Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

49 resultaten voor " zwarte kunst"

sage uit 1953
 • huiskamer verliet. Na het overlijden van "Herke Ooievaar" is ook het geheim van zijn zwarte kunst verdwenen en is de vertelling
 • huiskamer verlaat. Met zijn dood is ook zijn zwarte kunst verloren gegaan.
 • geld
 • kunst
 • Een veehouder kan bedelaars een half uur voor zijn poort laten stilstaan. Pas als hij roept dat ze weer door kunnen lopen, komen de bedelaars weer in beweging. Bovendien kan de man alle deuren in zijn…

sage uit 1950
 • Op 'e Sawnbulten wenne in âld bryk wyfke, dat kwealik roan. Mar likegoed, troch har swarte kunst wie se samar in ein út
 • In Sawnbulten woont een oud vreemd vrouwtje dat mank loopt. Desondanks is ze door haar zwarte magie rijk geworden. Haar
 • geld
 • kunst
 • In Sawnbulten woont een oud vreemd vrouwtje dat mank loopt. Desondanks is ze door haar zwarte magie rijk geworden. Haar eigen man is bang voor haar.

sprookje uit 1903
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde. Een boer ging met zijn beugeltasch naar de markt en daar was goed
 • doen. Die soldaat verstond namelijk de vrije kunst. "Pas jij nou op," zei hij tegen den boer, "dan zal ik de politie halen
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde.
 • geld in hun zakken te stoppen. Door toedoen van zwarte kunst door de soldaat zitten ze volkomen verstijfd. Dan gaan de boer
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze
 • geld
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze zoeken onderdak in een herberg. Er komen twaalf mannen binnen met wie ze moeten…

sage uit 1922
 • Een Zuiderwouder vertelde mij in 1911 het volgende: In de Haarlemmermeer was iemand, die de vrije of zwarte kunst
 • geheimzinnige kunst) en dat kan hij alleen, als hij iemand vindt, die die leeren wil, want ze hebben er erge last van. Ze hebben een
 • geld
 • kunst
 • Man wil wel van iemand leren toveren, maar wordt gewaarschuwd dat de persoon graag van het toveren af wil komen. Van het boekje met de kunsten kan zo iemand niet afkomen, het komt steeds terug. Ze…

sprookje uit 1990
 • teruggevraagd? Had ik het maar nooit gedaan!' 'Zwarte kunst,' wist iedereen. 'Ik ga weer naar het bos,' zei Olifant-Anansi
 • Lessen in lenen (1) Meester Superspin Anansi had honger. Geld moet ik hebben, dacht hij, wie geld heeft, hoeft geen
 • iedereen leed gebrek'. Daarom moet Anansi wel listen verzinnen om aan eten of aan geld te komen! Zwarte kunst is natuurlijk
 • gaan vragen om zijn geld en zelfs dreigde met moord. Anansi spuugde toen op hem en sindsdien is hij ziek. Zwarte kunst
 • Anansi zit zonder geld en besluit te gaan lenen bij zijn vrienden, maar overal krijgt hij te horen dat hij het geld
 • zwarte kunst
 • geld
 • Anansi zit zonder geld en besluit te gaan lenen bij zijn vrienden, maar overal krijgt hij te horen dat hij het geld terug moet betalen. Tijger Tigri dreigt zelfs met moord als Anansi niet met geld…

sage uit 1967
 • Een sinaasappelverkoper kwam bij een arme vrouw aan de deur. Hij zei dat hij haar wel aan geld kon helpen. Dan zou ze
 • met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen lopen. Bij de kerkdeur zou ze elke keer
 • geld
 • kunst
 • Een sinaasappelverkoper kwam bij een arme vrouw aan de deur. Hij zei dat hij haar wel aan geld kon helpen. Dan zou ze met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen…

sprookje uit 1888
 • woorden van de zwarte kunst, en lei haar stoksken op den kop van den halven haan. Twaalf uren sloeg de klok... Pardaf! zei ze
 • geld hebben, dan kunnen wij alles! en ze zei: "Laat ons hem zenden naar het hof van meneer van Bruinkasteel, om drij
 • rijk heer om hem terug te laten komen met geld. De halve haan komt onderweg twee dieven tegen, die met hem mee gaan door
 • bij de haan. Als de haan geld vraagt aan de rijke heer, wordt hij in het hok bij de kuikens gegooid. De haan vraagt de
 • geld
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sage uit 1934
 • bij 't knappende plaggenvuur. Ward dacht slechts aan geld! Hij droeg zijn spaarduit op de bloote borst in een leeren
 • veilig was, had hij 't geld voor den dag gehaald, en telde dan in 't blauwige maanlicht, aaiend en voorzichtig, bevoelend de
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 16
 • geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas gezien heeft. Ward ontkent stellig: 'Ik
 • geld
 • Kunst, Hub.
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

sprookje uit 2008
 • koffiemachines, chromen tafels, stoelen, kunst aan de muur, theaterlamp aan het plafond, en elke donderdagavond, vrijdagavond en
 • zwarte Saab cabrio voor de deur van 't theehuis. De eigenaar van 't koffiehuis kwam binnen. "Ha Chang! Lekker druk man
 • geld
 • Chang heeft een theehuis en krijgt op een dag een cadeau van Li, één van zijn vaste klanten. Het is een tekening van een kraanvogel die echt kan dansen zodra je klapt. Deze mag maar één keer per…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • - Lang zal hij leven! - O ja? Waarvan?

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • Bedelaar: "Mag ik een kwartje voor een boterham." Dame: "Dat weet ik niet, laat me die boterham eens zien!"

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • - "Die man heeft me een paar miljoen opgebracht." - "Hoezo?" - "Hij verbood me met zijn dochter te trouwen."

mop uit 1996
 • Iemand tegen zangeres: "Ik hoorde dat je zingt. Wie heeft je dat geleerd en heb je je geld al terug?"
 • R. Kunst
 • Iemand tegen zangeres: "Ik hoorde dat je zingt. Wie heeft je dat geleerd en heb je je geld al terug?"
 • geld
 • Iemand tegen zangeres: "Ik hoorde dat je zingt. Wie heeft je dat geleerd en heb je je geld al terug?"

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • vals geld
 • Hoe maakt een Belgische valsmunter briefjes van 100 franc? Hij haalt één nul van de briefjes van duizend.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • Belgische bankrover tegen bankmedewerker: "Honderdduizend frank op mijn rekening overschrijven, meteen!!"

raadsel uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • - Waarvoor staat cent? - Chinezen eten nasi. - En de t dan? - Die drinken ze 's middags

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • Napoleon:"Mijn portemonnee is gestolen." Hitler: "Hij heeft het gedaan." Jezus: "Ik weet van niks." Manneke Pis: "En dan ben ik de lul."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • Stapt een man een café binnen en vraagt, "Mag ik", om zich heen kijkend, "twee condooms?" en betaalt met ƒ100,- Vrouw: "Kunt u passen?" Man: "Nee, ze zijn voor mijn broer."

mop uit 1651
 • voor sijn kunst en moeyte geven. R. 'Och heer, excuseert mij, ick neem geen geld van luyden van mijn neering.'
 • Een dokter liet bij zijn paard een aderlating doen door een hoefsmid, en wou deze wat geld geven voor de moeite. De
 • hoefsmid wilde echter geen geld van mensen van zijn eigen beroepsgroep aannemen.
 • geld
 • Een dokter liet bij zijn paard een aderlating doen door een hoefsmid, en wou deze wat geld geven voor de moeite. De hoefsmid wilde echter geen geld van mensen van zijn eigen beroepsgroep aannemen.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • "Heb je alles wel goed overwogen, Tonia", vraagt moeder. "Jij wil met die oude miljonair trouwen en de rest van je leven naast hem doorbrengen?" "Dat heb ik niet gezegd. Ik zei: de rest van zijn…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geld
 • Een man gaat naar de geldautomaat, toetst alles is, toen stond erop het beeldscherm "even wachten a.u.b", dus de man ging even naar de slager.

sage uit 1888
 • De Mont vermeldt dat deze sage ook bestaat te Wezemael, Aerschot en Leuven. Te Wezemael, zie Kunst-en Letterblad, 1842
 • , p.79, heet de held: Onnozele Jan. Voor Leuven, zie Kunst-en Letterblad, 1843, p.24.
 • geld
 • Een man met een viool komt op een nacht langs een kasteel. Hij heeft het kasteel nog nooit eerder op die plaats gezien. Hij wordt uitgenodigd iets te spelen en krijgt als dank goudstukken, die hij in…

mop uit 1651
 • jasje voor zichzelf. Tegen zijn klant zei hij dat er niets was overgebleven. Toen hij later zijn geld kwam halen, had hij
 • echter het jasje aan, en de klant herkende zijn stof. Toen zei de kleermaker: "Beter uw stof dan mijn kunst verloren."
 • geld
 • kunst
 • Een man wilde van fraaie stof een jasje laten maken door een kleermaker. Die maakte van de stof die overbleef ook een jasje voor zichzelf. Tegen zijn klant zei hij dat er niets was overgebleven. Toen…

legende uit 1923
 • meester Abbo van Limoges leerde hij de kunst van goudsmeden en ging zich daarna te Parijs in het vak bekwamen. Zijn faam drong
 • munten van Clotharius en zijn opvolger Dagobert bewaard gebleven, die zijn teeken dragen. Met het geld dat hij verwierf
 • geld
 • kunst
 • Een adelaar beschutte de zwangere moeder van Eligius tegen de zon, hetgeen de koning zag en voor peet stond. Eligius werd een goudsmid en maakte een troon voor de koning, die hem tot zijn muntmeester…

sage uit 1903
 • Van een roover die de vrije kunst verstond. In de buurt van Nieuwendam was in vroeger jaren een roover dien ze maar
 • Van een roover die de vrije kunst verstond.
 • geld
 • Een rover beheerst de toverkunst. Als hij in een herberg een borreltje drinkt, merkt hij dat er dienders binnenkomen die hem willen oppakken. Zodra hij zijn lege glas ondersteboven op tafel zet, zet…