samen uit, om een buurpraatje te houden. Toen zij, vermits het slaaptijd was, huiswaarts keerden, zat
 • : Biemans 1973: 47-48; Kunst 1972: 7 (no. 23). 2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen Opgetekend, verzameld
 • avond
 • Een kat die 's avonds door een jongen wordt meegenomen naar huis springt weg met de woorden dat hij bedankt wordt voor het dragen. De jongen begrijpt dat het een heks in de gedaante van een kat is…

sage uit 1892
 • dienstmeid uit dat dorp, aan wie schier dagelijks, als zij in den vroegen avond de beesten in den stal molk, tot hare groote
 • - 217. Bewerking: Sinninghe 1933: 63-64 (no. 82); Biemans 1973: 58-59; vgl. Kunst 1972: 8-9 (no. 28). S.S402.5; LS C126 (zie
 • avond
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden. De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim…

sprookje uit 1901
 • het de kleeremaker betaald te zette. Op een goeje avond gonge ze met er zesse, ieder met een groote mand bij der, na de
 • avond
 • kunst
 • Arme kleermaker die dertien rovers een holle boom ziet ingaan en weer uitkomen, gaat ook naar binnen en neemt goud en edelstenen mee. Hij houdt het stil en begint een herberg. In vertrouwen vertelt…

mop uit 1901
 • avond gebeurde dat weer. Het was zeer slecht weer, doch onze boer, Gerritbaas, had zich niet laten weerhouden. Een soldaat
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een
 • avond
 • kunst
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek…

mop uit 1750
 • zeer statig aan, En zeyd' hen: "Gy hebt wel gedaan; Hoewel ik d'heele zaak wel weete Door mijne Kunst, niet te vermeeten
 • Diamant ontfaan, En zey: "Me-vrouw, is 't u behagen Hem te doen doon, gy zult niet klagen, Dat zweer ik by mijn Waarzeg-kunst
 • avond
 • kunst
 • Een boer, die graag lekker wil eten, geeft zich uit voor waarzegger en wordt - tegen drie maaltijden - aangenomen door een dame, die haar diamant kwijt is. Deze is gestolen door de drie lakeien van…

sage uit 1919
 • schop te zien, dien de rechtsdienaar volgens alle regels der kunst zijn gevangenen altijd als laatste troost der verloren
 • . "Geef me grauwe erwten met spek!" zoo zeide hij. "Dat smaakt lekker." Zoo kreeg hij op den avond, vóór hij in de ijle lucht
 • avond
 • Een jonge soldaat krijgt een gouden voorwerp in de hand gedrukt, maar wordt opgepakt wegens diefstal. Voor de rechter blijft hij volhouden dat hij onschuldig is, maar dat wordt niet geloofd. Ondanks…