Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

35 resultaten voor " zwarte kunst"

sage uit 1966
 • zwarte paard'.
 • . De tovenaar heeft zijn kunst uit een toverboekje.
 • Het Zwarte Paard
 • paard
 • Een tovenaar danst een jaar na de begrafenis op het graf van zijn broer in een poging een opstanding te bewerkstelligen. De tovenaar heeft zijn kunst uit een toverboekje.

sage uit 1901
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. D. Willem v. d. H. ging eens naar Purmerend. Toen reed hem een boer
 • daarna stond de boer stil: er haperde wat aan den wagen. Nauwelijks was hij weer op rit, of het paard bleef staan. En zoo
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. D.
 • paard
 • Voorbeelden van toverij en vastzetten.

sage uit 1903
 • Iemand, die de zwarte kunst verstaat en wagens wil laten stilstaan, moet eerst vragen of hij mee mag rijden. Bij
 • weigering prevelt hij iets, waarop het paard kreupel wordt en hem niet kan voorbij komen. Mag hij eindelijk meerijden, dan
 • het paard kreupel wordt, als hij mag meerijden prevelt hij weer wat en is het paard genezen.
 • kunst
 • paard
 • Tovenaar die wagens wil laten stilstaan moet eerst vragen of hij mag meerijden. Bij weigering prevelt hij iets waarop het paard kreupel wordt, als hij mag meerijden prevelt hij weer wat en is het…

sage uit 1894
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. C. Aan den grooten weg tusschen Schipluiden en Delft stond vroeger de
 • hun paard niet verder wilde. Dan moesten die lui bij de oude molenaarsvrouw aankloppen en haar vragen of ze hun asjeblieft
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. C.
 • paard
 • Langs de tovermolen tussen Schipluiden en Delft kon men niet gaan zonder iets mee te maken: of de wagen bleef vaststaan, of de dieren liepen weg, of men raakte te water. Voor hulp moest men dan naar…

sage uit 1901
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. Herk O., die voor jaren te Berkhout leefde, verstond de zwarte kunst. Die
 • geloofde evenwel niet dat Herk de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan (2) en heeft bij hem gegeten. Toen
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden.
 • Een tovenaar heeft zwarte kunst geleerd uit een toverboekje. Een zekere tovenaar is tot allerlei kunsten in staat. Op
 • heftig te stromen, dat schuit en paard achteruit gaan en aan de oever vast komen te liggen. Dit is het werk van een tovenaar
 • paard
 • zwarte
 • Een tovenaar heeft zwarte kunst geleerd uit een toverboekje. Een zekere tovenaar is tot allerlei kunsten in staat. Op visite schept hij tot hilariteit van de aanwezigen de illusie dat de anderen…

sage uit 1922
 • verstond evenwel zelf de zwarte kunst en merkte dus, wat de oorzaak was. Zonder iets te zeggen, sprong hij van zijn paard
 • volgende verhaal machtig wist te worden, dat ik hier nog bij inlasch: Een smid verstond de kunst om paarden te laten stil staan
 • Man die kan toveren zet het paard vast van iemand die ook kan toveren. Deze man weet dus wat er is gebeurd, en spreidt
 • kunst
 • paard
 • Man die kan toveren zet het paard vast van iemand die ook kan toveren. Deze man weet dus wat er is gebeurd, en spreidt zijn mantel uit over straat en trekt zijn sabel. De andere man weet het…

sage uit 1922
 • Een Zuiderwouder vertelde mij in 1911 het volgende: In de Haarlemmermeer was iemand, die de vrije of zwarte kunst
 • verstond. Als een paard en rijtuig hem vooruit was, kon hij het laten stil staan. Was hij weer een eind vooruit, dan kon hij
 • kunst
 • paard
 • Man wil wel van iemand leren toveren, maar wordt gewaarschuwd dat de persoon graag van het toveren af wil komen. Van het boekje met de kunsten kan zo iemand niet afkomen, het komt steeds terug. Ze…

sage uit 1911
 • ? Ziehier het resultaat. In de Haarlemmermeer was iemand, die de zwarte kunst verstond. Als een paard en rijtuig hem vooruit was
 • zwarte kunst
 • paard
 • Zegsman vertelt dat hij er eens aan heeft gedacht om van iemand te leren toveren. Een vriend waarschuwt hem dat die man graag van het toverboekje af wil, maar dat alleen kan doorgeven aan iemand die…
284.jpg

sage uit 1911
 • Ik: "Ja, ja, er is zoo nogal wat: kollen, zwarte kunst, nachtmerrie." "Maar met uwes welnemen: nachtmerrie is een man
 • . Dat hebben we ook bij ondervinding. Bij de vader van de ouwe Jaappie Postman was een paard, dat van de nachtmerrie gereden
 • Bij het waken bij een paard dat 's nachts door een nachtmerrie wordt bereden, betrappen de wakers een man die om
 • middernacht op het paard gaat zitten. Ze grijpen hem, zetten hem in het land op een hek en laten hem wat beloven. Daarna komt de
 • paard
 • Bij het waken bij een paard dat 's nachts door een nachtmerrie wordt bereden, betrappen de wakers een man die om middernacht op het paard gaat zitten. Ze grijpen hem, zetten hem in het land op een hek…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de zwarte kunst, gaat op weg om een poging te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • paard
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1888
 • woorden van de zwarte kunst, en lei haar stoksken op den kop van den halven haan. Twaalf uren sloeg de klok... Pardaf! zei ze
 • paard
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sage uit 1980
 • kwaad maakte. Zes dagen van de week zwoegde hij als een paard, maar 's zondags nam hij het ervan. Dan liep hij de herbergen
 • Bron: H. Kunst: Brabantsche sagen, Turnhout 1934, pp.24-30 Van een helhond wordt ook melding gemaakt in drie oude
 • Groningse dorpen: Tolbert, Rottum en Warffum. Het zwarte beest met zijn vurige ogen was volgens de Groningse beschrijving
 • paard
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en…

sage uit 1934
 • , verblindende schittering. Loom kabbelen de geelblinkende golven en lekken de randen der breede rivier. Daar ruizelen de zwarte
 • de Bommelerwaard. Hij is in volle wapenuitrusting, nergens is hij immers veilig. In gestrekten draf brengt z'n zwarte
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 117
 • een hinderlaag terecht. Folkert weet op zijn paard te ontkomen, de achtervolgers zitten hem op de hielen. Op een gegeven
 • paard
 • Kunst, Hub.
 • Ridder Folkert heeft opdracht gegeven een nieuwe burcht te bouwen. Op een nacht horen zijn werklieden mannen zingen. Uit lichte nevel zien zij witte gestalten opdoemen, evenals een kerk. Enige maanden…

mop uit 1894
 • de Hoofdman, "er zal door het bosch een boer komen, zittende op een paard, en achter het paard loopt een schaap met een
 • schelletje onder de keel; het schaap zit aan het paard zijn staart vastgebonden. Nu moet gij het schaap stelen, ook het paard, en
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • paard
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1894
 • paard. Achter dat paard loopt een schaap met een schelletje om den hals en dat schaap is aan het paard zijn staart
 • vastgebonden. Nu moet je dien boer dat schaap en dat paard stelen en dan den boer zelf naakt in een put zien te krijgen, en dat
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • paard
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sage uit 1901
 • Vandaag hoorde ik weer van een meid in de Purmer die een prachtig paard en rijtuig liet stilstaan, omdat haar vrouw het
 • zoo graag zien wou. Maar de vrouw was niet ingenomen met haar kunst en joeg de kol weg.
 • De mevrouw van een meid wil graag zien hoe die een paard en rijtuig kan vastzetten, maar ze waardeert het toch niet en
 • kunst
 • paard
 • De mevrouw van een meid wil graag zien hoe die een paard en rijtuig kan vastzetten, maar ze waardeert het toch niet en jaagt de meid weg.

sage uit 1966
 • fan 'e âlderlingen to praten. Hy sei: "Wy ha wolris heard, dat jimme oan 'e frije kunst dogge. Wy wolle wol in frou ha
 • , mar dan matte jimme ús earst dy frije kunst leare. Hwant wy wolle as man en wiif mei jimme gelyk stean kinne. Dat like de
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie
 • mannen geven te kennen dat ze alleen met de heksen willen trouwen als die hen ook de beginselen van de vrije kunst bijbrengen
 • paard
 • vrije kunst
 • Drie heksen willen graag een man hebben, maar niemand wil met hen trouwen omdat ze de vrije kunst beoefenen. Drie gereformeerde ouderlingen willen wat meer van die duivelskunsten weten en gaan op een…

mop uit 1651
 • voor sijn kunst en moeyte geven. R. 'Och heer, excuseert mij, ick neem geen geld van luyden van mijn neering.'
 • Een dokter liet bij zijn paard een aderlating doen door een hoefsmid, en wou deze wat geld geven voor de moeite. De
 • paard
 • Een dokter liet bij zijn paard een aderlating doen door een hoefsmid, en wou deze wat geld geven voor de moeite. De hoefsmid wilde echter geen geld van mensen van zijn eigen beroepsgroep aannemen.

sage uit 1974
 • Man zet paard vast, en laat het paard gaan.
 • kunst
 • paard
 • Man zet paard vast, en laat het paard gaan.

sage uit 1963
 • maar naar huis; alles is in orde". En dat kwam zo uit ok. En ze konde op een keer 't paard niet uit 't water krijge. Ze
 • gonge hene en vrouw Van Dijk hale. Ze kwam en 't paard kwam uit 't water.
 • zo. Een andere keer had ze ook een paard uit het water gekregen.
 • kunst
 • paard
 • Mevrouw Van Dijk uit Hekendorp had een zwart draadje om haar vinger, waarmee ze kunsten deed. Bij een bevalling kwam het kind maar niet, waarna ze naar mevrouw Van Dijk gingen. "Ga maar naar huis" zei…

mop uit 1901
 • Deer was ers een knecht die lange jare bij een dokter edaan had en zoodoende de kunst al zoo een bietje of ekéke had
 • spaarcentjes een paard en wage, huurde een prachtig huis en zette an zijn huis een bordje waarop stong: Profezor. Nou had ie een
 • kunst
 • paard
 • Knecht neemt ontslag bij de dokter waar hij werkt en begint in een ander land voor zichzelf. Voor de remedies gebruikt hij het rad van avontuur, en geneest veel patiënten. Ook een patiënt van zijn…

sage uit 1888
 • De Mont verwijst naar 'Kludde' In: Kunst-en Letterblad (1840) 49 en 'De Nikker op het slot van Lichtervelde'. In:ibid
 • . (1843) 15, met de toevoeging dat bij de laatste ook sprake is van een waterduivel die zich in een paard verandert.
 • Paardeknechten moeten acht paarden bewaken. In totaal zijn er negen paarden, maar ze kunnen niet meer zien welk paard
 • het vreemde paard is. Ze besluiten daarom alle paarden naar de stal te brengen. Ze moeten een beek over en dan begint een
 • paard
 • Paardeknechten moeten acht paarden bewaken. In totaal zijn er negen paarden, maar ze kunnen niet meer zien welk paard het vreemde paard is. Ze besluiten daarom alle paarden naar de stal te brengen. Ze…

sage uit 1965
 • Pjed = paard
 • Een heks wil de kunst aan haar dochter leren, zodat ze op ook op een bezemsteel kan vliegen. De formule met "de
 • paard
 • Een heks wil de kunst aan haar dochter leren, zodat ze op ook op een bezemsteel kan vliegen. De formule met "de schoorsteen uit, over heggen en struiken" wordt door de dochter verkeerd uitgesproken…

mop uit 1651
 • toegaen?' R. 'Ick hadde eens een merry dien ick het leerde.' R. 'Maer hoe liep het af'?' R. 'Heel wel, maer doe het de kunst
 • Iemand klaagt tegen Jaap dat die teveel kostgeld voor zijn paard vraagt. Jaap laat weten dat hij het niet voor minder
 • kan doen. De man zal het dier dan misschien maar beter te koop kunnen aanbieden, tenzij hij het paard zal leren vasten. De
 • paard
 • Iemand klaagt tegen Jaap dat die teveel kostgeld voor zijn paard vraagt. Jaap laat weten dat hij het niet voor minder kan doen. De man zal het dier dan misschien maar beter te koop kunnen aanbieden,…

sprookje uit 1970
 • met beide handen aan, en nadat hij een half jaar lang zijn heer gediend had, had hij het al ver gebracht in de kunst van
 • ?" "Neen," zei de jongen naar waarheid. "In het bos is stellig geen koe te vinden." De kunst om zich in een dier te veranderen
 • mens. Dan neemt de jongen de gedaante van een paard aan. Het paard wordt door de tovenaar gekocht. De tovenaar merkt wie
 • het paard werkelijk is en wil hem laten brandmerken. De jongen verandert zich in een haas en gaat er vliegensvlug vandoor
 • paard
 • Een jongen wordt leerling bij een tovenaar en leest in een boek hoe hij zich in een dier of voorwerp kan veranderen. Zonder dat de tovenaar het weet, verandert hij zich in een koe. De koe wordt op de…
Madam_Mim.jpg