Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

25 resultaten voor "zwarte kunst"

broodjeaapverhaal uit 2007
 • is geweest met hun rituelen. Basting weet dat met enige regelmaat zwarte magie wordt bedreven in het gebouw. "Buren van
 • satanisten en heksen die er zwarte kunst beoefenen. Inmiddels is het pand geliefd bij filmmakers, pas getrouwden en spokenjagers.
 • huwelijk
 • zwarte magie
 • Een voormalig nonnenklooster in Sluis zou thans een spookhuis zijn. Het pand is in verval geraakt en krijgt bezoek van satanisten en heksen die er zwarte kunst beoefenen. Inmiddels is het pand geliefd…
Klooster.jpg

sage uit 1934
 • zoekt en zint in radelooze smart, hoe plotseling in de zon van heur jong geluk de zwarte schaduw van het noodlot schoof
 • diep in de Ulvenhoutsche en Chaamsche bosschen een kluizenaarsleven leidt, zal hij nog denzelfden nacht z'n huwelijk doen
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 72
 • Walter van Ulvenhout en Maria van Gaveren zijn verliefd op elkaar. Hun vaders houden vanwege een oude vete een huwelijk
 • tussen hun kinderen tegen. Wanneer Maria en Walter een kluizenaar vragen om hen toch te trouwen weigert deze, een huwelijk
 • huwelijk
 • Kunst, Hub.
 • Walter van Ulvenhout en Maria van Gaveren zijn verliefd op elkaar. Hun vaders houden vanwege een oude vete een huwelijk tussen hun kinderen tegen. Wanneer Maria en Walter een kluizenaar vragen om hen…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • "De nieuwe buurman kust iedere ochtend zijn vrouw voor hij gaat werken. Waarom doe jij zoiets nooit?" "Schat, ik kén die vrouw nauwelijks!"

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • - "Die man heeft me een paar miljoen opgebracht." - "Hoezo?" - "Hij verbood me met zijn dochter te trouwen."

mop uit 1996
 • Het huwelijk is een instelling, die uitgevonden is om te vermijden dat je met vreemde mensen ruzie zou maken.
 • R. Kunst
 • Het huwelijk is een instelling, die uitgevonden is om te vermijden dat je met vreemde mensen ruzie zou maken.
 • huwelijk
 • Het huwelijk is een instelling, die uitgevonden is om te vermijden dat je met vreemde mensen ruzie zou maken.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • " Schat, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Om te beginnen, ik ga weg bij Francine." Vrouw: "En wat is het slechte nieuws."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • Dokter: "Ik geloof dat u een zeer oude kwaal heeft." Man: "Wilt u mijn vrouw hierbuiten laten, alstublieft."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • "Agent, u moet mij helpen. Ik heb mijn vrouw met een koekepan op het hoofd geslagen!" "En is ze dood?" "Nee, maar ze kan ieder ogenblik hier zijn!"

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • Twee oude schoolvrienden hebben elkaar sinds hun schooltijd niet meer gezien. Ze komen elkaar zomaar ergens tegen op straat. Na een allerhartigste begroeting roept de één: "O nee hè, daar komt mijn…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • Een man en een vrouw zitten in het park. Vrouw: Als ik de vrouw van de president zou zijn (Amerika), dan zou ik vergif in z'n eten doen. Man: En als ik dan president zou zijn, dan zou ik het opeten.…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • "Heb je alles wel goed overwogen, Tonia", vraagt moeder. "Jij wil met die oude miljonair trouwen en de rest van je leven naast hem doorbrengen?" "Dat heb ik niet gezegd. Ik zei: de rest van zijn…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • En man is getrouwd met een blondje. Man: "Eén ding moet je goed onthouden, schatje, de eerste de beste keer dat je me bedriegt, vermoord ik je!" Vrouw: "En de tweede keer?"

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • - "Waarom kijk je zo ongelukkig." - "Ik word binnenkort vader." - "Daar moet je juist blij om zijn." - "Ja, maar mijn vrouw weet het nog niet."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • "Je ziet er vrolijk uit!" "Ik heb er reden toe, mijn vrouw is er vandoor met mijn beste vriend!" "Ik dacht dat ik je beste vriend was!" "Nu niet meer!"
omslag_beste_vriend_ok.jpg

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • - "Hoe is de ruzie met je vrouw afgelopen?" - "Ze is uiteindelijk op haar knieën naar me toegekropen." - "En wat zei ze?" - "Dat ik onder het bed vandaan moest komen."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • huwelijk
 • - "U ziet er vrolijk en gelukkig uit vandaag, dominee." - "Ja, ik heb zeven mensen gelukkig gemaakt vandaag." - "O" - "Ik heb drie paren getrouwd." - "Maar dat zijn maar zes personen." - "U dacht toch…

sprookje uit 1970
 • houtduif toe te kijken en zei almaar: "Dat kan ik ook wel" en "Daar is geen kunst aan." "Best," zei de ekster, "je kunt het dus
 • huwelijk
 • Een duif wil van een ekster leren hoe hij een nest moet bouwen. In ruil vraagt de ekster om een rode koe. Als de duif daarna zelf een nest bouwt, lijkt het nergens naar. De duif treurt om de…

sage uit 2003
 • W.Th.M. Frijhoff, Gelderlandgevoel vroeger en nu. In: Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas
 • huwelijk
 • De broers Wichard en Ludolf vechten tegen een draak die voor veel overlast en angst zorgt. Als het beest gedood wordt, schreeuwt hij: "Gelre, Gelre!" Ter herinnering aan deze historische daad, sticht…

sage uit 1934
 • de oude stad Maastricht haar huwelijk met den jongen koning Otto van Brunswijk, die al tot keizer gekroond werd in 't
 • verre Rome... Maar 't is een huwelijk zonder feesten, zonder vreugde wellicht... Want weldra moet Otto, haar gemaal, naar 't
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 126
 • huwelijk
 • Kunst, Hub.
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

sage uit 1892
 • jongeling die, naar het bleek, eene geheime macht bezat om de menschen leed te doen. Nu werd haar het voorgenomen huwelijk
 • : Biemans 1973: 42-44; Kunst 1972: 2 (no. 4). 8.8823.2; ML 4005 The Werewolf Husband; LS D1021 Mensch verwandelt sich selbst in
 • voorgenomen huwelijk gaat niet door als blijkt dat de jongen een geheime macht heeft om mensen leed te berokkenen en omdat hij een
 • huwelijk
 • Onderweg naar huis gaat de vrijer het bos in. Hij zegt tegen het meisje langzaam door te lopen, en als er een hond komt moet zij een zakdoek voor de hond gooien. Er komt een hond tevoorschijn waarop…

sprookje uit 1978
 • Aan het koningshof wordt veel aan kunst gedaan: acteren, musiceren, dansen. De jongste prinses is echter volkomen
 • huwelijk
 • kunst
 • Aan het koningshof wordt veel aan kunst gedaan: acteren, musiceren, dansen. De jongste prinses is echter volkomen onmuzikaal en kan niet dansen. De minister moet een muziekonderwijzer voor haar…
54.jpg

mop uit 1888
 • verborgen blijven? Mijne kunst is zoo groot, dat ik, nauwelijks op het kasteel aangekomen, met zekerheid wist, dat een uwer den
 • heengaan, zonder dat gij mij nog een bewijs van uwe kunst gegeven hebt." Krekel, die begreep, waar zij zijn wilde, was
 • huwelijk
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

sprookje uit 1974
 • koning sprak tot de molenaar: 'Dat is een kunst die mij wel bevalt. Als je dochter zo knap is als je zegt, breng haar dan
 • huwelijk
 • Een molenaar schept op tegen de koning dat zijn mooie dochter uit stro goud kan spinnen. De koning wil wel met haar trouwen, maar stelt haar eerst driemaal op de proef. Ze kan helemaal geen goud uit…
1105.jpg

sage uit 1896
 • nog een, maar de baas, die ook wel twintig jaar ouder was dan zij, scheen aan niets minder te denken dan aan een huwelijk
 • kunst te onheilig. — Sytske trekt de hartenaas. — «Het huis» zegt Hinke, «nu maar weer». — De tweede kaart is de klaverheer
 • kans te maken op een huwelijk en heeft ze de verkering met Japik uitgemaakt. De winkelier blijkt echter geen trouwplannen
 • kaarten zijn gunstig en voorspellen een goed huwelijk tussen Sytske en Japik. Een half jaar later is het stel getrouwd.
 • huwelijk
 • In Nieuwebrug woonde waarzegster Hinke, die Hinke Kaart genoemd werd. Op een avond bezoeken twee vrouwen haar voor advies. Sytske is huishoudster bij een winkelier. Ze heeft lange tijd een vrijer…

sprookje uit 1889
 • echter wilde het anders. Kassim huwde een vrouw, die kort na haar huwelijk een welbeklanten winkel, een welvoorzien magazijn
 • zonsopgang naar hem toe. Daar hij, sinds zijn huwelijk met de rijke weduwe, hem volstrekt niet meer als broeder behandelde en
 • huwelijk
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Screen Shot Ali Baba ezel.png
Keller.pdf