Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1962
 • Zwarte kunst: Over het algemeen was zwart een afschrikwekkende kleur. Alles, wat met duivel en dood te maken had, was
 • , afgezien van vurig rood – ingeval van de duivel – diep zwart. Zwarte katten en honden brachten onheil aan. Zelfs zwarte
 • Zwarte kunst
 • Zwart is de kleur van duivel en dood; zwarte katten en honden brengen onheil; zwarte kaarten, en speciaal schoppen
 • kat
 • kunst
 • Zwart is de kleur van duivel en dood; zwarte katten en honden brengen onheil; zwarte kaarten, en speciaal schoppen, bevatten geheimzinnige krachten. Schoppenboer is de personificatie van de duivel.

sage uit 1590
 • in de bedstee lagen, kwam er een groote zwarte kat, die hun kleeren van den stoel trok. Daarna ging de wieg van het kind
 • marechaussees, die de zwarte kunst kende, heeft hen er eindelijk van afgeholpen. Later vertelde hij wie het hen geleverd had; — een
 • Op een boerderij gebeuren vreemde dingen: een kat trok de kleren van de stoel, de wieg slingerde heen en weer, de
 • kat
 • kunst
 • Op een boerderij gebeuren vreemde dingen: een kat trok de kleren van de stoel, de wieg slingerde heen en weer, de gordijnen schoven open en dicht en op een keer liep de wei vol met konijnen, zodat je…

sage uit 1922
 • Een Zuiderwouder vertelde mij in 1911 het volgende: In de Haarlemmermeer was iemand, die de vrije of zwarte kunst
 • geheimzinnige kunst) en dat kan hij alleen, als hij iemand vindt, die die leeren wil, want ze hebben er erge last van. Ze hebben een
 • kat
 • kunst
 • Man wil wel van iemand leren toveren, maar wordt gewaarschuwd dat de persoon graag van het toveren af wil komen. Van het boekje met de kunsten kan zo iemand niet afkomen, het komt steeds terug. Ze…

sage uit 1911
 • ? Ziehier het resultaat. In de Haarlemmermeer was iemand, die de zwarte kunst verstond. Als een paard en rijtuig hem vooruit was
 • dan?" Nou, dan most ik een kat met huid en haar murf koken, en dan 's nachts om twaalf uur voor den spiegel gaan zitten
 • zwarte kunst
 • kat
 • Zegsman vertelt dat hij er eens aan heeft gedacht om van iemand te leren toveren. Een vriend waarschuwt hem dat die man graag van het toverboekje af wil, maar dat alleen kan doorgeven aan iemand die…
284.jpg

sage uit 1933
 • . Wie eenmaal in hun macht kwamen, kenden spoedig de zwarte kunst en stonden dan in den dienst van Satan. Mannen die
 • afwezigheid. Want de zwarte geest zorgde voor een diepen slaap der thuisblijvenden. Gebeurde het soms dat een man zijn vrouw in
 • zwarte kunst
 • kat
 • In de tijd voordat het Christendom bij de mensen bekend was, dwaalden er op verschillende plaatsen spoken en heksen rond. De heksen veranderden zichzelf in katten en hielden dan bijeenkomsten. Ze…

sage uit 1967
 • ," sei er, "ha jo wol in swarte kat?" "Jawol", sei mem. "Nou, dy swarte kat dogge jo yn in sek. En dan geane jo dêr fannacht
 • wikseldaelder foar de kat. Dan ha jo noait mear forlet fan jild." "Dat doch ik noait", sei ús mem. "Dan kin ik jo ek net oan jild
 • met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen lopen. Bij de kerkdeur zou ze elke keer
 • geeft voor de kat. Dan zou ze nooit meer gebrek aan geld hebben. Maar de vrouw zei dat ze dat nooit zou doen.
 • kat
 • kunst
 • Een sinaasappelverkoper kwam bij een arme vrouw aan de deur. Hij zei dat hij haar wel aan geld kon helpen. Dan zou ze met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • kat
 • Ken je die dierenarts die ook dieren opzette? Op zijn bordje staat: "U krijgt uw dier hoe dan ook terug."

sage uit 1966
 • Der wienen in keppel tsjoensters yn dizze kontreijen, dy koenen har yn katten foroarje. De oanfierder wie de kat Moazes
 • om 'e kat Moazes hinne en dan songen se: "Kat Moazes is sa'n moaije kat."
 • Een groepje tovenaarsters veranderden zich 's nachts in katten. Hun aanvoerder was kat Mozes. Elke ochtend gingen ze om
 • hem heen zitten en zongen ze: "Kat Mozes is zo'n mooie kat."
 • kat
 • kunst
 • Een groepje tovenaarsters veranderden zich 's nachts in katten. Hun aanvoerder was kat Mozes. Elke ochtend gingen ze om hem heen zitten en zongen ze: "Kat Mozes is zo'n mooie kat."

sage uit 1974
 • pânse, seinen se. Dan wie Willemke der op út te tsjoenen. Soms wie 't in kat, mar hja koe har ek yn in sinters boltsje
 • Vrouw ligt 's nachts voor dood in bed, dan is ze aan het toveren, als een kat of als een klein stiertje. Haar zoon
 • kat
 • kunst
 • Vrouw ligt 's nachts voor dood in bed, dan is ze aan het toveren, als een kat of als een klein stiertje. Haar zoon maakt zich er niet bezorgd over, want hij weet wat zijn moeder doet.

sage uit 1933
 • kat
 • kunst
 • In een oude lindenboom te Westerhoven zouden regelmatig ontelbaar veel katten, eigenlijk heksen, bijeenkomen om te beraadslagen over de geheime kunsten die ze beoefenden.

sage uit 1933
 • kat, want kattenvleesch lustten zij bijzonder graag. Die kat braadden ze dan boven een vuur, dat ze aanlegden tegen den
 • eerst een bol in het vuur. Voor een kat of een andere gift voorspelden ze aan de gevers of hun huisgenooten veel geluk, want
 • kat
 • Er wordt verteld dat de kabouters te Oerle magische krachten hadden. Ze konden een bol in het vuur werpen, waardoor het omliggende graan niet in brand vloog. Ook deden ze aan waarzeggerij en…

sage uit 1893
 • in eene kat en ook omgekeerd kon veranderen en zich voor den mensch onzichtbaar maken.
 • vreemd, want het geloof bestaat dat een heks zich in een kat kan veranderen en andersom, en dat zij onzichtbaar zijn voor
 • kat
 • kunst
 • In een lindeboom hebben heksen in de gedaante van katten uit de hele omtrek hun vergaderplaats, waar ze zich bezighouden met spelen en dansen, en overleggen over geheime kunsten. Dat de komst en het…

sage uit 1892
 • verschijnen en de menschen des nachts met het een of ander werk voort te helpen. Gedurig vroegen zij naar eene kat, want
 • voorkomen of te beletten, hoefden de Kabouters maar eenen bol in 't vuur te werpen. Tot vergoeding van eene kat of eene andere
 • Tegen vergoeding van een kat of een andere gift verrichten kabouters 's nachts arbeid of voorspellen ze geluk aan de
 • kat
 • Tegen vergoeding van een kat of een andere gift verrichten kabouters 's nachts arbeid of voorspellen ze geluk aan de gevers. Ter voorkoming van brand werpen ze een bol in het vuur die ze soms vlak bij…

sage uit 1892
 • daar in de Kattenstraat eene zeer schone jonge kat, die eenen der drie kameraden zoodanig beviel, dat hij ze opnam om ze
 • jongeling begreep nu, dat hij zoo ver eene heks, in eene kat veranderd, had meegenomen; zijne makkers hadden hem reeds verlaten
 • : Biemans 1973: 47-48; Kunst 1972: 7 (no. 23). 2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen Opgetekend, verzameld
 • Een kat die 's avonds door een jongen wordt meegenomen naar huis springt weg met de woorden dat hij bedankt wordt voor
 • het dragen. De jongen begrijpt dat het een heks in de gedaante van een kat is geweest.
 • kat
 • Een kat die 's avonds door een jongen wordt meegenomen naar huis springt weg met de woorden dat hij bedankt wordt voor het dragen. De jongen begrijpt dat het een heks in de gedaante van een kat is…