Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

28 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1901
 • Herk Ooievaar te Berkhout verstond jaren reeds geleden de zwarte kunst. Die leerde hij uit een tooverboekje
 • . Bijvoorbeeld: Een Poep stond te wateren, toen de menschen naar de kerk gingen. "Dat is ook fatsoendelijk," zei Herk, "zoo te gaan
 • kerk
 • kunst
 • Man die kan toveren zet iemand vast die tijdens de kerkgang openlijk staat te wateren, en het onfatsoen niet inziet.

legende uit 1934
 • Hulsdonk verlangden naar een eigen kerk en een eigen pastoor. De Witheeren van Tongerloo ontwierpen het plan eener nieuwe
 • wordt een nieuw Godshuis te bouwen. De kerk zou toegewijd worden aan Maria, de Moeder Gods. Frisch en koel was de
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 108
 • De inwoners van Kalsdonk, Langdonk en Hulsdonk wilden graag een nieuwe kerk bouwen. Men kon het alleen niet eens worden
 • over de grootte van de kerk. Op en ochtend zagen ze de ossen in de wei liggen, waarom omheen een draad van herfstnevel, in
 • kerk
 • Kunst, Hub.
 • De inwoners van Kalsdonk, Langdonk en Hulsdonk wilden graag een nieuwe kerk bouwen. Men kon het alleen niet eens worden over de grootte van de kerk. Op en ochtend zagen ze de ossen in de wei liggen,…

sage uit 1967
 • met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen lopen. Bij de kerkdeur zou ze elke keer
 • kerk
 • kunst
 • Een sinaasappelverkoper kwam bij een arme vrouw aan de deur. Hij zei dat hij haar wel aan geld kon helpen. Dan zou ze met haar zwarte kat naar de Peinder kerk moeten toegaan, en daar drie keer omheen…

legende uit 1934
 • omhult in wollige rondingen de heuvelige golvingen der doodsche vlakte. De zwarte dennen staan er wit-gemanteld als sombere
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 113
 • kerk
 • Kunst, Hub.
 • Willem Verreyk is marskramer en ziet op een dag een Mariabeeldje in de sneeuw liggen. Hij neemt het mee. Onderweg wordt hij aangevallen door twee struikrovers. De eerste weet hij af te weren, de ander…

sage uit 1934
 • gouwen van Brabant. De blaren der zwarte struiken ritselen zachtjes, als prevelen ze gebeden, vóór het slapen gaan. De koelte
 • vallen in de zwarte holte, waar de raten hangen... Hij ziet geen raten. Hij bemerkt met ontroering, dat er een prachtig
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 83
 • kerk
 • Kunst, Hub.
 • Peter de Gorter was imker. Op een avond ging hij nog even bij zijn bijen kijken, voor het slapen gaan. Hij hoorde een zoet en lieflijk kerkgezang, dat uit zijn bijenkorven kwam. In plaats van de raten…

sage uit 1979
 • zwarte kunst
 • kerk
 • Verslag van een Zeeuws heksenproces waarbij de verdachte Cathelynken schuldig wordt bevonden en wordt verbrand. Al eerder is zij gecorrigeerd door de autoriteiten voor het misleiden van de mensen die…

sage uit 1934
 • , verblindende schittering. Loom kabbelen de geelblinkende golven en lekken de randen der breede rivier. Daar ruizelen de zwarte
 • maan, zagen we andere gebouwen uit de mist opstijgen, we meenden een kerk. Dat duurde zoo een amerijken, dan was alles
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 117
 • . Uit lichte nevel zien zij witte gestalten opdoemen, evenals een kerk. Enige maanden komt Ridder Folkert met zijn mannen in
 • kerk
 • Kunst, Hub.
 • Ridder Folkert heeft opdracht gegeven een nieuwe burcht te bouwen. Op een nacht horen zijn werklieden mannen zingen. Uit lichte nevel zien zij witte gestalten opdoemen, evenals een kerk. Enige maanden…

legende uit 1934
 • . Achter de zwarte mastbosschen zonk de zomerzon, de wolken met purper bevloeiend, als welde er bloed uit een open wonde. In de
 • parochie besloot een nieuwe, grootere kerk te bouwen. En zie nu, hoe de witte ossen van Aelbert zonder voerman den weg kennen
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 9
 • wordt heilig verklaard. Er wordt een nieuwe kapel gebouwd en Aelbert wordt de tweede patroon van de kerk. Op 22 oktober
 • kerk
 • Kunst, Hub.
 • Aelbert, een rustige boer, ploegt zijn land en doet even een dutje. Terwijl hij slaapt is er een moord gepleegd. De moordenaars zien Aelbert op hun vlucht zitten slapen en leggen een bebloede dolk…

sage uit 1904
 • (de kerk is al aan). "Van daag is het een dag, om te zingen en vroolijk te zijn." "Wel man, wees toch niet dom," zoo drong
 • kunst, om het lichaam van het vel te ontdoen en daardoor de macht van een jorka [geest, spook] te verkrijgen, gesloten
 • kerk
 • zwarte magie
 • Over het taboe om Anansi-verhalen te vertellen overdag. De verhalen zijn magisch, horen bij het sterfhuis en worden verteld na een begrafenis. Overdag Anansi-verhalen vertellen brengt ongeluk. Tevens…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • kerk
 • Ze is een religieuze kokkin, wat ze ook kookt, het lijkt steeds op het laatste avondmaal.

mop uit 1651
 • jouw duyvelsche papen gaen, die den oprechten antichrist tot een vader hebben, etc.' R. 'Jae, jae, bruyer, ken je die kunst
 • Een katholiek kwam in de gereformeerde kerk en gaf commentaar op de predikant. Die werd woedend en begon te schelden
 • , waarop de man zei: "Jaja, als je die kunst kent zal je er wel komen."
 • kerk
 • Een katholiek kwam in de gereformeerde kerk en gaf commentaar op de predikant. Die werd woedend en begon te schelden, waarop de man zei: "Jaja, als je die kunst kent zal je er wel komen."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • kerk
 • "Mijn oom is pastoor," zei een kind. "Tegen hem zegt iedereen Eerwaarde." "Tegen mijn oom zeggen ze eminentie, want hij is bisschop." En een ander kind zegt: "Mijn oom weegt 150 kilo en op straat zegt…

sage uit 1933
 • staan. Schouderophalend stonden ze hem ten laatste toe een proef van zijn kunst af te leggen. Toen voltooide de vreemdeling
 • kerk
 • kunst
 • Een vreemdeling biedt zich aan bij de bouwmeesters van de Sint janskerk in 's-Hertogenbosch. De bouwmeesters staan hem toe zijn vaardigheden te tonen, waarop de vreemdeling een briljant staaltje…

mop uit 1651
 • kerk
 • kunst
 • Een kardinaal klaagde over dat hij in een schilderij van het laatste oordeel was afgebeeld in de hel. De kardinaal vroeg de paus om hem uit de hel te redden. De paus antwoordde dat zijn macht niet tot…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • kerk
 • - "U ziet er vrolijk en gelukkig uit vandaag, dominee." - "Ja, ik heb zeven mensen gelukkig gemaakt vandaag." - "O" - "Ik heb drie paren getrouwd." - "Maar dat zijn maar zes personen." - "U dacht toch…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • kerk
 • Meneer pastoor is op huisbezoek bij een oude vrouw. Hij lonkt al een tijdje naar de grote schaal met pinda's die op de kast staat. Hij vraagt: "Mag ik?" "Oh ja hoor, neemt u maar, als u wilt." Later…

sage uit 2009
 • kerk
 • kunst
 • Over een beeld aan de St. Janskathedraal in Den Bosch gaat een verhaal. Een steenhouwer vond een pot gekookte erwten te min voor zichzelf en trapte deze omver. Hij zei hierbij: "Is dat nu kost voor…

sage uit 1933
 • No. 299. Ook zegt men dat de kerk voor leeren geld is gebouwd. In de Rariteits- en Kunstkamer binnen de Vughterpoort
 • kerk
 • kunst
 • De Sint Janskerk in 's-Hertogenbosch is gebouwd voor leren geld. Een stukje van dit leren geld was te zien in de rariteits- en kunstkamer in de Vughterpoort, totdat het in 1799 weg werd gegooid.

mop uit 1969
 • seinen: "Hy docht it allegearre fan papier ôf, hy preket net út 'e holle, en dan is it net sa'n greate kunst, as er dy preek
 • kerk
 • Mijn oom is geboren in 1846 en verteld dat in zijn tijd een dominee in Surhuisterveen is die goed kan preken. Tijdens een kerkvergadering wordt gesuggereerd dat hij de preek niet uit zijn hoofd doet,…

sage uit 1997
 • door de drost en haar vader weggestuurd, zodat de bouwheer de kerk kon voltooien. Zij reed nog één keer langs de kerk en
 • wijding van de kerk kwam de Juffer terug. Zij en de bouwheer werden door de drost gezegend, want zonder hen zou er nooit zo'n
 • kerk
 • kunst
 • Tijdens de bouw van de Sint Nicolaaskerk reed elke dag de Juffer van Batinghe voorbij. Zij glimlachte telkens naar de bouwheer, waardoor deze van zijn werk werd gehouden. Het ontwerp van de torenspits…
IMG_0376.JPG
IMG_0379.JPG
IMG_0380.JPG

sage uit 1893
 • Meierijsche dorp Bakel: Het dorp had nog geenen naam en reeds was er eene kerk gebouwd, die door de bevoegde overheid in
 • : Sinninghe 1934: 33; Kunst 1934: 48-49; Cornelissen 1930 (lIl): 153; Biemans 1973: 73-74. S.M121O.1; AT 1210 The Cow is Taken to
 • kerk
 • Het bestuur van het dorp dat nog geen naam heeft besluit een kalf naar boven te hijsen om het gras in de torenomgang weg te eten. Het kalf begint 'boak, boake, boak-el' te loeien als het naar boven…

sage uit 1970
 • Een bouwmeester krijgt niet het vertrouwen om een spits op de toren van de kerk van Eindhoven te zetten. Als hij voor
 • de kerk van Woensel een hele hoge spits bouwt krijgt Eindhoven spijt, maar dan weigert hij, wat er ook geboden wordt.
 • kerk
 • kunst
 • Een bouwmeester krijgt niet het vertrouwen om een spits op de toren van de kerk van Eindhoven te zetten. Als hij voor de kerk van Woensel een hele hoge spits bouwt krijgt Eindhoven spijt, maar dan…

sage uit 1997
 • anders uit zag dan gebruikelijk was. Voor de wijding van de kerk kwam de juffer terug. De drost zegende beide mensen: zonder
 • kerk
 • kunst
 • Tijdens de bouw van de Sint Nicolaaskerk reed elke dag de Juffer van Batinghe voorbij. Ze lachte steeds naar de bouwheer, en hield hem zo van het werk. De berekeningen en tekeningen van de toren…
Dwingeloo-Juffer-van-Batinghe.jpg

sage uit 1934
 • Bakelaar onder de wielen geraken, als ze ter kerke togen. De kerk moest verplaatst worden, verder het land in. Met man en macht
 • trekken, te trekken met alle krachten. Zoo zou de kerk verschoven worden. De boeren trokken, dat hun spieren kraakten en 't
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 46
 • De inwoners van Bakel waren het er over eens dat de kerk te dicht bij de zandweg stond. Ze besloten de kerk te
 • verplaatsen. Ze bonden touwen aan de kerk en trokken tot het touw knapte. Daarna begonnen ze met hun rug te duwen tegen de kerk
 • kerk
 • Kunst, Hub.
 • De inwoners van Bakel waren het er over eens dat de kerk te dicht bij de zandweg stond. Ze besloten de kerk te verplaatsen. Ze bonden touwen aan de kerk en trokken tot het touw knapte. Daarna begonnen…

legende uit 1934
 • Thorn, bij Maaseyck, en Ansfried werd al spoedig uit de eenzaamheid geroepen om als Bisschop een sieraad der Utrechtse kerk
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 90
 • kerk
 • Kunst, Hub.
 • Hilsondis, gravin van Strijen en Teisterbant was getrouwd met Ansfried, graaf van Hoei en Teisterbant. Zij besloten beiden hun leven verder in een klooster door te brengen. Ansfried kreeg op een dag…