Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1903
 • Iemand, die de zwarte kunst verstaat en wagens wil laten stilstaan, moet eerst vragen of hij mee mag rijden. Bij
 • het paard kreupel wordt, als hij mag meerijden prevelt hij weer wat en is het paard genezen.
 • genezen
 • kunst
 • Tovenaar die wagens wil laten stilstaan moet eerst vragen of hij mag meerijden. Bij weigering prevelt hij iets waarop het paard kreupel wordt, als hij mag meerijden prevelt hij weer wat en is het…

sage uit 1963
 • strijkers, dat ware mense die an vrije kunst deje. De genezing duurde net zoveel dage as ze de ziekte hadde gehad, voor het
 • strijke. Net zoveel dage as ze 't hadde, net zoveel dage duurde ok de genezing. Zukke mense moste de vrije kunst overdoen. As
 • Mensen die een voet hadden verzwikt, werden gestreken door strijkers. Dat waren genezers die aan vrije kunst deden. De
 • strijkers moesten de vrije kunst overdragen, anders konden ze niet sterven.
 • genezen
 • vrije kunst
 • Mensen die een voet hadden verzwikt, werden gestreken door strijkers. Dat waren genezers die aan vrije kunst deden. De strijkers moesten de vrije kunst overdragen, anders konden ze niet sterven.

personal narrative uit 1962
 • ge den kuuig in de keel had of as de koew mi 'n stijf toong stond. Een der bijzittende dochters had de kunst overgenomen
 • kunst overgenomen maar nooit uitgeoefend. Het geheim was een gebedje waarin ze zelf geen vertrouwen had; moeder en Bertoom
 • genezen
 • kunst
 • Bertoom, en dat kon mijn vrouw ook, die kon de pijn eruit halen bij brand of verstuikingen of zulke dingen. Ze konden het ook als je de kuch in de keel had of als de koe met een stijve tong stond. Een…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • genezen
 • Er komt een begrafenisstoet voorbij en een man zegt tegen een ander: "Het gaat goed met de dode, hij gaat langzaam vooruit."

sage uit 1963
 • verbranding en de behandeling. De kunst bestond in gebeden die men geheim hield.
 • genezen
 • Geheime gebeden laten pijn van brandwonden verdwijnen.

uit 1901
 • Een serieusen belezer wist ik heden te bewegen mij zijn kunst te leeren. Hij beschikte over de ware manier, dat wil
 • genezen
 • kunst
 • Belezer strijkt over het lichaamsdeel en zegt daarbij een formule op. Belezer en patient zijn blootshoofds, de belezer verdient er niets mee en mag zelfs niet worden bedankt.

sage uit 1901
 • komen." Inderdaad kwam hij en is daarna niet weer met de kunst van belezen gaan spotten.
 • genezen
 • kunst
 • Belzezer die de koorts kan afnemen en geven maakt dat een man die hier niet in gelooft de volgende dag met koorts in bed ligt. Na drie dagen zegt de belezer dat hij maar weer moet komen wat gebeurt.…

sage uit 1962
 • muizen. De man had die kunst gekregen door in 'n boekske te lezen. Hij is er voor naar de paters van de Achelse Kluis gegaan
 • verteld werd. Hij ontkende dit, maar even later was de vloer vol muizen. De man had die kunst gekregen door in een boek te
 • genezen
 • Tijdens een waakbeurt bij een dode vroeg men aan een der wakers of hij inderdaad muizen kon maken zoals over hem verteld werd. Hij ontkende dit, maar even later was de vloer vol muizen. De man had die…

sage uit 1922
 • Almers G. uit de Beets (Noord-Holland). Behalve dat zij den dood kon voorspellen, verstond zij de kunst om zieken
 • genezen
 • kunst
 • Vrouw kan de dood voorspellen, maar kan ook zieken gezond maken. Voorbeeld is dat ze iemand die krom loopt van de reumatiek ongemerkt, zonder aanraken of toespreken, geneest.

mop uit 1651
 • anderendaegs gesond. Doe teeg de reeckel aen 't grynen. Als men hem de reden vraegde, antwoorde hij: 'Dat ick die kunst niet een
 • Een boer kon op advies van een arts zijn vrouw genezen met een klysma. Daarna begon hij te huilen, omdat hij bedacht
 • genezen
 • Een boer kon op advies van een arts zijn vrouw genezen met een klysma. Daarna begon hij te huilen, omdat hij bedacht dat hij op die manier ook het leven van zijn moeder met nog een paar jaar had…

mop uit 1651
 • Seker quacksalver, dapper stoffende op sijn kunst, beroemde hem alle sieckten te kunnen genesen: scheurbuyck, pijn in
 • Een kwakzalver, die hoog opgeeft van zijn kwaliteiten, beroemt zich op zijn kwaliteit alle ziektes te kunnen genezen
 • genezen
 • Een kwakzalver, die hoog opgeeft van zijn kwaliteiten, beroemt zich op zijn kwaliteit alle ziektes te kunnen genezen: scheurbuik, hoofdpijn, kiespijn, schurft etc. 'En dat niet,' aldus de…

sage uit 1962
 • gesproken. Ook over het zieke vee. Trouwens, niet alleen dieren worden genezen, maar ook mensen. Aan de Eems zit er iemand, die
 • al 40.000 soldaten van Hitler genezen heeft van schotwonden, breuken enz. deze gave is van vader op zoon gegaan. Toen
 • over het zieke vee. Ook mensen worden genezen. Eens genas een man 40.000 soldaten van Hitler. De gave gaat over van vader
 • genezen
 • 'Buit'n' bestaat vooral over de grens, waar geen veeartsen zijn. De buren komen 's avonds te 'robbeln', onder andere over het zieke vee. Ook mensen worden genezen. Eens genas een man 40.000 soldaten…

sage uit 1901
 • Zijn vader kon ook de koorts afnemen, doch die kunst verstond hij niet. Wel herinnert hij zich dat eens een heer uit
 • genezen
 • Voorbeeld van koorts afnemen door iemand over de arm te strijken. De strijker voorspelt dat de man nog een keer zo veel koorts zal krijgen dat de familie denkt dat hij gaat sterven. Dat gebeurt, maar…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • genezen
 • Twee honden zitten met hun baasjes in de wachtkamer van de dierenarts. - "Mijn hond loopt steeds tegen de buurman aan, ik denk dat als we hem steriliseren, dat het dan wel ophoudt." - "Ik heb net…

sage uit 1907
 • Op de Rammelweide stond de boerderij van D. J. Derksen, welke de kunst verstond paarden, die overkoot waren, of
 • minuut of wat was men genezen en in staat, zonder pijn te loopen of zijn werk te doen.
 • genezen
 • Boer D.J. Derksen aan de Rammelweide kon paarden en mensen die een verzwikking hadden bespreken. Hij wreef met zijn hand over de plek en prevelde wat onverstaanbare woorden. Binnen een paar minuten…

mop uit 1901
 • Deer was ers een knecht die lange jare bij een dokter edaan had en zoodoende de kunst al zoo een bietje of ekéke had
 • genezen
 • kunst
 • Knecht neemt ontslag bij de dokter waar hij werkt en begint in een ander land voor zichzelf. Voor de remedies gebruikt hij het rad van avontuur, en geneest veel patiënten. Ook een patiënt van zijn…

sage uit 1970
 • genezen
 • kunst
 • Een tovenaar kan mensen het hoofd afsnijden en het vervolgens weer opzetten met een witte lelie, de levenslelie. Een student die meekijkt snijdt de stengel van de lelie af, waardoor het niet meer lukt…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • genezen
 • kunst
 • Over het ontstaan van graancirkel bestaan verschillende theorieën. Men beschouwt het verschijnsel wel als een noodkreet van Moeder Aarde. Anderen denken dat de graancirkels worden gemaakt door…

sprookje uit 1896
 • kunst te beproeven, maar niemand slaagde. Het geval scheen hopeloos. Toen kwam op zekeren dag een vreemde dokter aan het
 • paleis die beweerde dat hij de prinses zou genezen. Zijn middel was echter een diep geheim en daarom mocht niemand getuige
 • genezen
 • Een prinses is verliefd op een arme prins, maar zij mag niet met hem trouwen van haar vader. De prins loopt verdrietig in het spookbos, wanneer hij een oud vrouwtje tegenkomt. Dit oude vrouwtje neemt…

personal narrative uit 2003
 • hij dat?" SE: "Dat zag hij. Gewoon een soort energieveld." TM: "Dat is waarschijnlijk R. Kunst geweest." SE: "Ja." TM
 • die naar magnetiserende boer is geweest, en die wellicht genezen is van haar pijn. SE: "Van de zomer of het najaar komt
 • graancirkelonderzoekers hebben de formatie bezocht: Robert Boerman, Janet Ossebaard, R. Kunst. Met de wichelroede zijn leylijnen gemeten, en
 • R. Kunst
 • genezen
 • Een boer ziet een jongen op zijn land een graancirkel bezoeken en stuurt hem weg. De jongen is Robbert van den Broeke, die via paranormale gaven de komst van een graancirkel voorvoelt en ze vervolgens…
1039.jpg
1040.jpg

sprookje uit 1647
 • 't podagra heftig ziek liggende, moest, na dat al zijn Geneesmeesters hun kunst en yver om hem te genezen te vergeefs
 • waerzeggers moeten ontbieden, om verlichtenis te krijgen, deze hebben hem gezegt, dat hy niet van zijn quael genezen zou, voor hy
 • genezen
 • kunst
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…