Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1901
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. Herk O., die voor jaren te Berkhout leefde, verstond de zwarte kunst. Die
 • geloofde evenwel niet dat Herk de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan (2) en heeft bij hem gegeten. Toen
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden.
 • Een tovenaar heeft zwarte kunst geleerd uit een toverboekje. Een zekere tovenaar is tot allerlei kunsten in staat. Op
 • dorp
 • zwarte
 • Een tovenaar heeft zwarte kunst geleerd uit een toverboekje. Een zekere tovenaar is tot allerlei kunsten in staat. Op visite schept hij tot hilariteit van de aanwezigen de illusie dat de anderen…

sprookje uit 1990
 • teruggevraagd? Had ik het maar nooit gedaan!' 'Zwarte kunst,' wist iedereen. 'Ik ga weer naar het bos,' zei Olifant-Anansi
 • in de huid van de olifant en zag er direct klein als hij is als een vermagerd ziek beest uit. Zo sjokte hij het dorp
 • iedereen leed gebrek'. Daarom moet Anansi wel listen verzinnen om aan eten of aan geld te komen! Zwarte kunst is natuurlijk
 • gaan vragen om zijn geld en zelfs dreigde met moord. Anansi spuugde toen op hem en sindsdien is hij ziek. Zwarte kunst
 • als de olifant sjokt hij het dorp in. Iedereen denkt dat hij ziek is. Olifant-Anansi zegt dat het komt omdat hij Anansi is
 • zwarte kunst
 • dorp
 • Anansi zit zonder geld en besluit te gaan lenen bij zijn vrienden, maar overal krijgt hij te horen dat hij het geld terug moet betalen. Tijger Tigri dreigt zelfs met moord als Anansi niet met geld…

sage uit 1908
 • menschen aan huis genoodigd. Later werden ze bang voor hem, omdat hij met de zwarte kunst omging, en de vrouw bij wie hij in
 • Van Klaverenboer. D. Toen ik een meisje was, woonde in ons dorp een zekere sigarenmaker; dat was een deserteur uit
 • Een Duitser wordt gevreesd omdat hij met de zwarte kunst omgaat. Als hij op zijn waldhoorn blaast, gaan de speelkaarten
 • dorp
 • zwarte
 • Een Duitser wordt gevreesd omdat hij met de zwarte kunst omgaat. Als hij op zijn waldhoorn blaast, gaan de speelkaarten overeind staan en dansen. Ook kan hij een speelkaart om een fles jenever sturen.…

sage uit 1923
 • rondspookten. [De verteller verwart een verhaal van "zwarte kunst", met de verschijning van de witte juffer. Het komt vaak voor dat
 • had hij spijt van, want ze zat meteen op den disselboom, vlak voor onze voeten. Eerst toen we het dorp naderden, verdween
 • A. J. de Zwarte
 • Twee broers, 's avonds op de terugweg naar hun dorp, zien opeens een witte dame voor de wagen zweven en de een slaat
 • met zijn zweep ernaar, waarop ze ineens op de disselboom zit, maar bij het dorp is ze verdwenen.
 • dorp
 • Twee broers, 's avonds op de terugweg naar hun dorp, zien opeens een witte dame voor de wagen zweven en de een slaat met zijn zweep ernaar, waarop ze ineens op de disselboom zit, maar bij het dorp is…

sage uit 1922
 • zij had het van een zwarte kunstenaar, een tuinman, die zich wreekte, omdat ze niet met hem gaan wilde. De oudste echter
 • was betooverd door de buurvrouw, Jewantje van der Kuil, een beruchte heks, de laatste in het dorp, die door jong en oud
 • medicijn baat niet. Dan wordt een zwarte kip gekookt, maar de ketel knalt uit elkaar. Dan wordt de sleutelproef gedaan
 • dorp
 • kunst
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

sage uit 1970
 • 1. Papboeren Wouw is een zéér welvarend dorp. (Corn. III, 215) 2. Papzakken (Corn. IV, 342) 3. Papeters (Kunst 1926
 • H.J.M. Kunst
 • Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
 • dorp
 • Spotnamen.

sage uit 1926
 • schilderachtig, al meer en meer verdwijnend slijperswagentje. (Kunst, 1926: 11) b. Als men ergens een scharesliep ziet, tien tegen
 • H.J.M. Kunst
 • Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
 • dorp
 • Spotnaam, gezegde.

sage uit 1926
 • 1. Wanneer de kertoren in een dorp bijzonder laag gebouwd was, gaf dit feit ook vaak tot spotternij aanleiding. Zoo had
 • plagend: 'De Schijfsche toren wordt binnen gezet, als 't regenen gaat.' (Kunst 1926: 11)
 • H.J.M. Kunst
 • Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
 • dorp
 • Spot t.a.v. lage kerktoren die binnengezet kan worden al het regent.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • dorp
 • Het was een wereldhit in Made en Drimmelen.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • dorp
 • Het was zo'n saai stadje, dat ze de krant drie weken van te voren drukten.

sage uit 1920
 • Fant' is een dolleman, een herrieschopper. (Kunst 1926: 10-11)
 • H.J.M. Kunst
 • Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
 • dorp
 • Spotnaam, spotrijm, verhalen over herkomst.

sage uit 1911
 • MEESTER BOVEN MEESTER In een van de Waterlandse dorpen woonde een hoefsmid die de kunst verstond om paarden te doen
 • de wagen een oud-soldaat, een gewezen dragonder, die ook de kunst verstond. Hij sprong van de kar af, liep naar de smid
 • dorp
 • Een hoefsmid kan paarden stil laten staan. Zijn knecht wil dat wel eens zien en daarom laat de hoefsmid een paard met wagen stokstijf stilstaan. Op de wagen zit een militair die wel van wanten weet.…

sage uit 1934
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 131
 • dorp
 • Kunst, Hub.
 • God en Gabriël zweefden over het land om steden, dorpen en kastelen te zaaien. De duivel sneed de zak waar ze deze uitstrooiden open, boven Brabant. Vandaar dat de burchten in Brabant zo ordeloos…

sage uit 2007
 • tijden de aanblik van het dorp en zijn te zien in het wapen van Papendrecht. Om bij te verdienen verbouwden en pelden
 • Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners
 • dorp
 • kunst
 • Papendrechters worden erwtenpellers [ertepellers] genoemd. Om bij te verdienen verbouwden Papendrechters erwten, die zij verkochten in Dordrecht.
ertepeller_1.jpg
ertepeller_2.jpg

sage uit 1923
 • Toovenaars. 't Zal zestig jaar geleden zijn, dat er op Meliskerke een veearts woonde, die de "geheime kunst" verstond
 • . Over hem loopen de volgende vertelsels. Het paard van een boer, die een eind buiten het dorp woonde, kreeg 's avonds laat
 • dorp
 • kunst
 • Een knaap wordt naar een toverkundige veearts gestuurd en krijgt van hem een drankje, maar laat tot 2x toe het flesje uit zijn handen glippen, zodat hij terugmoet; tenslotte komt hij ermee terug; de…

sage uit 1934
 • Hilvarenbeek bieënkorven gestolen had. Er was een 'biestock' verdwenen uit de heide van 't dorp. En de vorsters hadden in den
 • terstond verstaan, hij had 'ja' geknikt waar hij 'neen' bedoelde. Hij was onthutst en verlegen. Toen hadden ze hem naar 't dorp
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 103
 • onschuld te bewijzen stelt hij voor zijn stok in drie keer naar de andere kant van het dorp te slingeren. De rechters achtten
 • dorp
 • Kunst, Hub.
 • Een arme zwerver wordt er van beschuldigd een bijenkorf te hebben gestolen en wordt veroordeeld tot de galg. Om zijn onschuld te bewijzen stelt hij voor zijn stok in drie keer naar de andere kant van…

sage uit 1953
 • (Voorts weet Z nog allerlei te vertellen over een tovenares en haar zoon, die in een naburig dorp woonden. Ik zal deze
 • een "puud" (kikvors) in hun zak hadden. Men lette er wel op. Deze vrouw en haar zoon vrstonden de kunst van toveren. Dit
 • dorp
 • Een moeder en zoon zijn tovenaars. Kinderen krijgen snoepjes, die echter in hun zak in kikkers veranderen. De zoon wint drie keer de loterij. Konijnen lopen het ene moment over het water van hun put…

sage uit 1893
 • 2.87. Hoe het dorp Bakel in Peelland eenen naam kreeg Men vertelt het volgende over den naamsoorsprong van het
 • Meierijsche dorp Bakel: Het dorp had nog geenen naam en reeds was er eene kerk gebouwd, die door de bevoegde overheid in
 • 2.87. Hoe het dorp Bakel in Peelland eenen naam kreeg
 • : Sinninghe 1934: 33; Kunst 1934: 48-49; Cornelissen 1930 (lIl): 153; Biemans 1973: 73-74. S.M121O.1; AT 1210 The Cow is Taken to
 • Hoe het dorp (stad, heuvel, stuk land) aan zijn naam is gekomen & AT 1210 The Cow is Taken to the Roof to Graze
 • Het bestuur van het dorp dat nog geen naam heeft besluit een kalf naar boven te hijsen om het gras in de torenomgang
 • bestuurders meent dat Boakel (dialect voor Bakel) de naam van het dorp moet zijn.
 • dorp
 • Het bestuur van het dorp dat nog geen naam heeft besluit een kalf naar boven te hijsen om het gras in de torenomgang weg te eten. Het kalf begint 'boak, boake, boak-el' te loeien als het naar boven…

sage uit 1934
 • grap hebben die van Bakel, daar in Peelland, uitgehaald. Het was in den tijd, toen het dorp nog geen naam had. Ze waren
 • !' Nu steeg de vreugde ten top. Hoor eens, riepen de schepenen, nu geeft dat kalf ook nog een naam aan ons dorp, een naam
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 46
 • The Cow is Taken to the Roof to Graze & TM 2601: Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen
 • dorp bouwden een kerk. Toen het dak er al op lag zagen ze dat er lang gras op groeide. Hierop hesen ze een kalf met een
 • , boake, boak-el!' Vanaf dat moment heet het dorp Bakel.
 • dorp
 • Kunst, Hub.
 • De inwoners van Bakel waren het er over eens dat de kerk te dicht bij de zandweg stond. Ze besloten de kerk te verplaatsen. Ze bonden touwen aan de kerk en trokken tot het touw knapte. Daarna begonnen…

sage uit 1883
 • Ouwerling) TNG 1(1883): 36-38. Bewerking: Kunst 1968: 42-43. 3. Sprookjes en natuurgeloof. Verhalen vanuit Helmond verzameld
 • Hoe het dorp (stad, heuvel, stuk land) aan zijn naam is gekomen
 • dorp
 • Knecht die na beschuldiging van het stelen van een mes dreigt de boerderij in brand te steken, wordt berecht en zal worden opgehangen. Op het laatste moment vraagt de knecht het woord, zeggend dat…

sage uit 1946
 • is hebben, en krijgen is de kunst! schreeuwde een derde. Toen wendden ze zich af, want het schip stevende de haven in
 • dorp
 • Westerschouwen was eens een stadje met veel rijkdom en voorspoed. Na een tijdje kregen de mensen het te hoog in hun bol. Ze vonden zichzelf, de stad, de haven en hun schepen geweldig. Zij waren de…