Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor "zwarte kunst"

mop uit 1651
  • , dese kunst siende, trock drijvende na den eersten toe, met meening van sijn kraem te plonderen, maer hij, om de sekerheyt
  • , hadde sich en sijn goet gebergt, daer de andere (sijn kameraet) in een half uyr al sijn waren om voornoemde kunst verkogt
  • In Venetië stonden twee kwakzalvers tegenover elkaar. Ze beweerden allebei dat ze een tand konden uittrekken zonder dat het pijn deed. Een van hun vrienden kwam aanlopen in boerenkleren, met zijn…

sage uit 1934
  • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 96
  • Kunst, Hub.
  • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…

sage uit 1918
  • . Als ze den misdadiger naar het kot sleepten, deden ze dit naar de eischen der hoogste kunst. Ook op het oogenblik, dat de
  • Op een dag reed er een viskoopman door Weert. Tijdens deze rit viel er een rog van zijn kar. Toen de Weertenaren het dier zagen liggen dachten ze dat het een monster was. Gelukkig hadden de burgers…