Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

 • Maker / Verteller: Overbeke, Aernout van (verwijderen)

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

24 resultaten voor "zwarte kunst"

mop uit 1651
 • blijft: De kunst loopt om broot.'
 • heeft, maar dat het allemaal niet uitmaakt: de kunst gaat om brood.
 • kunst
 • Een wat luie schilder moest zijn schilderijen verkopen in de kroeg of bij de bakker. Op een keer vroeg iemand hem waar zijn schilderijen zijn, en of hij nog wel schildert. Hij antwoordde dat hij…

mop uit 1651
 • gelove ick wel', seyde Adriaen Rosa, 'gij vertrouwt u op uw kunst en dat bij experiëntie.'
 • zou geven. Een ander geloofde dit wel omdat de dokter op zijn eigen kunst vertrouwt en dat in het geval van een experiment
 • kunst
 • Iemand verkocht medische mengsels in Den Haag. Zelf gebruikte hij heel veel van het mengsel, zodat men de werking ervan goed zou zien. Een dokter die erbij aanwezig was zei dat de man vast uit elkaar…

mop uit 1651
 • jouw duyvelsche papen gaen, die den oprechten antichrist tot een vader hebben, etc.' R. 'Jae, jae, bruyer, ken je die kunst
 • , waarop de man zei: "Jaja, als je die kunst kent zal je er wel komen."
 • Een katholiek kwam in de gereformeerde kerk en gaf commentaar op de predikant. Die werd woedend en begon te schelden, waarop de man zei: "Jaja, als je die kunst kent zal je er wel komen."

mop uit 1651
 • Decca. R. 'Wel Frits, is de kunst niet goedt geweest?' R. 'Ick sie waerachtig nu geen bock of ik denck terstont om u.'
 • kunst(?)
 • Laurens heeft Frits in Bengalen bokken leren schieten. Een jaar daarna komt hij terug van een tocht (van Malaga naar Dakar?). Laurens vraagt dan aan Frits of de vaardigheid hem niet van nut is…

mop uit 1651
 • Decca. R. 'Wel Fritz, is de kunst niet goed geweest?' R. 'Ick sie warachtig nu geen bock of ick denck terstond om u.'
 • Laurens had Frits in Bengalen op bokken leren schieten. Een jaar later kwamen ze elkaar weer tegen, en Frits zei: "Ik kan nu geen bok meer zien of ik denk meteen aan u."

mop uit 1651
 • voor sijn kunst en moeyte geven. R. 'Och heer, excuseert mij, ick neem geen geld van luyden van mijn neering.'
 • Een dokter liet bij zijn paard een aderlating doen door een hoefsmid, en wou deze wat geld geven voor de moeite. De hoefsmid wilde echter geen geld van mensen van zijn eigen beroepsgroep aannemen.

mop uit 1651
 • droppel op sijn lijf valt.' 'Sooverre ben ick noch in de kunst niet gekoomen', sey Elias, 'maer ick neem met een houwer
 • kunst
 • Men sprak erover wat een waar schermmeester zou moeten kunnen. Iemand zei toen, dat hij in de tafel kon hakken, en daarna drie keer achter elkaar in dezelfde kerf kon slaan. Daar werd op gewed. De man…

mop uit 1651
 • gedaene excuse, seyt hij: 'De duyvel hael hem die die kunst eerst gepractiseert heeft. Ghij sijt er te qualijcker om gedient
 • gedient worden. Leeren sij de kunst, tabé al mijn glaesen. Leeren sij se niet, soo heb ick alle daegen dat getoet, dat haer
 • Doordat in een horecagelegenheid de bediening aan het oefenen was met glas blazen, konden zij het niet horen wanneer de gasten belden om bediend te worden. De eigenaar kwam daarom zelf een groepje…

mop uit 1651
 • echter het jasje aan, en de klant herkende zijn stof. Toen zei de kleermaker: "Beter uw stof dan mijn kunst verloren."
 • kunst
 • Een man wilde van fraaie stof een jasje laten maken door een kleermaker. Die maakte van de stof die overbleef ook een jasje voor zichzelf. Tegen zijn klant zei hij dat er niets was overgebleven. Toen…

mop uit 1651
 • sijn lijf valt.' 'Sooverre ben ik in die kunst niet gekomen,' sey Elias, 'maer ik neme met een houer terstont met alle
 • kunst
 • Men sprak erover wat een waar schermmeester zou moeten kunnen. Iemand zei toen, dat hij in de tafel kon hakken, en daarna drie keer achter elkaar in dezelfde kerf kon slaan. Daar werd op gewed. De man…

mop uit 1651
 • anderendaegs gesond. Doe teeg de reeckel aen 't grynen. Als men hem de reden vraegde, antwoorde hij: 'Dat ick die kunst niet een
 • Een boer kon op advies van een arts zijn vrouw genezen met een klysma. Daarna begon hij te huilen, omdat hij bedacht dat hij op die manier ook het leven van zijn moeder met nog een paar jaar had…

mop uit 1651
 • sijn doodt voorseyde. De hertog, daerover in gramschap ontsteken, seyde: 'Hebt ghij soo vasten vertrouwen van uwe kunst
 • Een sterrenkijker voorspelde in de horoscoop van een hertog het uur van zijn dood. De hertog werd boos, en vroeg of hij werkelijk zo goed kon voorspellen. Hij vroeg toen, waar de sterrenkijker over 24…

mop uit 1651
 • den sin hadde doctor te werden, hetwelck tenminsten wel 100den hals souw kosten, eer hij de kunst fix hadde.
 • Een predikant die ontevreden was over zijn afzetting, zei dat dit nog wel honderd mensen het leven zou kosten. Hij legde uit dat hij dokter wilde worden, wat tenminste honderd mensen het leven zou…

mop uit 1651
 • , help mij doch, of ik ben een man des doods want ick hebb'er een mee terneer gelegt.' R. 'Mijn kunst bestaet wel in nieuwe
 • Een man kwam met een bebloed zwaard bij een wapensmid en smeekte hem het schoon te maken, want hij had er iemand mee vermoord. De zwaardveger zei dat hij dat niet kon, want om dit bloed af te vegen…

mop uit 1651
 • kunst
 • Een boer zag een schildering van enkele naakte beelden en vroeg wat het was. Hij kreeg als antwoord dat het poëterij, dichtkunst was. De boer zei hierop: 'Ik dacht dat het potterij was, omdat ik…

mop uit 1651
 • kunst
 • Een kardinaal klaagde over dat hij in een schilderij van het laatste oordeel was afgebeeld in de hel. De kardinaal vroeg de paus om hem uit de hel te redden. De paus antwoordde dat zijn macht niet tot…

mop uit 1651
 • Seker quacksalver, dapper stoffende op sijn kunst, beroemde hem alle sieckten te kunnen genesen: scheurbuyck, pijn in
 • Een kwakzalver, die hoog opgeeft van zijn kwaliteiten, beroemt zich op zijn kwaliteit alle ziektes te kunnen genezen: scheurbuik, hoofdpijn, kiespijn, schurft etc. 'En dat niet,' aldus de…

mop uit 1651
 • , dese kunst siende, trock drijvende na den eersten toe, met meening van sijn kraem te plonderen, maer hij, om de sekerheyt
 • , hadde sich en sijn goet gebergt, daer de andere (sijn kameraet) in een half uyr al sijn waren om voornoemde kunst verkogt
 • In Venetië stonden twee kwakzalvers tegenover elkaar. Ze beweerden allebei dat ze een tand konden uittrekken zonder dat het pijn deed. Een van hun vrienden kwam aanlopen in boerenkleren, met zijn…

mop uit 1651
 • kunst
 • Andrea Marone krijgt omdat hij een groot dichter is de titel 'Archipoëta'. Als hij voor Leo X aan het dichten is voegt hij er op het laatst aan toe: 'De Archipoëta maakt verzen voor duizend…

mop uit 1651
 • toegaen?' R. 'Ick hadde eens een merry dien ick het leerde.' R. 'Maer hoe liep het af'?' R. 'Heel wel, maer doe het de kunst
 • Iemand klaagt tegen Jaap dat die teveel kostgeld voor zijn paard vraagt. Jaap laat weten dat hij het niet voor minder kan doen. De man zal het dier dan misschien maar beter te koop kunnen aanbieden,…

mop uit 1651
 • . Schimmelpenning, om sijn kunst niet te ontdecken, ging soetjes om een hoeckje, daer hij sijn hoedt wel afnam maer niet sijn geldt. R
 • Door een trucje kon Johannes Schimmelpenning een munt zogenaamd door de tafel heen slaan. Hij won daar twee stuivers mee, maar iemand anders vond de halve rijksdaalder, die op de rand van zijn hoed…

mop uit 1651
 • aen haer de kunst te leeren. Hij nam het waer datter geen mensch meer in huys was als sij saemen. Doe stapte hij met
 • Een fielebout (schavuit) had nog veel geld te betalen aan zijn waardin. Hij maakte haar echter wijs dat hij haar kon leren zowel rode als witte wijn uit een okshoofd (houten vat met een specifieke…

mop uit 1651
 • , dat het U Edele het danssen niet soude belet hebben.' R. 'Ey, is mijnheer mede van de kunst?' R. 'Ja, een weynig. ' R
 • Een heer werd op een bal afgewezen door een dame. Zij wilde niet met hem dansen, omdat zij die dag een aderlating in haar arm had gehad. Zo kwamen ze te spreken over chirurgische messen. De heer…

mop uit 1651
 • ? Als ick sie dat gij u eygen kunst recht verstaet, dan sullen wij voorts disputeren.' De snijder wierde soo boos dat hij
 • Een jezuïet zat met een kleermaker op een trekschuit. De kleermaker denkt heel wat te weten over de Bijbel en religie, en is een voorvechter van het gereformeerde geloof. Hij daagde de jezuïet…