Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

20 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1962
 • maken op de staarten na, toen haar moeder stierf. De familie haalde er een pater bij, die haar van de zwarte kunst verloste.
 • van de zwarte kunst.
 • Dochter van heks kan, op de staarten na, levende muizen maken. Na het sterven van haar moeder verlost een pater haar
 • dochter
 • kunst
 • Dochter van heks kan, op de staarten na, levende muizen maken. Na het sterven van haar moeder verlost een pater haar van de zwarte kunst.

personal narrative uit 1963
 • Visser Pompe, ja, dat was een kerel, die was de zwarte kunst machtig. Veel verhale. Nou had je m'n vader, die heb me
 • dochter van en die is zelf al in de tachtig. Ze ware juist de bietekuil an 't leeg hale, met steemande. Visser Pompe komt daar
 • Visser Pompe, die zou de zwarte kunst machtig zijn. Mijn vader heeft me heel lang geleden verteld, dat er op een oude
 • zwarte kunst
 • dochter
 • Visser Pompe, die zou de zwarte kunst machtig zijn. Mijn vader heeft me heel lang geleden verteld, dat er op een oude boerderij een boer leefde die zijn bietenkuil aan het leeghalen was. Toen kwam…

mop uit 1903
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. G. Een jongen diende bij een boer. Het werd kermis en hij wou met de
 • dochter van den boer kermishouden. Die wilde wel, maar de ouders hadden er op tegen. Na veel over en weer praten kreeg hij
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. G.
 • Een knecht wil met de dochter van de boer kermis houden. De ouders geven uiteindelijk toestemming op voorwaarde dat de
 • knecht zes tinnen lepels meeneemt voor de boerin. De knecht en de dochter gaan erheen, maar daar maken ze eerst zo'n tijd
 • dochter
 • Een knecht wil met de dochter van de boer kermis houden. De ouders geven uiteindelijk toestemming op voorwaarde dat de knecht zes tinnen lepels meeneemt voor de boerin. De knecht en de dochter gaan…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • Van de Prinses, die nooit gelachen had Hoû vast! Daar was eens een koning, en die had eene dochter, welke zoo vies en
 • jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de zwarte kunst, gaat op weg om een poging te
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de
 • dochter
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sage uit 1922
 • zij had het van een zwarte kunstenaar, een tuinman, die zich wreekte, omdat ze niet met hem gaan wilde. De oudste echter
 • meesters kunst was, Jewantje overleed eenige dagen later. Meester roemde er zich niet op de macht te bezitten om de heksen te
 • medicijn baat niet. Dan wordt een zwarte kip gekookt, maar de ketel knalt uit elkaar. Dan wordt de sleutelproef gedaan
 • dochter
 • kunst
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

personal narrative uit 1962
 • ge den kuuig in de keel had of as de koew mi 'n stijf toong stond. Een der bijzittende dochters had de kunst overgenomen
 • kunst overgenomen maar nooit uitgeoefend. Het geheim was een gebedje waarin ze zelf geen vertrouwen had; moeder en Bertoom
 • dochter
 • kunst
 • Bertoom, en dat kon mijn vrouw ook, die kon de pijn eruit halen bij brand of verstuikingen of zulke dingen. Ze konden het ook als je de kuch in de keel had of als de koe met een stijve tong stond. Een…

mop uit 1996
 • - "Die man heeft me een paar miljoen opgebracht." - "Hoezo?" - "Hij verbood me met zijn dochter te trouwen."
 • R. Kunst
 • - "Die man heeft me een paar miljoen opgebracht." - "Hoezo?" - "Hij verbood me met zijn dochter te trouwen."
 • dochter
 • - "Die man heeft me een paar miljoen opgebracht." - "Hoezo?" - "Hij verbood me met zijn dochter te trouwen."

mop uit 1926
 • ge ze alle bei.' Een andere boer kreeg zijn dochter thuis. Ze had een ongelukje gehad. Toen zei die boer, op den
 • verleider doelende: 'Ha! die schoft! dat had hij eens bij mij moeten doen!' (Id.) [= H.J.M. Kunst] 3. Twee boeren van Made
 • H.J.M. Kunst
 • dochter
 • Voorbeelden van domheid.

mop uit 1996
 • diagnosis was as bad as ever." Vertaling: Dokter: "Heb je aan jouw walgelijke vriendje mijn mening over hem verteld?" Dochter
 • R. Kunst
 • Dokter: "Heb je aan jouw walgelijke vriendje mijn mening over hem verteld?" Dochter: "Ja, en hij zei dat jouw diagnose
 • dochter
 • Dokter: "Heb je aan jouw walgelijke vriendje mijn mening over hem verteld?" Dochter: "Ja, en hij zei dat jouw diagnose slecht was als altijd."

sage uit 1899
 • dat had geleerd. Toen hij hoorde dat grootmoeder dat had gedaan, heeft hij haar gedwongen om het kind die kunst af te
 • dochter
 • kunst
 • Een meisje kan na een visite aan haar grootmoeder koeien melken. Haar vader vraagt haar de koe van de buurman te melken, maar het meisje wil dat niet omdat ze weet dat de koe dan dood zal gaan. Haar…

sage uit 1999
 • . Als vader roept op luide toon dan schaft de vroemoêr raad en geeft een dochter of een zoon, zoals 't al eeuwen gaat. In
 • dochter
 • kunst
 • De kinderen uit Urk komen vanuit de Ommelebommelesteen. Deze wijze raad komt van de 'vroemoer' (vroedvrouw).
steenurk_kl3.jpg

sage uit 1965
 • ’n Vrouw, die hekse kos, begos oud te worre. Durrum wou ze ’t hekse ok leren on heur dochter. De heks zej: “Ge mot ’n
 • ). De dochter leerde ’t sprökske en doch, da ze ’t goed kende. Ze gieng opten bessemsteel zitte en wou gon hekse. Ze zèj
 • Een heks wil de kunst aan haar dochter leren, zodat ze op ook op een bezemsteel kan vliegen. De formule met "de
 • schoorsteen uit, over heggen en struiken" wordt door de dochter verkeerd uitgesproken als "door heggen en struiken". De dochter
 • dochter
 • Een heks wil de kunst aan haar dochter leren, zodat ze op ook op een bezemsteel kan vliegen. De formule met "de schoorsteen uit, over heggen en struiken" wordt door de dochter verkeerd uitgesproken…

sage uit 1970
 • waaraan die kunst van weerwolven schijnt verbonden te zijn geweest. Hij hield dit steeds zorgvuldig verborgen. Toen men op
 • dochter
 • kunst
 • Knecht die kan weerwolven raadt meisjes die 's avonds op visite gaan, aan om als ze iets verdachts tegenkomen hun voorschoot over het hoofd van het verdachte te werpen. De volgende ochtend heeft de…

sprookje uit 1972
 • Dit is myn lap Der wie ris in jonge bidler, dy skrepte om 'e dochter fan in boer. Der siet wol slinger oan 'e fint, dat
 • geande wie. Dat stie him lang net oan. Ik wol net ha, datsto mei myn dochter trouste, tocht er, dêr moat ik in skoatteltsje
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij
 • dat hij allemaal stukken land bezat. De bedelaar mocht toen wel met de dochter trouwen.
 • dochter
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

sage uit 1934
 • Binderen Ze was de vrome dochter van een der roerigste en krijgshaftigste Brabantsche hertogen, die de geschiedenis
 • Brabant, waar alle kerken gesloten zijn... Maria van Brabant is de dochter van dezen man. In de Meimaand van 1214 viert ze in
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 126
 • dochter
 • Kunst, Hub.
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

sage uit 1892
 • dochter geprent. Deze laatste durfde evenwel hare hand niet aan hare moeder toereiken, dan met eenen doek omwonden, door
 • - 217. Bewerking: Sinninghe 1933: 63-64 (no. 82); Biemans 1973: 58-59; vgl. Kunst 1972: 8-9 (no. 28). S.S402.5; LS C126 (zie
 • dochter
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden. De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim…

sprookje uit 1974
 • koning sprak tot de molenaar: 'Dat is een kunst die mij wel bevalt. Als je dochter zo knap is als je zegt, breng haar dan
 • Repelsteeltje Er was eens een molenaar. Hij was arm maar hij had een mooie dochter. Op een keer kwam hij in gesprek met
 • Een molenaar schept op tegen de koning dat zijn mooie dochter uit stro goud kan spinnen. De koning wil wel met haar
 • dochter
 • Een molenaar schept op tegen de koning dat zijn mooie dochter uit stro goud kan spinnen. De koning wil wel met haar trouwen, maar stelt haar eerst driemaal op de proef. Ze kan helemaal geen goud uit…
1105.jpg

sprookje uit 1896
 • , maar zijn grootste schat was zijne dochter. De prinses was zoo zachtmoedig als de meizoetjes buiten in het veld en zoo
 • armen prins tot schoonzoon hebben, en hoe zijn dochter ook klaagde en schreide, het baatte niet: tegen wil en dank werd zij
 • . Zij vertelt hem hoe hij de prinses toch kan trouwen. Hij moet echter beloven haar dochter, die jaren geleden is verdwenen
 • iedereen moet hij appels uit het zakje Hokes geven, behalve aan de prinses en de dochter van de vrouw, hen moet hij appels
 • dochter
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig in het spookbos, wanneer hij een oud vrouwtje tegenkomt. Dit oude vrouwtje neemt…

sprookje uit 1930
 • . Voader was best tevree over zien jongs. Ie zellen nog wel ais 'n gelegenhaid kriegen, om joen kunst te pas te brengen, zee e
 • de eieren gestolen zijn moeten ze doormidden geschoten worden en moeten ze weer aan elkaar genaaid worden. De dochter van
 • dochter
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sprookje uit 1647
 • 't podagra heftig ziek liggende, moest, na dat al zijn Geneesmeesters hun kunst en yver om hem te genezen te vergeefs
 • dunkkende nam 'er met zijn eedelen de proef van, en vonde 't zo; dat hem bewoog aen d'Engelsche Prins daer zijn dochter en zijn
 • dochter
 • kunst
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…