Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

16 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1923
 • kunst kenden. Hij heeft ze wel eens gevraagd, hem dien kunst te leeren. Ofschoon ze arm waren, en hij hen een flinke som
 • Toovenaars. Een heer uit Middelburg kende enkele menschen die beweerden, en van wie beweerd werd, dat ze de zwarte
 • Een heer krijgt arme mensen er met geen geld toe hem de zwarte kunst te leren.
 • arm
 • kunst
 • Een heer krijgt arme mensen er met geen geld toe hem de zwarte kunst te leren.

sage uit 1901
 • De dominee van het dorp geloofde niet dat Herk Ooievaar uit Berkhout de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een
 • rookje gegaan en heeft bij hem gegeten. Herk nam een loopje met hem. Als hij zijn pijp wou stoppen, bleef zijn arm krom staan
 • arm
 • kunst
 • Dominee raakt na een bezoek waarbij hij op allerlei manieren wordt gehinderd er van overtuigd dat de man kan toveren.

sage uit 1922
 • De dominee van Berkhout geloofde evenwel niet dat Herk de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan
 • pijp wou stoppen, bleef zijn arm krom staan of kon hij zijn vingers niet krom krijgen enzovoort. Ten slotte was ook Zijn
 • Dominee raakt overtuigd dat iemand kan toveren als die bijvoorbeeld zijn arm en zijn vingers vastzet.
 • arm
 • kunst
 • Dominee raakt overtuigd dat iemand kan toveren als die bijvoorbeeld zijn arm en zijn vingers vastzet.

sage uit 1923
 • zich het zelfde spelletje. Een vriend van den heer des huizes, die de zwarte kunst kende, werd er bij gehaald. Met een
 • geen last meer van hebben," zei hij tegen de meid. Den volgenden dag kwam de matroos voorbij met zijn arm in een doek; hij
 • klap. Een man, die de zwarte kunst verstaat, wordt erbij gehaald en hij slaat op het moment van de klap met zijn sabel een
 • spiegel aan scherven; de volgende dag had de matroos zijn arm in een doek.
 • arm
 • kunst
 • Een meid bespat een zeeman en lacht erom; hij zegt haar te zullen krijgen en elke avond krijgt ze bij het uitkleden een klap. Een man, die de zwarte kunst verstaat, wordt erbij gehaald en hij slaat op…

sage uit 1967
 • met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen lopen. Bij de kerkdeur zou ze elke keer
 • arm
 • kunst
 • Een sinaasappelverkoper kwam bij een arme vrouw aan de deur. Hij zei dat hij haar wel aan geld kon helpen. Dan zou ze met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen…

sage uit 1969
 • Klaes Kunst droech syn eigen holle samar ûnder 'e earm, ha se my wolris forteld.
 • Klaas Kunst droeg zijn eigen hoofd onder zijn arm.
 • Klaes Kunst
 • arm
 • Klaas Kunst droeg zijn eigen hoofd onder zijn arm.

Trefwoorden: arm, dragen, hoofd, man, toverij


sage uit 1859
 • Heksen aan het werk Als je vroeger tachtig jaar en tegelijk arm was, dan kon je 'n wondere kunst. Je kon dan iemand de
 • aanziet. Maar deze kunst valt de oudjes zoo maar toe; daar behoeven ze geen verbond met den duivel voor aan te gaan. Ook
 • arm
 • kunst
 • Mensen boven de tachtig kunnen iemand de koorts op het lijf jagen en kinderen de "oude man" geven, zodat ze niet meer groeien.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • arm
 • - Lang zal hij leven! - O ja? Waarvan?

sprookje uit 1903
 • alle twaalf met uitgestrekte armen zitten en konne niks meer doen. Die soldaat verstong de vrije kunst, weet je. "Pas jij
 • arm
 • kunst
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt. Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen…

sprookje uit 1972
 • sloech mei de earm—of hy liet de earm falle— op in plak dêr't krekt in lape yn syn broek siet. Dat wie net sa'n grutte kunst
 • allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij zijn arm op en wees naar de hoek van het
 • veld en terwijl hij zijn arm liet zakken en zijn hand liet neer komen op een stuk wat op zijn broek genaaid was, zei hij
 • arm
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

mop uit 1651
 • aparentelijck?' R. 'Neen, mijnheer. In mijn slincker arm.' R. 'En belet u dat het danssen! Dat moet seecker een slecht lancet
 • , dat het U Edele het danssen niet soude belet hebben.' R. 'Ey, is mijnheer mede van de kunst?' R. 'Ja, een weynig. ' R
 • haar arm had gehad. Zo kwamen ze te spreken over chirurgische messen. De heer beweerde dat hij er ook één had, maar kon het
 • arm
 • Een heer werd op een bal afgewezen door een dame. Zij wilde niet met hem dansen, omdat zij die dag een aderlating in haar arm had gehad. Zo kwamen ze te spreken over chirurgische messen. De heer…

sage uit 1892
 • onverwacht uit den arm des jonkmans en zei, in den tongval van Pelt: "k Dank e, da ge me zoo wijt gedragen hèt.' De ontstelde
 • : Biemans 1973: 47-48; Kunst 1972: 7 (no. 23). 2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen Opgetekend, verzameld
 • arm
 • Een kat die 's avonds door een jongen wordt meegenomen naar huis springt weg met de woorden dat hij bedankt wordt voor het dragen. De jongen begrijpt dat het een heks in de gedaante van een kat is…

sage uit 1934
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 96
 • arm
 • Kunst, Hub.
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…


sage uit 1953
 • nagemaakte baby op de arm naar een huis, en legde hem daar in de plaats van de echte baby in de wieg. De nieuwe baby dronk melk
 • arm
 • kunst
 • Witte wieven halen allerlei kunsten uit. Zo gaan ze naar een boerenvrouw om het spek, dat ze in de pan aan het bakken is, uit de pan te toveren. Ook verwisselen witte wieven kinderen die nog in de…

sprookje uit 1896
 • , hare keus viel niet op hen. Zij had haar hart reeds weggeschonken aan een jongen, schoonen koningszoon, maar die arm was
 • kunst te beproeven, maar niemand slaagde. Het geval scheen hopeloos. Toen kwam op zekeren dag een vreemde dokter aan het
 • arm
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig in het spookbos, wanneer hij een oud vrouwtje tegenkomt. Dit oude vrouwtje neemt…