Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

15 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1923
 • Toovenaars. Omstreeks 1850 leefde in Middelburg een dokter, die de zwarte kunst kende, gelukkig deed hij er geen kwaad
 • de deur op slot. Na een half uur wist hij precies te zeggen, waar haar man was, hij had hem in een herberg te Breskens
 • aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar na afloop haar man in een café in
 • herberg
 • kunst
 • Een vrouw, die zich ongerust maakt over haar man, die de Schelde moest oversteken in dichte mist, vraagt de dokter, die aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar…
1177.jpg

sprookje uit 1903
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde. Een boer ging met zijn beugeltasch naar de markt en daar was goed
 • gezellige prater. Hun weg ging door een bosch en het werd al donker, zoodat ze naar een herberg omzagen, want de stad konden ze
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde.
 • geld in hun zakken te stoppen. Door toedoen van zwarte kunst door de soldaat zitten ze volkomen verstijfd. Dan gaan de boer
 • zoeken onderdak in een herberg. Er komen twaalf mannen binnen met wie ze moeten kaartspelen. Daarna maken ze zichzelf bekend
 • herberg
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze zoeken onderdak in een herberg. Er komen twaalf mannen binnen met wie ze moeten…

sage uit 1962
 • Dekker, di de schuld van was. D’r wier verteld dat die an de zwarte kunst dee. Noe zag ze di ok wè ’n bitje ni uut: z’aa mar
 • ondervonde wat ā de zwarte kunst was en ie zou nooit mi ni ’t Olmenof g’n slachten.
 • wordt dat ze aan zwarte kunst doet. Het slachten verliep zonder problemen, de vrouw had hij nog niet gezien. Na afloop ging
 • herberg
 • kunst
 • Een slachter voldoet aarzelend aan het verzoek om het varken te slachten op een boerderij waar van de vrouw gezegd wordt dat ze aan zwarte kunst doet. Het slachten verliep zonder problemen, de vrouw…

sprookje uit 1889
 • de ooren van eenen armen schêpersknecht, eenen Duitschman, die de zwarte kunst kende. Hij zegde aan zijnen boer: "Mag ik
 • op stal had en bijna nooit meer gebruikte, en begaf zich op reis. Na lang rijden kwam hij aan eene herberg, en vroeg er
 • jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de zwarte kunst, gaat op weg om een poging te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • herberg
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sage uit 1980
 • Bron: H. Kunst: Brabantsche sagen, Turnhout 1934, pp.24-30 Van een helhond wordt ook melding gemaakt in drie oude
 • Groningse dorpen: Tolbert, Rottum en Warffum. Het zwarte beest met zijn vurige ogen was volgens de Groningse beschrijving
 • herberg
 • Een boerenknecht gaat elke zondag alle herbergen langs om zich vol te gieten. Elke zondagnacht moet de boer 's nachts uit zijn bed komen om de knecht binnen te laten. De boer waarschuwt de knecht, en…

sage uit 1968
 • herberg
 • kunst
 • In de kroeg hielden mensen eens een weddenschap. Ze zetten een pakje beschuit voor iemand op de tafel. Deze sloeg erop en toen waren de beschuiten opeens verdwenen. Het waren duivelskunsten.

sage uit 1903
 • Van een roover die de vrije kunst verstond. In de buurt van Nieuwendam was in vroeger jaren een roover dien ze maar
 • niet te pakken konden krijgen. Maar op een goeden dag merkten ze dat hij in een herberg te Nieuwendam was en de
 • Van een roover die de vrije kunst verstond.
 • Een rover beheerst de toverkunst. Als hij in een herberg een borreltje drinkt, merkt hij dat er dienders binnenkomen
 • vandoor en vraagt onderweg een vrouwtje om het glaasje in de herberg weer rechtop te zetten. Als zij dit gedaan heeft, komt
 • herberg
 • Een rover beheerst de toverkunst. Als hij in een herberg een borreltje drinkt, merkt hij dat er dienders binnenkomen die hem willen oppakken. Zodra hij zijn lege glas ondersteboven op tafel zet, zet…

sprookje uit 1903
 • alle twaalf met uitgestrekte armen zitten en konne niks meer doen. Die soldaat verstong de vrije kunst, weet je. "Pas jij
 • . Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen kaarten en zij moeten meedoen. De leider zegt
 • herberg
 • kunst
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt. Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen…

sage uit 1903
 • Ja (aldus de heer D. Schuurman), van de vrije kunst weet ik ook nog wel een moppie. In den buurt van Nieuwendam was
 • vroeger jaren een roover, die ze maar niet te pakken konden krijgen. Op lest hoorden ze dat ie in een herberg te Nieuwendam
 • herberg
 • kunst
 • Door het omkeren van een glas zet een rover die kan toveren de mensen die hem willen oppakken, vast. Hij laat een vrouw het glas weer omkeren, waardoor het vastzetten wordt opgeheven. Ze belagen de…

mop uit 1651
 • , dese kunst siende, trock drijvende na den eersten toe, met meening van sijn kraem te plonderen, maer hij, om de sekerheyt
 • , hadde sich en sijn goet gebergt, daer de andere (sijn kameraet) in een half uyr al sijn waren om voornoemde kunst verkogt
 • het geld naar de herberg bracht waar zijn kameraden al zaten te wachten.
 • herberg
 • In Venetië stonden twee kwakzalvers tegenover elkaar. Ze beweerden allebei dat ze een tand konden uittrekken zonder dat het pijn deed. Een van hun vrienden kwam aanlopen in boerenkleren, met zijn…

sage uit 1934
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 24
 • veel te laat weg uit de herberg en dreigde te laat te komen. Opeens verscheen er een hellehond. Deze droeg Driek op zijn
 • herberg
 • Kunst, Hub.
 • Driek, een ijverige boerenknecht, ging iedere zondag naar de stad om zich te goed te doen aan veel drank. Op een dag was zijn baas het zat en zei Driek om 11 uur thuis te zijn, anders zou hij de nacht…

mop uit 1930
 • . 't Is geen 'hoge kunst', maar de rijmen zijn merkwaardig genoeg, om de minachting van de landsman voor de lompe
 • herberg
 • Hans Hannekemaaier werd veel in moppen bespot. In deze moppen is hij dom en snapt hij niets. Hans krijgt een ei met een kuiken erin. Hij wil die opeten, want dan heeft hij een kuiken voor dezelfde…

sprookje uit 1901
 • edelstenen mee. Hij houdt het stil en begint een herberg. In vertrouwen vertelt hij zijn broer hoe hij rijk is geworden. Die gaat
 • rovers met zes man met ieder een mand naar de herberg gaan, waar ze willen overnachten. De manden staan in de schuur, bij de
 • herberg
 • kunst
 • Arme kleermaker die dertien rovers een holle boom ziet ingaan en weer uitkomen, gaat ook naar binnen en neemt goud en edelstenen mee. Hij houdt het stil en begint een herberg. In vertrouwen vertelt…

sprookje uit 1970
 • hem'n. Ik ben 'n scharprechter of beul, zoo as ze mie ook wel nuim'n, en verstoa boov'ndes de kunst zuk soort van kerels
 • Een reizend koopman komt in een herberg en krijgt soep met een mensenhand erin; hij gaat zonder te eten weg, komt een
 • herberg
 • Een reizend koopman komt in een herberg en krijgt soep met een mensenhand erin; hij gaat zonder te eten weg, komt een ruiter tegen en gaat met deze terug. Ze krijgen dezelfde soep en vragen andere aan…

mop uit 1888
 • verborgen blijven? Mijne kunst is zoo groot, dat ik, nauwelijks op het kasteel aangekomen, met zekerheid wist, dat een uwer den
 • heengaan, zonder dat gij mij nog een bewijs van uwe kunst gegeven hebt." Krekel, die begreep, waar zij zijn wilde, was
 • naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een naburig kasteel de ring van de
 • herberg
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…