Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1953
 • huiskamer verliet. Na het overlijden van "Herke Ooievaar" is ook het geheim van zijn zwarte kunst verdwenen en is de vertelling
 • huiskamer verlaat. Met zijn dood is ook zijn zwarte kunst verloren gegaan.
 • bedelaar
 • kunst
 • Een veehouder kan bedelaars een half uur voor zijn poort laten stilstaan. Pas als hij roept dat ze weer door kunnen lopen, komen de bedelaars weer in beweging. Bovendien kan de man alle deuren in zijn…

mop uit 1996
 • Bedelaar: "Mag ik een kwartje voor een boterham." Dame: "Dat weet ik niet, laat me die boterham eens zien!"
 • R. Kunst
 • Bedelaar: "Mag ik een kwartje voor een boterham." Dame: "Dat weet ik niet, laat me die boterham eens zien!"
 • bedelaar
 • Bedelaar: "Mag ik een kwartje voor een boterham." Dame: "Dat weet ik niet, laat me die boterham eens zien!"

sprookje uit 1972
 • sloech mei de earm—of hy liet de earm falle— op in plak dêr't krekt in lape yn syn broek siet. Dat wie net sa'n grutte kunst
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij zijn arm op en wees naar de hoek van het
 • bedelaar
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…