Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

8 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1962
 • zwarte kunst ging lezen en de duivel kwam binnen terwijl er nog 3 duivels voor de deur bleven staan. Ieder had schrik en om
 • een pater gebiecht, die verklaarde dat ze van geluk konden spreken, want had de lezer niet goed teruggelezen, dan waren ze
 • zwarte kunst ging lezen en de duivel kwam binnen terwijl er nog drie duivels voor de deur bleven staan. Ieder had schrik en
 • een pater gebiecht, die verklaarde dat ze van geluk konden spreken, want had de lezer niet goed teruggelezen, dan waren ze
 • zwarte kunst
 • geluk
 • In een huis tegenover de paters in Weert werd op kerstnacht gekaart. Men waarschuwde om op te houden wegens de heilige nacht. Een der bezoekers was niet bang; hij kon de duivel binnen laten komen. De…

sage uit 2008
 • geluk
 • kunst
 • De Kardoes- of Helhond stond bekend als spookdier. Het beest kondigde dood en ongeluk aan.
hellehond_1kl.jpg
hellehond_2kl.jpg
hellehond_3kl.jpg
hellehond_4kl.jpg

sage uit 1933
 • eerst een bol in het vuur. Voor een kat of een andere gift voorspelden ze aan de gevers of hun huisgenooten veel geluk, want
 • die goeie mannekes verstonden ook de kunst van het waarzeggen. Eens troffen ze op de hoef de huisvrouw recht bedroefd aan
 • omliggende graan niet in brand vloog. Ook deden ze aan waarzeggerij en voorspelden de boeren geluk.
 • geluk
 • Er wordt verteld dat de kabouters te Oerle magische krachten hadden. Ze konden een bol in het vuur werpen, waardoor het omliggende graan niet in brand vloog. Ook deden ze aan waarzeggerij en…

sage uit 1892
 • gift, voorspelden de Kaboutermannekens aan de gevers of hunne huisgenooten veel geluk; want die goede ventjes kenden ook de
 • kunst van waarzeggerij. Zoo troffen zij eens op De Hoef de huisvrouw bedroefd aan, omdat haar man, die menigmaal naar
 • Tegen vergoeding van een kat of een andere gift verrichten kabouters 's nachts arbeid of voorspellen ze geluk aan de
 • geluk
 • Tegen vergoeding van een kat of een andere gift verrichten kabouters 's nachts arbeid of voorspellen ze geluk aan de gevers. Ter voorkoming van brand werpen ze een bol in het vuur die ze soms vlak bij…

sage uit 1966
 • . (misschien is het hele gedicht nog te achterhalen) B. Bruining heeft een zeer talrijk nageslacht. Hij verstaat ook nog de kunst
 • mensen. Nu kom ik thans tot u om u 't geluk te wensen. Ik kroon u met een kroon, die eenmaal zal vergaan. Maar God kroont u
 • geluk
 • Boardzer Bruining zag er altijd uit alsof hij ziek was. Hij trok langs de huizen om allerlei waar te verkopen, of om een nieuwjaarsgedicht uit te spreken. Voordat iemand de deur opendeed, nam hij vaak…

personal narrative uit 2002
 • KUNST.21E
 • geluk
 • De verteller is bedrijfseconomie gaan studeren, omdat hij verwacht dat er een nieuwe tijd gaat komen, waarin het winstoogmerk gaat verdwijnen. In dit proces wil hij een rol spelen. Hij hekelt de…

mop uit 1750
 • GELUKTE WAARZEGGERY Van een BOER, genaamd KRIEKJE. Slaande op het Spreek-woort: Dat is meer Geluk als Wysheyt
 • zeer statig aan, En zeyd' hen: "Gy hebt wel gedaan; Hoewel ik d'heele zaak wel weete Door mijne Kunst, niet te vermeeten
 • geluk
 • kunst
 • Een boer, die graag lekker wil eten, geeft zich uit voor waarzegger en wordt - tegen drie maaltijden - aangenomen door een dame, die haar diamant kwijt is. Deze is gestolen door de drie lakeien van…

mop uit 1919
 • . Daar had mijnheer rotsen doen aanleggen, en zij tweeën liepen door kunstrnatige grotten naar kunst¬matige vijvers, welker
 • had. Het drinken van thee, zonder te morsen, was reeds een groote kunst. Dan zouden noch zijn zuster, noch zijn zwager het
 • geluk
 • Als Hans Hannekemaaier door de Kalverstraat wandelt wordt hij plotseling door de menigte een stoep op geduwd. Er komt een zilveren koets voorbij rijden. Plots houdt de koets stil. Tot Hans zijn…
cohen31.jpg