Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1969
 • Klaes Kunst droech syn eigen holle samar ûnder 'e earm, ha se my wolris forteld.
 • Klaas Kunst droeg zijn eigen hoofd onder zijn arm.
 • Klaes Kunst
 • Klaas Kunst droeg zijn eigen hoofd onder zijn arm.

Trefwoorden: arm, dragen, hoofd, man, toverij


sage uit 1967
 • Beppe hat wolris forteld, dat Klaes Kunst ried op fjouwer hoeken fan 'e stêd tagelyk op 'e selde tiid ta de poarten út.
 • Klaas Kunst reed eens op vier hoeken van de stad tegelijk de poorten uit.
 • Klaes Kunst
 • Klaas Kunst
 • Klaas Kunst reed eens op vier hoeken van de stad tegelijk de poorten uit.

Trefwoorden: 4, hoek, poort, rijden, stad, stadspoort, vier


sage uit 1966
 • Klaes Kunst krûpte troch de balke. Dat seagen se allegear. Mar der wie ien man ûnder 't publyk, dy sei: "Jimme sjogge
 • Klaas Kunst kan door een balk heen kruipen. Iemand in het publiek merkt echter op dat het een illusie is: hij kruipt er
 • Klaes Kunst
 • Klaas Kunst
 • Klaas Kunst kan door een balk heen kruipen. Iemand in het publiek merkt echter op dat het een illusie is: hij kruipt er langs.

sage uit 1972
 • Der wie froeger in man, fortelde ús mem, ik leau dat dy Klaes Kunst hiet. Dy hie op in kear de mage oer de line. Dy hie
 • Klaes Kunst
 • Een man had zijn maag eens over de waslijn gehangen. Een hond ging er met zijn maag vandoor maar de man wist hem weer te pakken te krijgen. Toen deed hij zijn maag weer in.

sage uit 1956
 • Klaes Kunst wenne by pake op 'e pleats. It wie Frjentsjester merke. Hja wienen by pake oan 't sichtsjen. De sichters
 • Klaes Kunst
 • De zaaiers waren aan het werk, maar wilden eigenlijk graag naar de markt. Opeens was al het zaad op en gingen ze op weg. Maar diezelfde ochtend stond het er ook weer. De meiden wilden ook graag naar…