Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1958
 • . Heeft men deze [niet], dan is het voor beoefenaars van de Grote Kunst mogelijk de kabouters met magische middelen meer of
 • beoefenaars van de Grote Kunst de kabouters met magische middelen meer of minder zichtbaar maken. In ieder geval is het uitermate
 • Grote Kunst
 • Het spontaan waarnemen van kabouters is een gave die men heeft of niet. Als men de gave niet heeft, dan kunnen beoefenaars van de Grote Kunst de kabouters met magische middelen meer of minder…
kabouter_96.jpg

sage uit 1939
 • pentakel, volgens de voorschriften van de Grote Kunst vervaardigd uit een stukje huid van een witte geit, zulks op de dag en
 • nauwkeurige inachtneming van de regels der Grote Kunst- worden gebruikt om opstandige en niet tot medewerking geneigde geesten en
 • Grote Kunst
 • Meester der Grote Kunst
 • De vaak norse en onvriendelijk kabouters zijn de bewakers en beheerders van verborgen kostbaarheden. Zij kunnen hulpvaardig worden gemaakt door hen in aanraking te laten komen met een bepaalde, op…
kabouter_215.jpg

sage uit 1939
 • Aanvulling no. IV bij Aant. 1939, fol. 502e, documentatie §39/1939: „De Meester in de Grote Kunst vervaardigt
 • bereiken. Een en ander op de wijze die de Grote Kunst voorschrijft. Treedt daarna een kabouter in deze magische kring, dan
 • De Meester in de Grote Kunst vervaardigt een pentakel dat de macht heeft kabouters, die in de bodem verborgen schatten
 • Grote Kunst
 • De Meester in de Grote Kunst vervaardigt een pentakel dat de macht heeft kabouters, die in de bodem verborgen schatten bewaken, tot hulp te bewegen.
kabouter_200.jpg

sage uit 1957
 • . Daarna wordt het heft - met behulp van de Dolk der Grote Kunst- voorzien van de bovenstaande figuren", &c., doc. §14/1957.
 • Dolk der Grote Kunst
 • Het pad der kabouters kan worden versperd met het, op speciale wijze vervaardigde, mes met het witte handvat.
kabouter_193.jpg

sage uit 1941
 • vervaardigen, in welk geval het met de priem van de Kunst wordt gegraveerd."
 • Kunst
 • De beschrijving van de vervaardiging van een pentakel dat elke geest handelbaar en gehoorzaam maakt.
kabouter_284.jpg

sage uit 1956
 • , zal, wanneer hij of zij het hier gegeven, en volgens de regelen van de Kunst van lood vervaardigde, amulet aan een uit
 • Kunst
 • Mensen die kabouters kunnen waarnemen zullen door het dragen van een loden amulet in de vorm van een pentagram gemakkelijk vriendschap kunnen sluiten met de, vaak humeurige en afwijzende, kabouters.…
kabouter_296.jpg

sage uit 1953
 • , waar de schat ligt, begeve men zich daar op een zondag voor zonsopgang naar toe. Met het zwaard van de Kunst wordt een
 • Kunst
 • Een experiment om je meester te maken van schatten, die in het bezit zijn van kabouters.
kabouter_209.jpg