Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

8 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1970
 • bijzondere begaafdhedes, vooral de zwarte kunst. As de dokter dat zag, dat zo'n kind met de helm gebore was, dan begraafde die 't
 • bijzondere gaven, vooral de zwarte kunst. Als de dokter zag dat een kind met de helm geboren was, begroef hij het vlies, want dat
 • Als kinderen geboren werden met een vlies over hun hoofd, dan waren ze met de helm geboren. Zulke kinderen hadden
 • zwarte kunst
 • geboren
 • Als kinderen geboren werden met een vlies over hun hoofd, dan waren ze met de helm geboren. Zulke kinderen hadden bijzondere gaven, vooral de zwarte kunst. Als de dokter zag dat een kind met de helm…

sage uit 1922
 • zij had het van een zwarte kunstenaar, een tuinman, die zich wreekte, omdat ze niet met hem gaan wilde. De oudste echter
 • meesters kunst was, Jewantje overleed eenige dagen later. Meester roemde er zich niet op de macht te bezitten om de heksen te
 • medicijn baat niet. Dan wordt een zwarte kip gekookt, maar de ketel knalt uit elkaar. Dan wordt de sleutelproef gedaan
 • geboren
 • kunst
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

sage uit 1892
 • . Doch geene andere dan 'die met den helm geboren zijn,' meenen sommige lieden, zien zulk eene vertooning.
 • , BB: 424. Vermelding: Sinninghe 1933: 72 (no. 92), 1964: 78; Bewerking: Biemans 1973: 15-16, Kunst 1968: 13. S.S481.4. 2
 • . Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn
 • . Veel mensen zien een lijkstatie, maar de gedachte is dat alleen mensen die met de helm geboren zijn dat kunnen.
 • geboren
 • zwarte
 • Op een nacht ziet een man een rij mannen in het zwart naar het kerkhof gaan, maar als hij ze opwacht komen ze niet. Veel mensen zien een lijkstatie, maar de gedachte is dat alleen mensen die met de…

sage uit 1965
 • Helm. Wie met een helm geboren was, verstond om de kunst om vooruit te kunnen zien. Het werd zo verklaard; dat woordje
 • Wie met een helm geboren was zou vooruit kunnen zien. De verklaring zou zijn dat bezitters van een helm de afloop van
 • geboren
 • Wie met een helm geboren was zou vooruit kunnen zien. De verklaring zou zijn dat bezitters van een helm de afloop van de oorlog zou weten. Later werd gedacht dat ze ook andere gebeurtenissen wisten te…

sage uit 1934
 • geteekend, zulk een eenzame scheper, die, met den helm geboren, visioenen van gevechten en lugubere voorgezichten zag
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 68
 • geboren
 • Kunst, Hub.
 • Er was een twist tussen de abten van Postel en de heren van Rethie over de grenzen van hun beide gebieden. Ze besloten de scheper van Postel om raad te vragen. Deze bepaalde de grenzen en bevestigde…

sage uit 1893
 • ; Sinninghe 1933: 80 (no. 111), 1964: 80; Biemans 1973: 67; vermelding: Kunst 1968: 13. 2. De archeologie van het vertellen
 • . Verhalen uit de Kempen Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6
 • Man die met de helm is geboren en daardoor meer kan zien dan andere mensen, ziet hoe 's nachts bij stil weer de
 • geboren
 • Man die met de helm is geboren en daardoor meer kan zien dan andere mensen, ziet hoe 's nachts bij stil weer de berkebomen op een spookplaats zo ver buigen dat de toppen de grond naderen.

sage uit 1966
 • mensen met een vreemde blik aan. Iedereen weet, dat hij met de helm is geboren. De laatste tien jaren echter, zo vertelt hij
 • . (misschien is het hele gedicht nog te achterhalen) B. Bruining heeft een zeer talrijk nageslacht. Hij verstaat ook nog de kunst
 • geboren
 • Boardzer Bruining zag er altijd uit alsof hij ziek was. Hij trok langs de huizen om allerlei waar te verkopen, of om een nieuwjaarsgedicht uit te spreken. Voordat iemand de deur opendeed, nam hij vaak…

uit 1826
 • God geborgen was, en toen daalde God af met deze waarheid: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren
 • die zodoende te bederven. Neen, sterven aan al wat geen God is, zich laten zalig, is een heilige kunst! Ik zeg wel eens
 • Baardwijk voor het eerst dat hij in God geboren is, hij ervaart de rechtvaardigmaking. Een jaar later wordt Baardwijk dodelijk
 • geboren
 • Gijs Baardwijk leeft aanvankelijk onbekeerd en in zonde. Rond zijn 24ste wordt hij overvallen door hevige koortsen, en krijgt hij een sterke drang om bekeerd te worden. God overtuigt Baardwijk van…