Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

7 resultaten voor "zwarte kunst"

personal narrative uit 1962
 • ge den kuuig in de keel had of as de koew mi 'n stijf toong stond. Een der bijzittende dochters had de kunst overgenomen
 • maar nooit uitgeoefend. 't Geheim was 'n gebedje waarin ze zelf geen vertrouwen had; moeder en Bertoom hadden er velen mee
 • kunst overgenomen maar nooit uitgeoefend. Het geheim was een gebedje waarin ze zelf geen vertrouwen had; moeder en Bertoom
 • geheim
 • kunst
 • Bertoom, en dat kon mijn vrouw ook, die kon de pijn eruit halen bij brand of verstuikingen of zulke dingen. Ze konden het ook als je de kuch in de keel had of als de koe met een stijve tong stond. Een…

sage uit 1963
 • verbranding en de behandeling. De kunst bestond in gebeden die men geheim hield.
 • geheim
 • Geheime gebeden laten pijn van brandwonden verdwijnen.

sage uit 1933
 • geheim
 • kunst
 • In een oude lindenboom te Westerhoven zouden regelmatig ontelbaar veel katten, eigenlijk heksen, bijeenkomen om te beraadslagen over de geheime kunsten die ze beoefenden.

sage uit 1934
 • van Brabant ene kruis den voorbijganger vermaande? Het valt moeilijk meer uit te maken. De boom bewaart het geheim
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 63
 • geheim
 • Kunst, Hub.
 • Onder een eik in Vrachelen woonde een kluizenaar. Sindsdien wordt de boom de 'heilige' eik genoemd. Er woonde ook een schoenlapper in de boom.

sage uit 1934
 • in een duister geheim gehuld. Niemand wist het met zekerheid. Was het den schat van een schuwen, eenzelvigen gierigaard
 • geheim werd het plan overlegd. De schat lag ergens op de heide: hij zou voor den dag komen. Ze zochten in alle stilte, vele
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 96
 • geheim
 • Kunst, Hub.
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…

sage uit 1966
 • woarn en doarst hast net mear mei him it lân yn. De boer hie it net op 'e frije kunst bigrepen en winske neat leaver as dat
 • geheim
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sprookje uit 1889
 • kende immers het geheim, om haar weder te openen. Hij bekreunde zich niet om het zilvergeld, maar des te meer om het goud
 • vrouw zijn wedervaren en beval haar vóór alle dingen de zaak geheim te houden. Toen de vrouw van hare verbazing bekomen was
 • geheim
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Screen Shot Ali Baba ezel.png
Keller.pdf