Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1898
 • de Neder-Betuwe, die met de zwarte kunst omging en van het boek waaruit hij het geleerd had weer bevrijd wilde zijn
 • , die over hen handelen, aan hunne kunst. Maar men kan er ook door mondeling onderricht achter komen. Gewoon is dan ook de
 • Iemand, die de zwarte kunst geleerd had, wil zich van het boek bevrijden, laat het als kerkboek binden en van mooie
 • boek
 • kunst
 • Iemand, die de zwarte kunst geleerd had, wil zich van het boek bevrijden, laat het als kerkboek binden en van mooie sloten voorzien en geeft dan gelegenheid om het te stelen.

sage uit 1974
 • . Dat wie 'Het boek van de zwarte kunst'. Dat is in duvelsboek. Dy't sa'n boek hat, kin it noait wer kwyt wurde. Hy kin 't
 • Jehannes Meerstra koe duvelskunsten forrjochtsje. Hy koe alles komme litte en alles fortrekke litte. Hy hie in boek
 • Een tovenaar heeft een toverboek - 'Het boek van de zwarte kunst' - waarmee hij duivelskunsten kan verrichten. Als je
 • 'Het boek van de zwarte kunst'
 • boek
 • Een tovenaar heeft een toverboek - 'Het boek van de zwarte kunst' - waarmee hij duivelskunsten kan verrichten. Als je eenmaal zo'n duivelsboek bezit, is het onmogelijk het kwijt te raken. Je kan het…

sage uit 1896
 • niet zeggen waar — dat «De zwarte kunst» heette en altijd verzegeld werd verkocht. Door dit te lezen werd iemand met den
 • Klaas Kunst. Iemand, die uit liefhebberij wat aan de natuurkunde, of ook aan goochelarij deed en daarvan proefjes toonde
 • pseudoniem gezien. Het woord 'wit' in de naam moest mogelijk aangeven dat er in het boek geen sprake is van zwarte magie.
 • Het hoofdstuk over Klaas Kunst, waarnaar Dykstra hier verwijst is te vinden in: Waling Dykstra: Uit Friesland's
 • . Door het lezen van het boek "de zwarte kunst", kreeg je enerzijds meer kennis van de duivel en verkreeg je anderzijds
 • Klaas Kunst
 • boek
 • boek
 • Duivelskunstenaars zijn mensen die dingen kunnen doen, die voor velen onbegrijpelijk zijn. Vaak zijn het mannen. Gedacht werd dat goochelaars, koorddansers en andere kermisartiesten hun trucs alleen…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • boek
 • Ze wou de wereld zien, dus kocht hij een atlas.

sage uit 1962
 • muizen. De man had die kunst gekregen door in 'n boekske te lezen. Hij is er voor naar de paters van de Achelse Kluis gegaan
 • verteld werd. Hij ontkende dit, maar even later was de vloer vol muizen. De man had die kunst gekregen door in een boek te
 • lezen. Op advies van de paters van de Achelse Kluis las hij verder in het boek, waarmee hij genas van het muizen maken en
 • boek
 • Tijdens een waakbeurt bij een dode vroeg men aan een der wakers of hij inderdaad muizen kon maken zoals over hem verteld werd. Hij ontkende dit, maar even later was de vloer vol muizen. De man had die…

sage uit 2008
 • paranormale godsdienstlerares Parmi Clifford Kocq van Breugel. Saràsvati is volgens de Hindoereligie de godin van kennis en kunst
 • , muziek en dichtkunst, wijsheid, schrift en literatuur. Schrijver Henk van Teylingen schreef een boek over de visioenen van de
 • . Er is nog een boek over geschreven maar verder heeft ze geen succes gehad met goddelijke verschijningen.
 • boek
 • kunst
 • De Hindoeïstische godin Saràsvati verscheen aan een paranormale Godsdienstlerares die hierna haar verhaal heeft verteld. Er is nog een boek over geschreven maar verder heeft ze geen succes gehad met…

sage uit 1923
 • Tooverboeken Dat 'eb ik passede weke nog horen vertellen van 'nen vent, die zat in 'nen boek te lezen, en daar kwamen
 • boek van achter naar veuren te lezen. En dat deed hij, en van toen af zagt hij hoe langer hoe minder ratten, en toen dat
 • Een man zit in een boek te lezen en steeds meer ratten verschijnen om hem heen; hij krijgt het advies om het boek van
 • boek
 • boek
 • Een man zit in een boek te lezen en steeds meer ratten verschijnen om hem heen; hij krijgt het advies om het boek van achter naar voren te lezen en de ratten verdwijnen.

personal narrative uit 2002
 • kan zich de oplossing niet meer herinneren]: "In het boek staat het beschreven, en voor mij was het een waarheid. Dus een
 • meer mensen), weet hij geen antwoord. In het boek Een Ongewoon Gesprek met God zou een antwoord gegeven worden op die vraag.
 • KUNST.21E
 • boek
 • De verteller gelooft in reïncarnatie. Op de vraag of er vroeger evenveel zielen waren als nu (er zijn immers wel veel meer mensen), weet hij geen antwoord. In het boek Een Ongewoon Gesprek met God…

mop uit 1659
 • hondert Ducaten gegeven hadt, om allerley gereedschap tot sijn kunst te koopen. Het selve gelesen hebbende, seyde hy tot sijn
 • boek
 • Een dienaar van een bisschop schreef alle stommiteiten van de mensen om hem heen op, zo ook van de bisschop.

sprookje uit 1896
 • halfjaar hij den heer gediend had was hij reeds tamelijk gevorderd in de kunst. Nu beval de heer hem, hij moest eens
 • opschrijven hoe men zich in allerlei dingen veranderen kan. Dit stond te lezen in een groot boek, dat de heer hem gaf. De jongen
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in
 • boek
 • boek
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

personal narrative uit 2002
 • , dat boek zie ik steeds staan. Ik heb er zelfs in de boekhandel stukjes in staan lezen." RK: "En, interessant?" TM: "Ja, ik
 • KUNST.21E
 • boek
 • De verteller ziet lichtbollen. Hij weet dat ze graancirkels maken, en dat het buitenaardse entiteiten zijn. Het is voor hem geen kwestie van geloven, maar van weten.

sage uit 1893
 • boek zou geven, dat op eene door den pastoor aangeduide plaats lag. Zoodra de pastoor wat in dit boek gelezen had, kon hij
 • -114 (no. 170), 1964: 106; Biemans 1973: 64-65; Kunst 1972: 2 (no. 6). S.S539.2. 2. De archeologie van het vertellen
 • boek
 • boek
 • Een pastoor wordt vastgezet en kan weer verder gaan als hij in het getijdenboek heeft gelezen. Als pastoors niet tijdig hun getijden lezen hebben heksen de macht over pastoors.

broodjeaapverhaal uit 1996
 • vorig jaar een boek over het onderwerp publiceerde. Overdag werkt hij als research director bij een grote onderneming
 • , maar die maakte daar in zijn boek Boodschappen uit de kosmos geen melding van en noemde de graancirkels bij Hoofddorp 'echt
 • boek
 • kunst
 • Over het ontstaan van graancirkel bestaan verschillende theorieën. Men beschouwt het verschijnsel wel als een noodkreet van Moeder Aarde. Anderen denken dat de graancirkels worden gemaakt door…

personal narrative uit 2003
 • verlaat." TM: "Jaaah..." AR: "Die gelooft er wel in dan?" TM: "Ja, Janet is één van de gelovers. Die heeft een boek over het
 • geheim van de graancirkels ofzo geschreven." [...] SE: "Ik heb dat boek thuisgestuurd gekregen van haar. Aan de hand van dat
 • graancirkelonderzoekers hebben de formatie bezocht: Robert Boerman, Janet Ossebaard, R. Kunst. Met de wichelroede zijn leylijnen gemeten, en
 • R. Kunst
 • boek
 • Een boer ziet een jongen op zijn land een graancirkel bezoeken en stuurt hem weg. De jongen is Robbert van den Broeke, die via paranormale gaven de komst van een graancirkel voorvoelt en ze vervolgens…
1039.jpg
1040.jpg