Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

  • Naam Overig in Tekst: Hans Hannekemaaier (verwijderen)

3 resultaten voor "zwarte kunst"

mop uit 1930
  • . 't Is geen 'hoge kunst', maar de rijmen zijn merkwaardig genoeg, om de minachting van de landsman voor de lompe
  • Hans Hannekemaaier werd veel in moppen bespot. In deze moppen is hij dom en snapt hij niets. Hans krijgt een ei met een kuiken erin. Hij wil die opeten, want dan heeft hij een kuiken voor dezelfde…

mop uit 1919
  • kook¬kunst tot dezen volmaaksten vorm zijn geschapen. Al het eten was superlatief! De goudsmid had een goede huisvrouw
  • In een stad woonde een goudsmid, die om klanten naar binnen te lokken ze meenam naar een prachtige kamer en de klant vervolgens de lekkerste spijzen aanbood. Op een dag kwam Hans Hannekemaaier bij hem…
cohen29.jpg

mop uit 1919
  • . Daar had mijnheer rotsen doen aanleggen, en zij tweeën liepen door kunstrnatige grotten naar kunst¬matige vijvers, welker
  • had. Het drinken van thee, zonder te morsen, was reeds een groote kunst. Dan zouden noch zijn zuster, noch zijn zwager het
  • Als Hans Hannekemaaier door de Kalverstraat wandelt wordt hij plotseling door de menigte een stoep op geduwd. Er komt een zilveren koets voorbij rijden. Plots houdt de koets stil. Tot Hans zijn…
cohen31.jpg