Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Word count group

15 resultaten voor " zwarte kunst"

sage uit 1923
 • Toovenaars. Omstreeks 1850 leefde in Middelburg een dokter, die de zwarte kunst kende, gelukkig deed hij er geen kwaad
 • mee. Integendeel. Op een dag dat het vreeselijk mistte, moest iemand uit de stad de Schelde oversteken. Zijn vrouw was 's
 • aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar na afloop haar man in een café in
 • kunst
 • stad
 • Een vrouw, die zich ongerust maakt over haar man, die de Schelde moest oversteken in dichte mist, vraagt de dokter, die aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar…
1177.jpg

sprookje uit 1903
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde. Een boer ging met zijn beugeltasch naar de markt en daar was goed
 • ?" De boer zei het hem en toevallig moest de soldaat naar dezelfde stad omdat hij daar in garnizoen lag. De boer was in 't
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde.
 • geld in hun zakken te stoppen. Door toedoen van zwarte kunst door de soldaat zitten ze volkomen verstijfd. Dan gaan de boer
 • stad
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze zoeken onderdak in een herberg. Er komen twaalf mannen binnen met wie ze moeten…

sage uit 1923
 • rondspookten. [De verteller verwart een verhaal van "zwarte kunst", met de verschijning van de witte juffer. Het komt vaak voor dat
 • riep hij ons nog na, dat hij ons wel zou krijgen. 't Duurde een heelen tijd voor we onze zaken in de stad hadden afgedaan
 • A. J. de Zwarte
 • stad
 • Twee broers, 's avonds op de terugweg naar hun dorp, zien opeens een witte dame voor de wagen zweven en de een slaat met zijn zweep ernaar, waarop ze ineens op de disselboom zit, maar bij het dorp is…

sage uit 1938
 • genaamd, die bisschop was in de orde van Predikheeren. Deze Albertus wist veel van de nigromatie oftewel zwarte kunst, meer
 • Ten tijde van den roomsch-koning Willem de tweede woonde er een magister in de stad Keulen, Albert van Regensburg
 • zwarte kunst
 • stad
 • Koning Willem komt bij Albert van Regensburg eten in de boomgaard. Eerst is het winter maar ineens verandert het in zomer, waarna na het eten de winter weer terugkeert. Albert vraagt de koning of hij…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • de schêper den zadel op zijn kreupel paerd, en reed alzoo de baan op... Wanneer hij aan den ingang der stad kwam, zag een
 • jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de zwarte kunst, gaat op weg om een poging te
 • gezelschap verder. Bij de stad aangekomen komt er nog een bakker bij. Als de man met de sleep voorbij het paleis rijdt, schiet de
 • stad
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sage uit 1934
 • . En in hun roeiboten zijn ze den breeden stroom opgevaren, tot ze in de verte de muren der stad Breda zagen oprijzen. Ze
 • Brenno, een forsch, donker-uitziend man, die op z'n zwarte paard gezeten, de poorters van Breda schrik aanjoeg, wanneer hij
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 50
 • stad
 • Kunst, Hub.
 • Hoe Denen zich in Brabant vestigden en rovend en plunderend dit gebied teisterden. En hoe door een list van Godevaert I, hertog van Brabant, de Brabanders verlost werden van de wrede Denen.

sage uit 1967
 • Beppe hat wolris forteld, dat Klaes Kunst ried op fjouwer hoeken fan 'e stêd tagelyk op 'e selde tiid ta de poarten út.
 • Klaas Kunst reed eens op vier hoeken van de stad tegelijk de poorten uit.
 • Klaes Kunst
 • Klaas Kunst
 • stad
 • Klaas Kunst reed eens op vier hoeken van de stad tegelijk de poorten uit.

Trefwoorden: 4, hoek, poort, rijden, stad, stadspoort, vier


mop uit 1996
 • R. Kunst
 • stad
 • Licht op rood, licht op groen. Er is altijd wel wat in Emmen te doen.

raadsel uit 2002
 • R. Kunst
 • stad
 • Een dokter woont in Nijmegen en heeft een broer in Maastricht, maar deze heeft geen broer in Nijmegen. Hoe kan dat?

Trefwoorden: arts, broer, dokter, stad, wonen


sage uit 1933
 • staan. Schouderophalend stonden ze hem ten laatste toe een proef van zijn kunst af te leggen. Toen voltooide de vreemdeling
 • kostbaarste werk aan, maar hij weigerde en verliet de stad weer. En zijn arbeid schonk hij aan Sint Jan. Nog heden kan men zijn
 • werk aanbieden weigert hij echter, en verlaat de stad weer.
 • kunst
 • stad
 • Een vreemdeling biedt zich aan bij de bouwmeesters van de Sint janskerk in 's-Hertogenbosch. De bouwmeesters staan hem toe zijn vaardigheden te tonen, waarop de vreemdeling een briljant staaltje…

sage uit 1934
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 131
 • stad
 • Kunst, Hub.
 • God en Gabriël zweefden over het land om steden, dorpen en kastelen te zaaien. De duivel sneed de zak waar ze deze uitstrooiden open, boven Brabant. Vandaar dat de burchten in Brabant zo ordeloos…

mop uit 1919
 • DE GOUDEN KATTEKOP Er woonde in een zekere stad een goudsmid, die er een mooie methode op nahield, om zijn klanten te
 • kook¬kunst tot dezen volmaaksten vorm zijn geschapen. Al het eten was superlatief! De goudsmid had een goede huisvrouw
 • In een stad woonde een goudsmid, die om klanten naar binnen te lokken ze meenam naar een prachtige kamer en de klant
 • stad
 • In een stad woonde een goudsmid, die om klanten naar binnen te lokken ze meenam naar een prachtige kamer en de klant vervolgens de lekkerste spijzen aanbood. Op een dag kwam Hans Hannekemaaier bij hem…
cohen29.jpg

sage uit 1946
 • DE ONDERGANG VAN WESTERSCHOUWEN Rondom de stad Westerschouwen waren de lucht en de zee; de lucht wijd en hoog, de zee
 • naar de haven, en met de rijkbeladen vaartuigen kwam de welvaart naar de stad. De mensen waren er welgemoed en ijverig
 • . Ze vonden zichzelf, de stad, de haven en hun schepen geweldig. Zij waren de besten. Als een ander het slecht had, dan was
 • uit over de stad. Of ze laten zijn vrouw vrij of Westerschouwen zal vergaan. Weer weigeren de vissers en het gebeurt zoals
 • stad
 • Westerschouwen was eens een stadje met veel rijkdom en voorspoed. Na een tijdje kregen de mensen het te hoog in hun bol. Ze vonden zichzelf, de stad, de haven en hun schepen geweldig. Zij waren de…

sage uit 1918
 • . Als ze den misdadiger naar het kot sleepten, deden ze dit naar de eischen der hoogste kunst. Ook op het oogenblik, dat de
 • ze toe met zeis en met sikkel, met schaar en met ploegijzer, en met dichte drommen drongen ze de stad binnen. "Wat is er
 • Der Rochen wird für den Teufel gehalten & TM 2602, Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
 • stad
 • Op een dag reed er een viskoopman door Weert. Tijdens deze rit viel er een rog van zijn kar. Toen de Weertenaren het dier zagen liggen dachten ze dat het een monster was. Gelukkig hadden de burgers…

sprookje uit 1647
 • 't podagra heftig ziek liggende, moest, na dat al zijn Geneesmeesters hun kunst en yver om hem te genezen te vergeefs
 • kunst
 • stad
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…