Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

41 resultaten voor " zwarte kunst"

sage uit 1923
 • Toovenaars. Omstreeks 1850 leefde in Middelburg een dokter, die de zwarte kunst kende, gelukkig deed hij er geen kwaad
 • zeggen, waar haar man was. De dokter is toen naar zijn kamer gogaan, heeft de deur op slot gedaan, en is heelemaal naakt op
 • aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar na afloop haar man in een café in
 • Een vrouw, die zich ongerust maakt over haar man, die de Schelde moest oversteken in dichte mist, vraagt de dokter, die
 • kunst
 • man
 • Een vrouw, die zich ongerust maakt over haar man, die de Schelde moest oversteken in dichte mist, vraagt de dokter, die aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar…
1177.jpg

sage uit 1590
 • marechaussees, die de zwarte kunst kende, heeft hen er eindelijk van afgeholpen. Later vertelde hij wie het hen geleverd had; — een
 • Toovenaars. Op een hofstee van het gehucht het Zwaantje, bij Terneuzen, ging het maar raar toe. Eens toen man en vrouw
 • kunst
 • man
 • Op een boerderij gebeuren vreemde dingen: een kat trok de kleren van de stoel, de wieg slingerde heen en weer, de gordijnen schoven open en dicht en op een keer liep de wei vol met konijnen, zodat je…

sage uit 1921
 • heksenmeester, die nog beter de zwarte kunst verstond, het kind onttooverd. Het heet dat de dader toen door het stadsbestuur buiten
 • bestolen, waarom men haar op wilde zeggen Het dochtertje ging de boodschap overbrengen. De man van de waschvrouw was alleen
 • Een meisje komt de wasvrouw opzeggen, omdat ze steelt, en wordt door de man van de wasvrouw op de schouder geklopt. Dan
 • kunst
 • man
 • Een meisje komt de wasvrouw opzeggen, omdat ze steelt, en wordt door de man van de wasvrouw op de schouder geklopt. Dan kent ze geen rust meer, wordt aan haar haar opgetrokken en in haar bed heen en…

sage uit 1923
 • minstens achttien jaar was, ook iemand die de zwarte kunst verstond. Zeventig jaar ongeveer zijn sinds dien tijd voorbij-gegaan
 • niet voorbij de woning van dien man, maar maakten een grooten omweg.
 • kunst
 • man
 • Een toverkundige knecht laat turven door het sleutelgat komen, die door de tuin wegmarcheren.

sage uit 1967
 • tsjerkedoar: 'Ik beveel me aan de duivel zijn kunsten.' Dan stiet der de trêdde kear in man oan 'e doar en dy jowt jo in
 • met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen lopen. Bij de kerkdeur zou ze elke keer
 • moeten zeggen: "Ik beveel me aan de duivel zijn kunsten." De derde keer zou er dan een man staan, die haar een tovermuntstuk
 • kunst
 • man
 • Een sinaasappelverkoper kwam bij een arme vrouw aan de deur. Hij zei dat hij haar wel aan geld kon helpen. Dan zou ze met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen…

sage uit 1911
 • Ik: "Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie." "Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man
 • Bij het waken bij een paard dat 's nachts door een nachtmerrie wordt bereden, betrappen de wakers een man die om
 • man
 • Bij het waken bij een paard dat 's nachts door een nachtmerrie wordt bereden, betrappen de wakers een man die om middernacht op het paard gaat zitten. Ze grijpen hem, zetten hem in het land op een hek…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • vasthangen, meende hij met eenen roover te doen te hebben! Hij kwam toegeloopen, en sloeg met den ovenstaak naar den man, die te
 • jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de zwarte kunst, gaat op weg om een poging te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • man
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sage uit 1892
 • , BB: 424. Vermelding: Sinninghe 1933: 72 (no. 92), 1964: 78; Bewerking: Biemans 1973: 15-16, Kunst 1968: 13. S.S481.4. 2
 • Op een nacht ziet een man een rij mannen in het zwart naar het kerkhof gaan, maar als hij ze opwacht komen ze niet
 • man
 • zwarte
 • Op een nacht ziet een man een rij mannen in het zwart naar het kerkhof gaan, maar als hij ze opwacht komen ze niet. Veel mensen zien een lijkstatie, maar de gedachte is dat alleen mensen die met de…

sage uit 1510
 • zwarte kunst
 • man
 • Proloog. Het 'evangelie vanden spinrocke' is wijd verbreid, maar wordt vaak in een spottende en vrouwonvriendelijke context aangehaald. De schrijver wil met het opschrijven van de in de evangeliën…

mop uit 1894
 • scheelde. "Ach, goede man," zei de roover, "ik ben een koopman in goud en juwelen. Terwijl ik door het bosch ging zijn roovers
 • mij komen overvallen, en hebben mij mijn kostbaarheden afgenomen; nu ben ik een arm man geworden." "Zoo, arme stakker
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • man
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1894
 • onderwezen wordt en zoo was die zoon onderwijl tot een flinken man opgegroeid. Toen riep op een goeden dag de vader hem bij zich
 • overvallen en mij al mijn kostbaarheden afgenomen, en nu ben ik een arm man geworden." "Wel, arme stakkerd," zei de boer, "dan
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • man
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sage uit 1969
 • Klaes Kunst droech syn eigen holle samar ûnder 'e earm, ha se my wolris forteld.
 • Klaas Kunst droeg zijn eigen hoofd onder zijn arm.
 • Klaes Kunst
 • man
 • Klaas Kunst droeg zijn eigen hoofd onder zijn arm.

Trefwoorden: arm, dragen, hoofd, man, toverij


sage uit 1859
 • Heksen aan het werk Als je vroeger tachtig jaar en tegelijk arm was, dan kon je 'n wondere kunst. Je kon dan iemand de
 • koorts op het lijf jagen en kinderen den "ouwen man" geven, dan konden ze niet meer groeien. Ook kon je een voer hooi doen
 • Mensen boven de tachtig kunnen iemand de koorts op het lijf jagen en kinderen de "oude man" geven, zodat ze niet meer
 • kunst
 • man
 • Mensen boven de tachtig kunnen iemand de koorts op het lijf jagen en kinderen de "oude man" geven, zodat ze niet meer groeien.

sage uit 1972
 • Der wie froeger in man, fortelde ús mem, ik leau dat dy Klaes Kunst hiet. Dy hie op in kear de mage oer de line. Dy hie
 • Een man had zijn maag eens over de waslijn gehangen. Een hond ging er met zijn maag vandoor maar de man wist hem weer
 • Klaes Kunst
 • man
 • Een man had zijn maag eens over de waslijn gehangen. Een hond ging er met zijn maag vandoor maar de man wist hem weer te pakken te krijgen. Toen deed hij zijn maag weer in.

raadsel uit 2002
 • 5. Is het in Rusland toegestaan, dat een man met de zus van zijn weduwe trouwt? [Antwoord: Nee; als de vrouw weduwe is
 • , dan is de man dood] (Toegezonden per email op 6 mei 2002 vanuit Oosterhout)
 • R. Kunst
 • Is het in Rusland toegestaan, dat een man met de zus van zijn weduwe trouwt?
 • man
 • Is het in Rusland toegestaan, dat een man met de zus van zijn weduwe trouwt?

Trefwoorden: dood, huwen, man, toestaan, trouwen, weduwe, wet, zuster


sage uit 1903
 • Op drie verschillende manieren, doch in hoofdzaken overeenkomend werd mij medegedeeld hoe iemand de kunst verstond om
 • een kaarteblad, klaverenboer, om een flesch jenever uit te sturen. Terwijl het kaarteblad op tocht was viel de man
 • Manier waarop iemand een speelkaart een fles drank kan laten halen. Terwijl de speelkaart onderweg is raakt de man
 • , komt de man bij.
 • kunst
 • man
 • Manier waarop iemand een speelkaart een fles drank kan laten halen. Terwijl de speelkaart onderweg is raakt de man bewusteloos of heeft het op een andere manier moeilijk. Als na enige minuten de…

sage uit 1962
 • muizen. De man had die kunst gekregen door in 'n boekske te lezen. Hij is er voor naar de paters van de Achelse Kluis gegaan
 • verteld werd. Hij ontkende dit, maar even later was de vloer vol muizen. De man had die kunst gekregen door in een boek te
 • man
 • Tijdens een waakbeurt bij een dode vroeg men aan een der wakers of hij inderdaad muizen kon maken zoals over hem verteld werd. Hij ontkende dit, maar even later was de vloer vol muizen. De man had die…

mop uit 1881
 • boogje. Toen zou de man zijn kunst vertoonen, maar toen hij beginnen zou, zei de vrouw: "Hei, hei, hei, afblijven! Ik ben er
 • Een vrouw en een man wedden wie het verst een kleine boodschap zou doen. De man zei: "Dat win ik natuurlijk," maar de
 • Man en vrouw wedden wie het verst kan plassen. De man mag zijn handen niet gebruiken en pist op zijn schoenen en
 • kunst
 • man
 • Man en vrouw wedden wie het verst kan plassen. De man mag zijn handen niet gebruiken en pist op zijn schoenen en verliest.

sage uit 1966
 • , mar dan matte jimme ús earst dy frije kunst leare. Hwant wy wolle as man en wiif mei jimme gelyk stean kinne. Dat like de
 • tsjoensters. Sy woenen alle trije wol graech in man ha, mar sy krigen noait oansyk. Dat kaem omdat se de frije kúnst útoefenen
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie
 • mannen geven te kennen dat ze alleen met de heksen willen trouwen als die hen ook de beginselen van de vrije kunst bijbrengen
 • man
 • vrije kunst
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie gereformeerde ouderlingen willen wat meer van die duivelskunsten weten en gaan op een…

mop uit 1996
 • Er liep een man langs een huis en opeens valt er stront op zijn kop. Die man belt aan en hij vertelt wat er gebeurd was
 • . De vader vroeg: "Was het Gisteren?" Man: "Nee, vandaag." Vader: "Was het Pudding?" Man: "Nee, het was poep."
 • R. Kunst
 • Er liep een man langs een huis en opeens valt er stront op zijn kop. Die man belt aan en hij vertelt wat er gebeurd was
 • . De vader vroeg: "Was het Gisteren?" Man: "Nee, vandaag." Vader: "Was het Pudding?" Man: "Nee, het was poep."
 • man
 • Er liep een man langs een huis en opeens valt er stront op zijn kop. Die man belt aan en hij vertelt wat er gebeurd was. De vader vroeg: "Was het Gisteren?" Man: "Nee, vandaag." Vader: "Was het…

mop uit 1996
 • Een man en vrouw staan voor de etalage en de vrouw zit te staren naar een mooi horloge en de man vraagt: "Vind je dat
 • horloge mooi?" Vrouw: "Ja, schitterend." Man: "Dan gaan we morgen weer kijken."
 • R. Kunst
 • Een man en vrouw staan voor de etalage en de vrouw zit te staren naar een mooi horloge en de man vraagt: "Vind je dat
 • horloge mooi?" Vrouw: "Ja, schitterend." Man: "Dan gaan we morgen weer kijken."
 • man
 • Een man en vrouw staan voor de etalage en de vrouw zit te staren naar een mooi horloge en de man vraagt: "Vind je dat horloge mooi?" Vrouw: "Ja, schitterend." Man: "Dan gaan we morgen weer kijken."

mop uit 1996
 • Man en een vrouw staan voor een huis, ze willen het verbouwen. Man: "We nemen gewoon dubbele glazen." Vrouw: "Ja, maar
 • R. Kunst
 • Man en een vrouw staan voor een huis, ze willen het verbouwen. Man: "We nemen gewoon dubbele glazen." Vrouw: "Ja, maar
 • man
 • Man en een vrouw staan voor een huis, ze willen het verbouwen. Man: "We nemen gewoon dubbele glazen." Vrouw: "Ja, maar dan gevuld met sherry."

mop uit 1996
 • Man en vrouw hebben ruzie. Vrouw: "Ik had wel tien keer kunnen trouwen voordat ik jou leerde kennen en die tien mannen
 • waren stuk voor stuk verstandiger dan jij." Man: "Dat hebben ze wel bewezen."
 • R. Kunst
 • Man en vrouw hebben ruzie. Vrouw: "Ik had wel tien keer kunnen trouwen voordat ik jou leerde kennen en die tien mannen
 • waren stuk voor stuk verstandiger dan jij." Man: "Dat hebben ze wel bewezen."
 • man
 • Man en vrouw hebben ruzie. Vrouw: "Ik had wel tien keer kunnen trouwen voordat ik jou leerde kennen en die tien mannen waren stuk voor stuk verstandiger dan jij." Man: "Dat hebben ze wel bewezen."

sage uit 1966
 • Een man was een keer op weg naar Leeuwarden, toen hij met zijn hondenkar over een brug heen wilde gaan. Met geen
 • het toch. Even later liep Jehannes grijnzend naast hem. Toen hij de man vroeg: "Ging het daarnet niet zo best?", wist de
 • kunst
 • man
 • Een man was een keer op weg naar Leeuwarden, toen hij met zijn hondenkar over een brug heen wilde gaan. Met geen mogelijkheid kreeg hij zijn honden vooruit, het leek zelfs wel of er van achteren aan…

sage uit 1968
 • kunst
 • man
 • Imke de Jong kon toveren. Een vrouw beweerde dat hij haar kleren niet van het lijf zou krijgen. Imke liet haar kleren zakken totdat ze alleen nog maar in haar hemd stond. Hij vroeg of dat ook nog uit…