Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

17 resultaten voor " zwarte kunst"

sage uit 1923
 • Toovenaars. De zwarte kunst werd trouwens zoo goed als uitsluitend aangewend om wraak te nemen. Omstreeks 1890 werden
 • , naar haar huis ging, lag ze in bed.
 • bed
 • kunst
 • Bij de vleet werden ruiten ingegooid en men zag de stenen vliegen, maar niet wie er gooide.

sage uit 1923
 • zich het zelfde spelletje. Een vriend van den heer des huizes, die de zwarte kunst kende, werd er bij gehaald. Met een
 • meid 's avonds naar bed ging en zich had uitgekleed, kreeg ze onverwachts een klap van een onzichtbare hand. Dat herhaalde
 • klap. Een man, die de zwarte kunst verstaat, wordt erbij gehaald en hij slaat op het moment van de klap met zijn sabel een
 • bed
 • kunst
 • Een meid bespat een zeeman en lacht erom; hij zegt haar te zullen krijgen en elke avond krijgt ze bij het uitkleden een klap. Een man, die de zwarte kunst verstaat, wordt erbij gehaald en hij slaat op…

sage uit 1921
 • heksenmeester, die nog beter de zwarte kunst verstond, het kind onttooverd. Het heet dat de dader toen door het stadsbestuur buiten
 • heur haren omhoog getrokken, ook werd ze wel in haar bed heen en weer geslingerd Het gerecht werd er in gekend, en het
 • kent ze geen rust meer, wordt aan haar haar opgetrokken en in haar bed heen en weer geslingerd. Een heksenmeester onttovert
 • bed
 • kunst
 • Een meisje komt de wasvrouw opzeggen, omdat ze steelt, en wordt door de man van de wasvrouw op de schouder geklopt. Dan kent ze geen rust meer, wordt aan haar haar opgetrokken en in haar bed heen en…

sage uit 1962
 • Dekker, di de schuld van was. D’r wier verteld dat die an de zwarte kunst dee. Noe zag ze di ok wè ’n bitje ni uut: z’aa mar
 • ondervonde wat ā de zwarte kunst was en ie zou nooit mi ni ’t Olmenof g’n slachten.
 • wordt dat ze aan zwarte kunst doet. Het slachten verliep zonder problemen, de vrouw had hij nog niet gezien. Na afloop ging
 • bed
 • kunst
 • Een slachter voldoet aarzelend aan het verzoek om het varken te slachten op een boerderij waar van de vrouw gezegd wordt dat ze aan zwarte kunst doet. Het slachten verliep zonder problemen, de vrouw…

sage uit 1980
 • . Elke zondagnacht moest de boer zijn bed uit om de knecht binnen te laten. Hij kon veel van hem verdragen, maar op den duur
 • kant van de deur. "Ik heb je gewaarschuwd. Je bent een uur te laat." Hij ging weer naar bed en liet de knecht in de kou
 • Bron: H. Kunst: Brabantsche sagen, Turnhout 1934, pp.24-30 Van een helhond wordt ook melding gemaakt in drie oude
 • Groningse dorpen: Tolbert, Rottum en Warffum. Het zwarte beest met zijn vurige ogen was volgens de Groningse beschrijving
 • uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en zegt dat hij voor elf uur thuis moet
 • bed
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en…

sprookje uit 1843
 • fantasie, iets dat men zwarte kunst noemt!” “Maar dat boek waarin ik het heb gelezen,” zei de keizer, “is mij toegezonden door
 • allemaal, en hij die de kunst vogel had gebracht kreeg dadelijk de titel van keizerlijke oppernachtegaalbrenger. “Nu moeten ze
 • bed
 • De keizer van China wil altijd het mooiste van het mooiste hebben. Ook als hij hoort over een prachtig zingende nachtegaal. Dan krijgt hij echter een mechanische nachtegaal en vergeet hij de echte…

mop uit 1996
 • Liggen twee bananen in bed. Zegt de een tegen de ander: "Ga eens even recht liggen."
 • R. Kunst
 • Liggen twee bananen in bed. Zegt de een tegen de ander: "Ga eens even recht liggen."
 • bed
 • Liggen twee bananen in bed. Zegt de een tegen de ander: "Ga eens even recht liggen."

raadsel uit 1996
 • Waarom ligt een konijn zo gauw in bed? Hij heeft maar twee tandjes te poetsen.
 • R. Kunst
 • Waarom ligt een konijn zo gauw in bed? Hij heeft maar twee tandjes te poetsen.
 • bed
 • Waarom ligt een konijn zo gauw in bed? Hij heeft maar twee tandjes te poetsen.

raadsel uit 1996
 • Waarom neemt een Belg een zaklataarn mee naar bed? Om te kijken of het licht uit is!
 • R. Kunst
 • Waarom neemt een Belg een zaklataarn mee naar bed? Om te kijken of het licht uit is!
 • bed
 • Waarom neemt een Belg een zaklataarn mee naar bed? Om te kijken of het licht uit is!

mop uit 1996
 • ?" - "Dat ik onder het bed vandaan moest komen."
 • R. Kunst
 • ?" - "Dat ik onder het bed vandaan moest komen."
 • bed
 • - "Hoe is de ruzie met je vrouw afgelopen?" - "Ze is uiteindelijk op haar knieën naar me toegekropen." - "En wat zei ze?" - "Dat ik onder het bed vandaan moest komen."

sage uit 1974
 • Vrouw ligt 's nachts voor dood in bed, dan is ze aan het toveren, als een kat of als een klein stiertje. Haar zoon
 • bed
 • kunst
 • Vrouw ligt 's nachts voor dood in bed, dan is ze aan het toveren, als een kat of als een klein stiertje. Haar zoon maakt zich er niet bezorgd over, want hij weet wat zijn moeder doet.

sage uit 1923
 • Toovenaars. 't Zal zestig jaar geleden zijn, dat er op Meliskerke een veearts woonde, die de "geheime kunst" verstond
 • halen. De veearts die bekend stond als een ruw, norsch man, was er niet erg over te spreken, dat hij 's nachts uit zijn bed
 • bed
 • kunst
 • Een knaap wordt naar een toverkundige veearts gestuurd en krijgt van hem een drankje, maar laat tot 2x toe het flesje uit zijn handen glippen, zodat hij terugmoet; tenslotte komt hij ermee terug; de…

mop uit 1969
 • , "dêr is suver gjin kunst oan. Dû hast doch wolris sjoen hoe't in houn it docht, net?" Ja, dat hie er wolris sjoen. "Nou, sa
 • slotte zijn been heeft opgetild en tegen het bed heeft aangeplast.
 • bed
 • Een boer is net getrouwd, maar weigert lichamelijk contact met zijn vrouw. De vrouw beklaagt zich bij zijn moeder die haar zoon erop aanspreekt. Hij zegt dat hij niet weet hoe het moet en zijn moeder…

personal narrative uit 2002
 • overleden, die man. En toen lag zij 's avonds in bed, toen werd zij wakker, toen zat haar man op bed. Toen knipperde ze met haar
 • maken aan de ander. De man overlijdt en vertoont zich 's nachts als de vrouw in bed ligt. De volgende ochtend denkt de vrouw
 • KUNST.21E
 • bed
 • Een echtpaar wil weten of er leven is na de dood, en ze spreken af dat degene die het eerst sterf zich kenbaar zal maken aan de ander. De man overlijdt en vertoont zich 's nachts als de vrouw in bed…

mop uit 1901
 • schoorsteen." "O, wat heb ik een buikpijn," zei de vrouw, "ik moet naar bed, ik moet naar bed." Zij droop af. De boer kreeg de
 • bed
 • kunst
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek…

mop uit 1919
 • . Daar had mijnheer rotsen doen aanleggen, en zij tweeën liepen door kunstrnatige grotten naar kunst¬matige vijvers, welker
 • ? Des avonds bracht men hem naar bed, en hij kwam tusschen de heerlijkst riekende lakens te liggen, zoodat hij eerst besloot
 • bed
 • Als Hans Hannekemaaier door de Kalverstraat wandelt wordt hij plotseling door de menigte een stoep op geduwd. Er komt een zilveren koets voorbij rijden. Plots houdt de koets stil. Tot Hans zijn…
cohen31.jpg

sprookje uit 1647
 • 't podagra heftig ziek liggende, moest, na dat al zijn Geneesmeesters hun kunst en yver om hem te genezen te vergeefs
 • treên, niet schromen over 't goude te durven gaen; mits hy wel op mijn bed, daer ik sliep, heeft durven komen
 • bed
 • kunst
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…