Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

28 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1933
 • afwezigheid. Want de zwarte geest zorgde voor een diepen slaap der thuisblijvenden. Gebeurde het soms dat een man zijn vrouw in
 • . Wie eenmaal in hun macht kwamen, kenden spoedig de zwarte kunst en stonden dan in den dienst van Satan. Mannen die
 • zwarte kunst
 • geest
 • In de tijd voordat het Christendom bij de mensen bekend was, dwaalden er op verschillende plaatsen spoken en heksen rond. De heksen veranderden zichzelf in katten en hielden dan bijeenkomsten. Ze…

sage uit 1592
 • De derde tsamensprekinghe van Doctor Faustus met den boosen geest aengaende zijne belofte. NAerdat Doctor Faustus de
 • belofte ende promissie ghedaen hadde, soo heeft hy des anderen daechs vroech den geest tot hem ghevordert, denwelcken hy beval
 • De derde tsamensprekinghe van Doctor Faustus met den boosen geest aengaende zijne belofte
 • Nadat Faustus had beloofd zich aan de voorwaarden te houden, roept hij de geest tot zich en beveelt hem altijd in een
 • minnebroedershabijt te verschijnen en hem vooraf een teken van zijn komst te geven. Faust vraagt de geest naar zijn naam en deze vertelt
 • zwarte kunst
 • geest
 • Nadat Faustus had beloofd zich aan de voorwaarden te houden, roept hij de geest tot zich en beveelt hem altijd in een minnebroedershabijt te verschijnen en hem vooraf een teken van zijn komst te…
FAUST05.jpg

sage uit 1592
 • langher te dienen schuldich en is -daerom dat ic u dien niet overlaten en mach-, so sal ick u eenen anderen geest toeschicken
 • dat hy hem eenen geest verwecken wilde, so verre als hy noch daertoe ghesint ware. Ende hy soude segghen in wat ghedaente
 • 'Auwerhaen: ook wel Averhaen. Wagenaers geest heeft de gedaante van een aap, maar is tevens in staat hem naar andere
 • nagelaten en dat hij de kunsten allen kan erven in zoverre hij die boeken goed bestudeert. Fautus zegt dat hij zijn geest
 • Waghener dat wil, wel een andere geest toezenden. Drie dagen later vertelt Faustus dat hij deze geest voor hem wil oproepen
 • zwarte kunst
 • geest
 • Na het optekenen van dit contract roept Faustus zijn dienaar tot zich. Waghener heeft hem altijd trouw gediend en alle geheimen voor zich gehouden. Daarom mag Waghener nu nog alles aan hem vragen en…

sage uit 1592
 • voorszeyde Doctors. Nu ist boven maten seere te verwonderen dat eenen geest (als Godt de hant van de mensche treckt) voor de
 • vraghen niet onwaerachtichs en soude willen antwoorden. Hetwelcke hem den voorszeyden geest afsloech ende weygerde, hem
 • De volgende dag verschijnt de geest aan Doctor Faustus en beginnen de onderhandelingen. Hij wil de geest alles kunnen
 • vragen, zolang hij op deze aarde leeft. De geest zal niets mogen verzwijgen en geen onwaarheden mogen spreken. De geest
 • zwarte kunst
 • geest
 • De volgende dag verschijnt de geest aan Doctor Faustus en beginnen de onderhandelingen. Hij wil de geest alles kunnen vragen, zolang hij op deze aarde leeft. De geest zal niets mogen verzwijgen en…
FAUST03.JPG

sage uit 1934
 • , verblindende schittering. Loom kabbelen de geelblinkende golven en lekken de randen der breede rivier. Daar ruizelen de zwarte
 • Godescalkus. Dan zendt hij hen met vriendelijke woorden heen, en blijft nadenkend en ernstig, verzonken in gepeinzen. De Geest
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 117
 • geest
 • Kunst, Hub.
 • Ridder Folkert heeft opdracht gegeven een nieuwe burcht te bouwen. Op een nacht horen zijn werklieden mannen zingen. Uit lichte nevel zien zij witte gestalten opdoemen, evenals een kerk. Enige maanden…

sage uit 1934
 • opslag van zijn oog, die zwarte vonken schenen onder den breedgeranden ruitershoed. Ward begreep al. 't Was weer een
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 16
 • overal vuur en Ward brandt als in de hel. Vanaf die tijd ziet men soms op de bewuste plek de getergde geest van de brandende
 • geest
 • Kunst, Hub.
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

sage uit 1592
 • bevinde oft sulckx van geene menschen geleeren en can, so hebbe ick desen tegenwoordigen ghesonden geest (die hem
 • . Dese dinghen alsoo ghepasseert wesende, soo ginck de geest Mephostophiles tot Doctor Faustus in de camer in de ghedaente
 • ondertekend met zijn eigen bloed. Na de ondertekening is zijn geest zeer vrolijk. Hij tovert een bijzonder schouwspel in het
 • zwarte kunst
 • geest
 • De tekst van het contract dat Faustus met zijn eigen bloed ondertekent. Hierin staat dat het contract voor vierentwintig jaar geldig is en dat de Duivel hierna met zijn lijf en ziel mag doen en laten…

sage uit 1904
 • kunst, om het lichaam van het vel te ontdoen en daardoor de macht van een jorka [geest, spook] te verkrijgen, gesloten
 • gedaante van een geest kan aannemen, en de kunst bezit een gesloten huis binnen te gaan, zonder een deur of een raam te openen
 • geest
 • zwarte magie
 • Over het taboe om Anansi-verhalen te vertellen overdag. De verhalen zijn magisch, horen bij het sterfhuis en worden verteld na een begrafenis. Overdag Anansi-verhalen vertellen brengt ongeluk. Tevens…

sage uit 1939
 • pentakel, volgens de voorschriften van de Grote Kunst vervaardigd uit een stukje huid van een witte geit, zulks op de dag en
 • nauwkeurige inachtneming van de regels der Grote Kunst- worden gebruikt om opstandige en niet tot medewerking geneigde geesten en
 • Grote Kunst
 • Meester der Grote Kunst
 • geest
 • De vaak norse en onvriendelijk kabouters zijn de bewakers en beheerders van verborgen kostbaarheden. Zij kunnen hulpvaardig worden gemaakt door hen in aanraking te laten komen met een bepaalde, op…
kabouter_215.jpg

sage uit 1939
 • Aanvulling no. IV bij Aant. 1939, fol. 502e, documentatie §39/1939: „De Meester in de Grote Kunst vervaardigt
 • bereiken. Een en ander op de wijze die de Grote Kunst voorschrijft. Treedt daarna een kabouter in deze magische kring, dan
 • De Meester in de Grote Kunst vervaardigt een pentakel dat de macht heeft kabouters, die in de bodem verborgen schatten
 • Grote Kunst
 • geest
 • De Meester in de Grote Kunst vervaardigt een pentakel dat de macht heeft kabouters, die in de bodem verborgen schatten bewaken, tot hulp te bewegen.
kabouter_200.jpg

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • geest
 • Je oma belde net om te zeggen dat ze net overleden was.

sage uit 1941
 • Toevoegen aan Aant. 1941, fol. 412c, F2: ,,Dit pentakel is waardevol omdat het elke geest handelbaar en gehoorzaam
 • vervaardigen, in welk geval het met de priem van de Kunst wordt gegraveerd."
 • De beschrijving van de vervaardiging van een pentakel dat elke geest handelbaar en gehoorzaam maakt.
 • Kunst
 • geest
 • De beschrijving van de vervaardiging van een pentakel dat elke geest handelbaar en gehoorzaam maakt.
kabouter_284.jpg

sage uit 1922
 • Zoo naar haar uiterlijk te oordeelen, hield ik haar voor een zeer zenuwachtig mensch, die prat ging op haar kunst en
 • benauwd was, zij haar geest over het water kon zien zweven. (C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het
 • Vrouw staat zich voor op haar kunsten, en lijkt bijzonder te willen zijn. Ze zegt dat ze als ze benauwd is haar geest
 • geest
 • kunst
 • Vrouw staat zich voor op haar kunsten, en lijkt bijzonder te willen zijn. Ze zegt dat ze als ze benauwd is haar geest boven het water kan zien drijven.

sage uit 1974
 • Piters Willemke lei nachts foar dea op bêd. Dan siet der gjin leven yn, dan wie de geest der út. Dan wie 't krekt in
 • geest
 • kunst
 • Vrouw ligt 's nachts voor dood in bed, dan is ze aan het toveren, als een kat of als een klein stiertje. Haar zoon maakt zich er niet bezorgd over, want hij weet wat zijn moeder doet.

sage uit 1953
 • , waar de schat ligt, begeve men zich daar op een zondag voor zonsopgang naar toe. Met het zwaard van de Kunst wordt een
 • Kunst
 • geest
 • Een experiment om je meester te maken van schatten, die in het bezit zijn van kabouters.
kabouter_209.jpg

sage uit 1968
 • t geleuf van t volk. Zo woonde oal Sienke hier. Zai verstond de kunst om dei geestn, dei om de huzen zwaarfden, weg te
 • geest
 • Slechte mensen, zij die schulden of beloften niet nagekomen waren, kwamen terug om hun rust te vinden. Daaronder zou Dünerheer, een rijke Duitser die op een gemene manier grond had gekocht, zijn. Een…

sage uit 2005
 • Letterlijk afschrift van de kunst- en natuurwandeling van Natuurkunst Drenthe
 • "De kunstenaars die meewerken aan kunst- en natuurwandeling De Legende werden geïnspireerd door de oeroude legende van
 • geest
 • kunst
 • In een onderaardse woning op het Ellertsveld leefden twee reuzen, Ellert & Brammert. De plek is door een vloek onvruchtbaar. Vader Ellert en zoon Brammert roofden en plunderden. Om voorbijgangers aan…
kunstdrenthe1.jpg
kunstdrenthe2.jpg
kunstdrenthe3.jpg
kunstdrenthe4.jpg
kunstdrenthe5.jpg
kunstdrenthe6.jpg
kunstdrenthe7.jpg
kunstdrenthe8.jpg
kunstdrenthe9.jpg
kunstdrenthe10.jpg

sage uit 1999
 • TM: "Nog een andere: Aicha Kandisha, wat is dat voor een figuur?" AA: "Dat is ook een geest." TM: "Ook een geest." AA
 • daar hebben ze proberen mee bang te maken, [...] Aicha Kandisha." AA: "Wat ze daar leren van zwemmen is een kunst, hoor
 • Aicha Kandisha is een geest waar kleine kinderen mee worden banggemaakt, en wordt ook wel voorgesteld als een
 • geest
 • Aicha Kandisha is een geest waar kleine kinderen mee worden banggemaakt, en wordt ook wel voorgesteld als een watergeest. Dan wordt men voor haar gewaarschuwd, zodat de kinderen voorzichtig in het…

personal narrative uit 2002
 • KUNST.21E
 • geest
 • Een echtpaar wil weten of er leven is na de dood, en ze spreken af dat degene die het eerst sterf zich kenbaar zal maken aan de ander. De man overlijdt en vertoont zich 's nachts als de vrouw in bed…

personal narrative uit 2002
 • KUNST.21E
 • geest
 • De verteller is helderziend. Hij ziet lichtbollen, lichtpuntjes, kolommen van licht, aura's en graancirkellijntjes. Zijn helderziendheid neemt nog toe, want op een begrafenis heeft hij onlangs een…

sage uit 1892
 • grenspaal op den schouder, 'paal recht, paal recht!' roepen. Langen tijd diende deze geest tot schrik van vele lieden uit den
 • . 428). Bewerking: 8inninghe 1964: 71; Biemans 1973: 9; Kunst 1972: 35 (no. 139). 8.8404.1; L8 C1021 Grenz- geist. 2. De
 • waar de paal moet staan. De geest verdwijnt als een dronken man hem zegt de paal weer op zijn vorige plaats te zetten.
 • geest
 • Na zijn dood loopt de man die een grenspaal heeft verzet elke nacht met de paal op zijn schouder rond onder het roepen waar de paal moet staan. De geest verdwijnt als een dronken man hem zegt de paal…

sage uit 1892
 • geest
 • kunst
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten die angst aanjagen en mensen op de vlucht jagen.

sage uit 1933
 • Belleman. Bronnen: 2) Kunst, Oud Zundert., 92. Ter verg.: Flodder heet rond Brussel Lodder (Wolf, N. S., No. 488, 489, de
 • geest
 • In de bossen bij Zundert leeft een vreemd beest, een soort weerwolf. Als je 's avonds alleen op straat loopt kan die zo op je rug springen en hij gaat er niet meer af. Pas als je een tijd met het…

sage uit 1934
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 96
 • geest
 • Kunst, Hub.
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…

sage uit 1892
 • ontsteltenis, een geest sprakeloos verscheen. Nadat zij den pastoor hiervan onderricht had, gaf deze heur den raad dat zij bij eene
 • volgende verschijning den geest zou vragen, wat hij verlangde. Het spook, hierover aangesproken, antwoordde dat het hare moeder
 • - 217. Bewerking: Sinninghe 1933: 63-64 (no. 82); Biemans 1973: 58-59; vgl. Kunst 1972: 8-9 (no. 28). S.S402.5; LS C126 (zie
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden
 • . De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim verdwijnt na het beloven en volbrengen van
 • geest
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden. De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim…