Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

59 resultaten voor " zwarte kunst"

sage uit 1953
 • huiskamer verliet. Na het overlijden van "Herke Ooievaar" is ook het geheim van zijn zwarte kunst verdwenen en is de vertelling
 • huiskamer verlaat. Met zijn dood is ook zijn zwarte kunst verloren gegaan.
 • boer
 • kunst
 • Een veehouder kan bedelaars een half uur voor zijn poort laten stilstaan. Pas als hij roept dat ze weer door kunnen lopen, komen de bedelaars weer in beweging. Bovendien kan de man alle deuren in zijn…

sage uit 1901
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. E. Een boerenknecht in de Purmer was erg lui. Als hij op het land was
 • natuurlijk een standje van den boer, maar hij zei: "Het werk zal wel afkomen." En ja, den volgenden dag lei alle mist omwijd over
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. E.
 • Een luie boerenknecht krijgt van de boer te horen dat hij moet opschieten met het bemesten van het land. Aangezien de
 • knecht een kol is, slaagt hij erin in één dag alles te bemesten. De boer zegt dat hij niet van zulke kunsten houdt. De
 • boer
 • Een luie boerenknecht krijgt van de boer te horen dat hij moet opschieten met het bemesten van het land. Aangezien de knecht een kol is, slaagt hij erin in één dag alles te bemesten. De boer zegt…

sage uit 1901
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. D. Willem v. d. H. ging eens naar Purmerend. Toen reed hem een boer
 • achterop en Willem vroeg of hij meerijden mocht. Maar de boer gaf geen asem terug (1). Toen werd Willem kwaad, want die boer
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. D.
 • boer
 • Voorbeelden van toverij en vastzetten.

personal narrative uit 1963
 • Visser Pompe, ja, dat was een kerel, die was de zwarte kunst machtig. Veel verhale. Nou had je m'n vader, die heb me
 • wel is verteld, maar dat is al heel lang geleje, dat is nog gebeurd op een ouwe hofstee bij een boer, daar leef nog een
 • Visser Pompe, die zou de zwarte kunst machtig zijn. Mijn vader heeft me heel lang geleden verteld, dat er op een oude
 • boerderij een boer leefde die zijn bietenkuil aan het leeghalen was. Toen kwam Visser Pompe aangelopen, die zei dat ze hem veel
 • zwarte kunst
 • boer
 • Visser Pompe, die zou de zwarte kunst machtig zijn. Mijn vader heeft me heel lang geleden verteld, dat er op een oude boerderij een boer leefde die zijn bietenkuil aan het leeghalen was. Toen kwam…

sprookje uit 1903
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde. Een boer ging met zijn beugeltasch naar de markt en daar was goed
 • doen. Die soldaat verstond namelijk de vrije kunst. "Pas jij nou op," zei hij tegen den boer, "dan zal ik de politie halen
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde.
 • geld in hun zakken te stoppen. Door toedoen van zwarte kunst door de soldaat zitten ze volkomen verstijfd. Dan gaan de boer
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze
 • boer
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze zoeken onderdak in een herberg. Er komen twaalf mannen binnen met wie ze moeten…

sage uit 1901
 • Willem van der Hoek verstong de zwarte kunst. Hai gong ers nee Purmerend, en toe kwam er een boer an en die vroeg ie of
 • ie mee raie mocht. De boer gaf niks geen asem terug. Toe wier Willem kwaad, want die boer was heelemaal leeg, dus kon ie
 • (gepubliceerde versie). De naam van boer Willem van der Hoek is hier en in CBAK0306 correct gespeld. In CBAK0265 en CBAK0578 wordt
 • Tovenaar zet paard en wagen bij herhaling vast als de boer hem niet wil laten meerijden. De boer merkt waar het aan
 • boer
 • kunst
 • Tovenaar zet paard en wagen bij herhaling vast als de boer hem niet wil laten meerijden. De boer merkt waar het aan ligt en zegt de man op te stappen, waarna er geen oponthoud meer is.

sage uit 1896
 • niet zeggen waar — dat «De zwarte kunst» heette en altijd verzegeld werd verkocht. Door dit te lezen werd iemand met den
 • Klaas Kunst. Iemand, die uit liefhebberij wat aan de natuurkunde, of ook aan goochelarij deed en daarvan proefjes toonde
 • Het hoofdstuk over Klaas Kunst, waarnaar Dykstra hier verwijst is te vinden in: Waling Dykstra: Uit Friesland's
 • pseudoniem gezien. Het woord 'wit' in de naam moest mogelijk aangeven dat er in het boek geen sprake is van zwarte magie.
 • . Door het lezen van het boek "de zwarte kunst", kreeg je enerzijds meer kennis van de duivel en verkreeg je anderzijds
 • aangewezen worden waar de ziekte naartoe kon gaan. Een boer die aan de derdendaagse koorts (malaria) leed, vroeg hulp aan een
 • Klaas Kunst
 • boer
 • Duivelskunstenaars zijn mensen die dingen kunnen doen, die voor velen onbegrijpelijk zijn. Vaak zijn het mannen. Gedacht werd dat goochelaars, koorddansers en andere kermisartiesten hun trucs alleen…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • daar eens naartoe trekken, boer? Ik zal dat wijf wel doen lachen!" De schêper sprong op eene oude merrie, die zijn meester
 • jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de zwarte kunst, gaat op weg om een poging te
 • boer
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • zwarte schaduw ergens opduikt. Marcel Hulspas van de Stichting Skepsis lacht. "Ook dit jaar kunnen we vast wel weer een grote
 • van de aandacht. Lachen om de politie die wordt opgetrommeld, de ufologen die monsters nemen, de overrompelde boer op het
 • onopgemerkt door mensen kunnen zijn gemaakt. Een boer heeft een verbodsbord voor ufo's in zijn land gezet, in de hoop dat er geen
 • boer
 • De sceptici verklaren alle graancirkels als mensenwerk, maar de ufologen denken dat het slechts om een percentage gaat: een deel van de cirkels wordt door buitenaardse wezens gemaakt. De halmen zijn…
178.jpg

sage uit 1934
 • gouwen van Brabant. De blaren der zwarte struiken ritselen zachtjes, als prevelen ze gebeden, vóór het slapen gaan. De koelte
 • vallen in de zwarte holte, waar de raten hangen... Hij ziet geen raten. Hij bemerkt met ontroering, dat er een prachtig
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 83
 • boer
 • Kunst, Hub.
 • Peter de Gorter was imker. Op een avond ging hij nog even bij zijn bijen kijken, voor het slapen gaan. Hij hoorde een zoet en lieflijk kerkgezang, dat uit zijn bijenkorven kwam. In plaats van de raten…

sage uit 1980
 • . Elke zondagnacht moest de boer zijn bed uit om de knecht binnen te laten. Hij kon veel van hem verdragen, maar op den duur
 • werd het te gortig. "Ik waarschuw je voor het laatst," zei de boer op een zondagmorgen. "Als je vanavond niet om elf uur
 • Bron: H. Kunst: Brabantsche sagen, Turnhout 1934, pp.24-30 Van een helhond wordt ook melding gemaakt in drie oude
 • Groningse dorpen: Tolbert, Rottum en Warffum. Het zwarte beest met zijn vurige ogen was volgens de Groningse beschrijving
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts
 • uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en zegt dat hij voor elf uur thuis moet
 • boer
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en…

sage uit 1896
 • raadzaam. Hij sprak met Abe over de zaak, maar deze bezwoer bij hoog en laag dat hij de zwarte kunst niet verstond en evenmin
 • Hoe eene heks hare slachtoffers wist te pijnigen leert het volgende: Een boer, die kort geleden op eene andere plaats
 • Een boer en zijn vrouw hebben een zoontje, Fokke. Elke dag als knecht Abe aan het werk gaat, begint het kindje niet
 • lang daarna onrustig te worden en te huilen, urenlang. De boer en boerin zijn bang dat er sprake is van tovenarij en
 • boer
 • Een boer en zijn vrouw hebben een zoontje, Fokke. Elke dag als knecht Abe aan het werk gaat, begint het kindje niet lang daarna onrustig te worden en te huilen, urenlang. De boer en boerin zijn bang…

legende uit 1934
 • . Achter de zwarte mastbosschen zonk de zomerzon, de wolken met purper bevloeiend, als welde er bloed uit een open wonde. In de
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 9
 • Aelbert, een rustige boer, ploegt zijn land en doet even een dutje. Terwijl hij slaapt is er een moord gepleegd. De
 • boer
 • Kunst, Hub.
 • Aelbert, een rustige boer, ploegt zijn land en doet even een dutje. Terwijl hij slaapt is er een moord gepleegd. De moordenaars zien Aelbert op hun vlucht zitten slapen en leggen een bebloede dolk…

mop uit 1894
 • de Hoofdman, "er zal door het bosch een boer komen, zittende op een paard, en achter het paard loopt een schaap met een
 • de boer naakt in een put zien te krijgen, doch alles alleen volbrengen." Hij beloofde nu dit bewijs van bekwaamheid af te
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • boer
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1894
 • ," zei de zoon, "leg mij maar een proefstuk op." Toen zei de hoofdman: "Straks zal er door het bosch een boer komen op een
 • vastgebonden. Nu moet je dien boer dat schaap en dat paard stelen en dan den boer zelf naakt in een put zien te krijgen, en dat
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • boer
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

mop uit 1926
 • 2. Ze zijn daar erg dom. Een boer zei eens tot zijn zoon: 'Als ge raadt hoeveel appelen ik in mijn handen heb, krijgt
 • ge ze alle bei.' Een andere boer kreeg zijn dochter thuis. Ze had een ongelukje gehad. Toen zei die boer, op den
 • H.J.M. Kunst
 • boer
 • Voorbeelden van domheid.

sage uit 2003
 • 12- Kapelle, Zeeland, 28-07-2003 Rapport van R. Kunst Vanuit de trein had iemand een graancirkel in het veld naast de
 • spoordijk gezien nabij het dorpje Kapelle in de provincie Zeeland. De dag waarop de melder de graancirkel gezien had was de boer
 • R. Kunst
 • R. Kunst
 • boer
 • Verteller onderzoekt een graancirkel en neemt lichtbollen waar.
1065.jpg
1066.jpg
1067.jpg

raadsel uit 2002
 • 4. Een boer heeft 16 schapen. Allen, met uitzondering van 9, gaan dood. Hoeveel levende schapen houdt de boer over
 • ? [Antwoord: 8; allen = 17 = 16 schapen + 1 boer; 9 overleven = 1 boer + 8 schapen] (Toegezonden per email op 6 mei 2002 vanuit
 • R. Kunst
 • Een boer heeft 16 schapen. Allen, met uitzondering van 9, gaan dood. Hoeveel levende schapen houdt de boer over?
 • boer
 • Een boer heeft 16 schapen. Allen, met uitzondering van 9, gaan dood. Hoeveel levende schapen houdt de boer over?

broodjeaapverhaal uit 2003
 • -Apparently-To: dcccs@yahoogroups.com To: dcccs@yahoogroups.com From: "LR Kunst" [...] X-Originating-IP: 195.121.63.82 X-Yahoo
 • gelopen en had volgens haar de dag van zijn leven. De boer nam er geen genoegen mee en heeft aangifte gedaan van vernieling
 • R. Kunst
 • Ouders met een paranormaal kind bezoeken een graancirkel in Standdaarbuiten. De boer is boos en doet aangifte tegen de
 • boer
 • Ouders met een paranormaal kind bezoeken een graancirkel in Standdaarbuiten. De boer is boos en doet aangifte tegen de bezoekers wegens vernieling - aldus een krant.

mop uit 1659
 • dan u kunst, sey d'ander, Zeer wel, zey den Boer, nemende 't gebraet, dat in des anders schotel ley, en leyde dat in sijn
 • Geestigh Refreyn van een Boer. In de stadt Breda, placht men een Rethorijckers-kaamer te hebben, al waer eenige lief
 • Geestigh Refreyn van een Boer.
 • Een boer is bij een bijeenkomst van rederijkers om zijn kunsten te laten zien. Hij kan namelijk voegen en dichten, maar
 • boer
 • kunst
 • Een boer is bij een bijeenkomst van rederijkers om zijn kunsten te laten zien. Hij kan namelijk voegen en dichten, maar niet in de betekenis van rijmen.

sage uit 1970
 • , overkwam iets dergelijks en hij moest achter zijn biggen aanrennen, de werf op. Eens reed daar een boer van de weg af het water
 • brede water naar de overkant en kwam helemaal droog aan. Maar die wist blijkbaar meer van de kunst dan die toverheks
 • boer
 • kunst
 • Vrouw van molenaar zet paarden vast, laat dieren ontsnappen, helpt paard en wagen uit het water met een touw

mop uit 1659
 • Den botten Boer. Een onwetende boer, die om sijn onkennis, onder het Menschelijck gheslacht niet behoorde ghereeckent
 • ? Honds-vot, sey de Boer, mijn Neus is oock roodt, maer daerom brandt hy my niet. Wel, sey de Smit, je soudt er dan eens op
 • Den botten Boer.
 • Een domme boer verbrandt zijn vingers aan heet ijzerwerk bij een smid. De smid zegt dat hij er op had moeten spugen, en
 • als het gaat sissen, weet hij dat het heet is. Die truc gebruikt de boer 's avonds bij het eten ook.
 • boer
 • Een domme boer verbrandt zijn vingers aan heet ijzerwerk bij een smid. De smid zegt dat hij er op had moeten spugen, en als het gaat sissen, weet hij dat het heet is. Die truc gebruikt de boer 's…

mop uit 1651
 • Een boer quam bij een doctor raet vraegen voor sijn siecke vrouw. De doctor alles wel verstaen hebbende seyde dat hij
 • sijn wijf soo ras als hij te huys quam een loutere klisteer moest setten. De boer dee het en sach sijn vrouw des
 • Een boer kon op advies van een arts zijn vrouw genezen met een klysma. Daarna begon hij te huilen, omdat hij bedacht
 • boer
 • Een boer kon op advies van een arts zijn vrouw genezen met een klysma. Daarna begon hij te huilen, omdat hij bedacht dat hij op die manier ook het leven van zijn moeder met nog een paar jaar had…

mop uit 1651
 • Een boer siende eenige naeckte beelden geschildert vraegde wat het was. Men antwoorde hem: 'Het is poëterij.' 'Ick
 • Een boer zag een schildering van enkele naakte beelden en vroeg wat het was. Hij kreeg als antwoord dat het poëterij
 • , dichtkunst was. De boer zei hierop: 'Ik dacht dat het potterij was, omdat ik zoveel naakte mannen en vrouwen zag.'
 • boer
 • kunst
 • Een boer zag een schildering van enkele naakte beelden en vroeg wat het was. Hij kreeg als antwoord dat het poëterij, dichtkunst was. De boer zei hierop: 'Ik dacht dat het potterij was, omdat ik…

sage uit 2008
 • boer
 • kunst
 • De Kardoes- of Helhond stond bekend als spookdier. Het beest kondigde dood en ongeluk aan.
hellehond_1kl.jpg
hellehond_2kl.jpg
hellehond_3kl.jpg
hellehond_4kl.jpg