Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

15 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1923
 • Toovenaars. Een heer uit Middelburg kende enkele menschen die beweerden, en van wie beweerd werd, dat ze de zwarte
 • kunst kenden. Hij heeft ze wel eens gevraagd, hem dien kunst te leeren. Ofschoon ze arm waren, en hij hen een flinke som
 • Een heer krijgt arme mensen er met geen geld toe hem de zwarte kunst te leren.
 • heer
 • kunst
 • Een heer krijgt arme mensen er met geen geld toe hem de zwarte kunst te leren.

sage uit 1660
 • zwarte kunsten. Aulrinia, Aunnia, alias Alruun werd door landlopers en kwakzalvers getransformeerd in de gedaante van een
 • zwarte kunst
 • heer
 • Welda, Velda of Velleda was een vermaarde kol die zich bezig hield met wichelarij, waarzeggen, duivels bezweren en zwarte kunsten. Aulrinia, Aunnia, alias Alruun werd door landlopers en kwakzalvers…

sage uit 1934
 • . Heer Raso is verdwenen achter het vlak neerhangend wandtapijt en Maria van Gaveren zit weer roerloos verzonken in den ban
 • zoekt en zint in radelooze smart, hoe plotseling in de zon van heur jong geluk de zwarte schaduw van het noodlot schoof
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 72
 • heer
 • Kunst, Hub.
 • Walter van Ulvenhout en Maria van Gaveren zijn verliefd op elkaar. Hun vaders houden vanwege een oude vete een huwelijk tussen hun kinderen tegen. Wanneer Maria en Walter een kluizenaar vragen om hen…

sage uit 1918
 • verhaal moge blijken. Op een kwaden dag stapte er een deftig heer bij hem binnen, die hem kort beval: "Scheren!" De barbier
 • begreep onmiddellijk, dat hij zijn kunst moest toonen. Hij zeepte stevig in--de meeste coiffeurs van tegenwoordig weten niet
 • welbekend door den volksroman "De Historie van Docter Johannes Faustus, die een uitnemenden grooten tovenaar in zwarte Konsten
 • heer
 • Faustus haalt in Leeuwarden allerlei streken uit. Bij de barbier groeien zijn haren weer aan, snijdt hij zijn hoofd af om zichzelf te scheren en zet zijn hoofd terug, betaalt met een gouden dukaat die…

mop uit 1894
 • vertellen, houd je maar stil over je verlies. Zie je die zwarte stip daar in die put? Nu dat is juist het kostbaarste kistje
 • bij dit koppeltje heeren is." "O, neen! edele heer," zei de boer, "dat zou ik niet eens durven denken, het was volstrekt
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • heer
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1894
 • vergoeden. En ik ben ook nog niet alles kwijt. Zie-je daar op den bodem van de put die zwarte stip? Ja? Welnu, dat is een kistje
 • kruipen? Zou je dien vent nog kennen als je hem zag? Is hij soms bij dat koppeltje heeren?" "O nee, edele heer," zei de boer
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • heer
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sage uit 1922
 • Een heer had schepen op zee. Achtereenvolgens kwamen allen behouden binnen, op één na. Dat was weg en bleef weg. Zijn
 • in mijn kunst geloofde." Inderdaad is het schip vergaan en bij navraag, aan later thuisgekomen, geredde manschappen
 • heer
 • kunst
 • Reder gaat uit ongeloof eerst niet in op de raad van zijn vrouw om bij een waarzegster te horen wat de oorzaak is van het wegblijven van één van de schepen. Na lang aandringen van haar gaat hij…

sage uit 1901
 • Zijn vader kon ook de koorts afnemen, doch die kunst verstond hij niet. Wel herinnert hij zich dat eens een heer uit
 • Amsterdam naar zijn vader is toegekomen. Die heer moest de hemdsmouw opstroopen en werd eenige malen over den voorarm
 • heer
 • Voorbeeld van koorts afnemen door iemand over de arm te strijken. De strijker voorspelt dat de man nog een keer zo veel koorts zal krijgen dat de familie denkt dat hij gaat sterven. Dat gebeurt, maar…

mop uit 1651
 • , dat het U Edele het danssen niet soude belet hebben.' R. 'Ey, is mijnheer mede van de kunst?' R. 'Ja, een weynig. ' R
 • Een heer werd op een bal afgewezen door een dame. Zij wilde niet met hem dansen, omdat zij die dag een aderlating in
 • haar arm had gehad. Zo kwamen ze te spreken over chirurgische messen. De heer beweerde dat hij er ook één had, maar kon het
 • heer
 • Een heer werd op een bal afgewezen door een dame. Zij wilde niet met hem dansen, omdat zij die dag een aderlating in haar arm had gehad. Zo kwamen ze te spreken over chirurgische messen. De heer…

sage uit 1934
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 126
 • heer
 • Kunst, Hub.
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

sage uit 1934
 • stil, toen ze gekomen was bij de plaats waar hij neer lag in 't heikruid. Dadelijk was hij op de been. Een heer steeg uit
 • simpel schaperke zoeken zou, te beduiden, hoe de heer rijden moest om weer op de groote heirbaan te komen. Maar de afstand
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 58
 • De jonge herder Martinus van Rijthoven ontmoette bij toeval een heer die aanbood zijn studie te betalen. Zo werd hij
 • heer
 • Kunst, Hub.
 • De jonge herder Martinus van Rijthoven ontmoette bij toeval een heer die aanbood zijn studie te betalen. Zo werd hij bisschop van Yperen.

sage uit 1893
 • 2.79. Het weergevonden peerd De eerwaarde heer Johan Samâls was van 't jaar 1686 (of iets vroeger) tot 1735 pastoor te
 • ), 1964: 115-116; Biemans 1973: 67-68; Kunst 1972: 29-30 (no. 118). LS D691 Zauberer macht verschwundenen Gegenstand ausfindig
 • heer
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

mop uit 1750
 • zeer statig aan, En zeyd' hen: "Gy hebt wel gedaan; Hoewel ik d'heele zaak wel weete Door mijne Kunst, niet te vermeeten
 • Diamant ontfaan, En zey: "Me-vrouw, is 't u behagen Hem te doen doon, gy zult niet klagen, Dat zweer ik by mijn Waarzeg-kunst
 • heer
 • kunst
 • Een boer, die graag lekker wil eten, geeft zich uit voor waarzegger en wordt - tegen drie maaltijden - aangenomen door een dame, die haar diamant kwijt is. Deze is gestolen door de drie lakeien van…

mop uit 1647
 • zijn kunst van nooden had, om yets gewichtigs, hy seggen sou, dat 'et hem onmooglijk was hem yets van voren t' openbaren
 • een van hen had last van de hofmeester van mijn Heer de waerzegger d'eerste maeltijt te dienen. Hy begaf zich des morgens
 • heer
 • kunst
 • Een boer, die graag lekker wil eten, geeft zich uit voor waarzegger en wordt - tegen drie maaltijden - aangenomen door een dame, die haar diamant kwijt is. Deze is gestolen door de drie lakeien van…

sprookje uit 1901
 • Van den boerenjongen die den heer te slim was. In de Purmer was ereis een boer. Die had een zeug die juist gebigd had
 • en zulke jonge biggetjes is altijd een aardig gezicht. Toen daar nu een heer, die met zijn vrouw en kinderen uit rijden
 • Van den boerenjongen die den heer te slim was.
 • Een jonge boerenzoon houdt de nieuwsgierige kinderen van een heer voortdurend bij de jonge biggen vandaan. De heer
 • ergert zich aan de brutaliteit van de jongen. Vriendelijk nodigt de heer de jongen een keer bij zich uit, met het plan om de
 • heer
 • Een jonge boerenzoon houdt de nieuwsgierige kinderen van een heer voortdurend bij de jonge biggen vandaan. De heer ergert zich aan de brutaliteit van de jongen. Vriendelijk nodigt de heer de jongen…